Počet nalezených dokumentů: 391
Publikováno od do

A particular smooth interpolation that generates splines
Segeth, Karel
2017 - anglický
There are two grounds the spline theory stems from -- the algebraic one (where splines are understood as piecewise smooth functions satisfying some continuity conditions) and the variational one (where splines are obtained via minimization of some quadratic functionals with constraints). We use the general variational approach called $it smooth interpolation$ introduced by Talmi and Gilat and show that it covers not only the cubic spline and its 2D and 3D analogues but also the well known tension spline (called also spline with tension). We present the results of a 1D numerical example that characterize some properties of the tension spline. Klíčová slova: data interpolation; smooth interpolation; spline interpolation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
A particular smooth interpolation that generates splines

There are two grounds the spline theory stems from -- the algebraic one (where splines are understood as piecewise smooth functions satisfying some continuity conditions) and the variational one ...

Segeth, Karel
Matematický ústav, 2017

The Cramér-Rao inequality on singular statistical models
Le, Hong-Van; Jost, J.; Schwachhöfer, L.
2017 - anglický
We introduce the notions of essential tangent space and reduced Fisher metric and extend the classical Cramér-Rao inequality to $2$-integrable (possibly singular) statistical models for general $varphi$-estimators, where $varphi$ is a $V$-valued feature function and $V$ is a topological vector space. We show the existence of a $varphi$-efficient estimator on strictly singular statistical models associated with a finite sample space and on a class of infinite dimensional exponential models that have been discovered by Fukumizu. We conclude that our general Cramér-Rao inequality is optimal. Klíčová slova: Cramér-Rao inequality; Singular Statistical Models Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
The Cramér-Rao inequality on singular statistical models

We introduce the notions of essential tangent space and reduced Fisher metric and extend the classical Cramér-Rao inequality to $2$-integrable (possibly singular) statistical models for general ...

Le, Hong-Van; Jost, J.; Schwachhöfer, L.
Matematický ústav, 2017

Note on the problem of dissipative measure-valued solutions to the compressible non-Newtonian system
Al Baba, Hind; Caggio, Matteo; Ducomet, B.; Nečasová, Šárka
2017 - anglický
We introduce a dissipative measure-valued solution to the compressible non-Newtonian system. We generalized a result given by Novotný, Nečasová [14]. We derive a relative entropy inequality for measure-valued solution as an extension of the classical entropy inequality introduced by Dafermos [2], Mellet-Vasseur [11], Feireisl-Jin-Novotný [5]. Klíčová slova: dissipative measure-valued solution; non-Newtonian fluid; compressible fluid Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Note on the problem of dissipative measure-valued solutions to the compressible non-Newtonian system

We introduce a dissipative measure-valued solution to the compressible non-Newtonian system. We generalized a result given by Novotný, Nečasová [14]. We derive a relative entropy inequality for ...

Al Baba, Hind; Caggio, Matteo; Ducomet, B.; Nečasová, Šárka
Matematický ústav, 2017

Note on the use of Camassa-Holm equations for simulation of incompressible fluid turbulence
Caggio, Matteo; Bodnár, Tomáš
2017 - anglický
The aim of this short communication is to briefly introduce the Camassa-Holm equations as a working model for simulation of incompressible fluid turbulence. In particular we discuss its application for turbulent boundary layer flows. This model (and related models) is studied for several years in mathematical community, starting from Leray [23]. It can be understood as a generalization of some classical fluid models (Navier-Stokes equations, Prandtl boundary layer equations), showing some interesting mathematical properties in the analysis of the behavior of it's solution (e.g. Layton and Lewandowski [22]). It has been found however, that the model predictions can lead to surprising extensions of the use of the model in technical applications, namely in simulating the turbulent fluid flows. This brief paper should be understood as an introductory note to this novel class of models for applied scientists. Klíčová slova: Camassa-Holm equations; turbulent boundary layer Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Note on the use of Camassa-Holm equations for simulation of incompressible fluid turbulence

The aim of this short communication is to briefly introduce the Camassa-Holm equations as a working model for simulation of incompressible fluid turbulence. In particular we discuss its application ...

Caggio, Matteo; Bodnár, Tomáš
Matematický ústav, 2017

Znovuobjevování geometrických konstrukcí
Roubíček, Filip
2016 - český
Článek je věnován uplatnění principů badatelsky orientovaného vyučování matematice v didaktickém semináři určeném studentům učitelství prvního stupně základní školy, konkrétně aktivitě zaměřené na konstruování známých geometrických útvarů v prostředí překládaného papíru. V článku je popsáno sedm studentských postupů konstrukce čtverce. The paper deals with the application of principles of inquiry based mathematics education in seminars of didactics for future primary school teachers, specifically with the activity focused on construction of known geometrical figures in the environment of folding paper. Seven students´ construction procedures of a square are presented in the paper. Klíčová slova: mathematics education; inquiry; elementary geometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Znovuobjevování geometrických konstrukcí

Článek je věnován uplatnění principů badatelsky orientovaného vyučování matematice v didaktickém semináři určeném studentům učitelství prvního stupně základní školy, konkrétně aktivitě zaměřené na ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2016

On the Friedmann equation for the three-dimensional hypersphere
Křížek, Michal; Mészáros, A.
2016 - anglický
The present standard cosmological model of the evolution of our universe, is based on the Friedmann equation, which was published by Alexander Friedmann in 1922. He applied Einstein’s equations to an expanding threedimensional sphere which enabled him to avoid boundary conditions. However, his description was very brief. Therefore, the main objective of this article is to detailed a derivation of the Friedmann equation for an unknown expansion function a = a(t) representing the radius of the universe. Furthermore, we present serious arguments showing why the validity of Einstein’s equations should not be extrapolated to the entire universe. Klíčová slova: Einstein's equations; standard cosmological model; dark matter; dark energy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
On the Friedmann equation for the three-dimensional hypersphere

The present standard cosmological model of the evolution of our universe, is based on the Friedmann equation, which was published by Alexander Friedmann in 1922. He applied Einstein’s equations to an ...

Křížek, Michal; Mészáros, A.
Matematický ústav, 2016

Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů
Tichá, Marie; Samková, L.
2016 - český
Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede k domněnkám, hypotetickým odpovědím a ty je třeba ověřit, zaměřili jsme se v poslední době také na rozvíjení uvědomování si potřeby argumentovat, vědomě zařazovat odůvodňování do vyučování matematice. This contribution focuses on inquiry-based education as one of the ways to develop and improve professionalism of future primary school teachers. Since the process of inquiry leads to conjectures and hypotheses that need to be verified, we recently turned our attention also to developing awareness of the need of proper argumentation and its incorporation into mathematics lessons. Klíčová slova: inquiry-based education; teachers professionalism; primary school; argumentation Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů

Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede ...

Tichá, Marie; Samková, L.
Matematický ústav, 2016

Developing open approach to mathematics in future primary school teachers
Samková, L.; Tichá, Marie
2016 - anglický
In our contribution we focus on the possibility to develop open approach to mathematics in future primary school teachers during a university course on mathematics conducted in inquiry-based manner. We analyse data obtained in the beginning and in the end of the course with respect to two main aspects related to open approach to mathematics: searching for all solutions of a task, and acceptance of different forms of notation of a given solution. Data analysis revealed in the participants three different shifts towards open approach to mathematics, and showed that after the active participation in the course each of the participants improved at least in one of the monitored aspects, and that none of the participants got worse in any of the aspects. Klíčová slova: argumentaion; concept Cartoons; future primary school teachers; inquiry-based Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Developing open approach to mathematics in future primary school teachers

In our contribution we focus on the possibility to develop open approach to mathematics in future primary school teachers during a university course on mathematics conducted in inquiry-based manner. ...

Samková, L.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2016

O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat
Samková, L.; Tichá, Marie
2016 - český
Příspěvek se zaměřuje na různé způsoby prokazování pravdivosti obecných tvrzení (odkazy na autoritu, různé typy empirických argumentů, deduktivní argumenty). Podrobně sleduje argumentační schopnosti budoucích učitelů 1. Stupně ZŠ, zmiňuje často se vyskytující miskoncepce. Jako možnou cestu ke zlepšení argumentačních schopností nabízí badatelsky orientované vyučování. The contribution focuses on various ways of proving general statements (external convictions, various types of empirical arguments, deductive arguments). We observe in details argumentation skills of future primary school teachers, and mention often occurring misconceptions. We offer inquiry-based education as a possible way to development of argumentation skills. Klíčová slova: general statements; argumentation skills; inqiry-based education Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat

Příspěvek se zaměřuje na různé způsoby prokazování pravdivosti obecných tvrzení (odkazy na autoritu, různé typy empirických argumentů, deduktivní argumenty). Podrobně sleduje argumentační schopnosti ...

Samková, L.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2016

Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství
Roubíček, Filip
2016 - český
Příspěvek je věnován otázkám uplatnění badatelského přístupu v semináři z didaktiky matematiky určených budoucím učitelům prvního stupně základní školy. Studentům byly předkládány badatelské výukové situace, jejichž základem bylo specifické geometrické prostředí. Studenti se zabývali řešením neurčitých geometrických úloh, které umožňovalo uplatnění badatelských postupů, jako jsou kladení otázek, navrhování postupů, experimentování, usuzování, ověřování, diskutování závěrů aj. V příspěvku jsou prezentovány tři ukázky badatelských aktivit realizovaných se studenty a jejich reflexe bádání. The paper deals with the issue of implementation of inquiry-based approach into seminars of didactics of mathematics for future primary school teachers. Inquiry -stimulating teaching situations based on specific geometrical environments were presented to students. Students engaged in the solving of undefined geometrical problems that enables application od inquiry procedures, such as posing of questions, designing of solving processes, making experiments, reasoning, verification, discussion of findings and others. Three illustrations of inquiry activities realised with students and their reflection of inquiry are presented in the paper. Klíčová slova: inquiry activities; geometrical problems; preservice teacher education Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství

Příspěvek je věnován otázkám uplatnění badatelského přístupu v semináři z didaktiky matematiky určených budoucím učitelům prvního stupně základní školy. Studentům byly předkládány badatelské výukové ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze