Počet nalezených dokumentů: 684
Publikováno od do

Harry Potter in Czech Translation: A Study of Proper Names
Mičkalová, Petra; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
2014 - anglický
Tato práce pojednává o překladu vlastních jmen v sérii knih o Harrym Potterovi. Vlastní jména znamenají mnohem víc než jen označení osoby či věci, a to obzvlášť v knihách od J. K. Rowling, kdy si většinu jmen sama vymyslela. Práce zkoumá, proč by se vlastní jména měla překládat, zejména v dětské literatuře. Na praktických případech je pak ukázáno, jaké překladatelské strategie čeští překladatelé použili a zároveň o jaké asociace spojené se jmény by čeští čtenáři přišli, kdyby jména nebyla přeložena. Klíčová slova: překlad; Harry Potter; J. K. Rowling; vlastní jména; dětská literatura; translation; proper names; children's literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Harry Potter in Czech Translation: A Study of Proper Names

Tato práce pojednává o překladu vlastních jmen v sérii knih o Harrym Potterovi. Vlastní jména znamenají mnohem víc než jen označení osoby či věci, a to obzvlášť v knihách od J. K. Rowling, kdy si ...

Mičkalová, Petra; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona
Peterková, Karolína; Trušník, Roman; Fonfárová, Vladimíra
2014 - anglický
Cílem této bakalářské práce je, identifikovat znaky a zdroje francouzského a amerického naturalismu. Vliv této filozofie sahal za hranice literatury. Další kapitoly se věnují životu a tvorbě dvou představitelů Émile Zoly a Jacka Londona. Dále jsou popsány sociální problémy, jimiž se autoři ve svých dílech zabývali. Ty pak jsou demonstrovány na úryvcích vybraných románů. Klíčová slova: Francouzský naturalismus; americký naturalismus; Jack London; Émile Zola; sociální záležitost; French naturalism; American naturalism; social issue Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona

Cílem této bakalářské práce je, identifikovat znaky a zdroje francouzského a amerického naturalismu. Vliv této filozofie sahal za hranice literatury. Další kapitoly se věnují životu a tvorbě dvou ...

Peterková, Karolína; Trušník, Roman; Fonfárová, Vladimíra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Překlad a analýza textu: Úvod do algoritmů
Petrák, Petr; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad odborného textu z oblasti výpočetních technologií - konkrétně na odbornou publikaci Introduction to Algorithms. Teoretická část se zabývá všeobecným popisem pojmu překlad, zmiňuje jednotlivé druhy ekvivalence a představuje rysy vědeckého textu. Praktická část obsahuje přeložený úryvek zdrojového textu včetně analýzy pro snadnější orientaci v jeho charakteristice. Ta je také doplněna o slovník pojmů nacházející se společně s přílohou za přeloženým textem. Práce si vytyčuje za cíl analyzovat text, přeložit ho a představit výčet použitých odborných výrazů. Klíčová slova: překlad; ekvivalence; vědecký text; analýza textu; terminologie; translation; equivalence; scientific text; text analysis; terminology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Překlad a analýza textu: Úvod do algoritmů

Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad odborného textu z oblasti výpočetních technologií - konkrétně na odbornou publikaci Introduction to Algorithms. Teoretická část se zabývá všeobecným ...

Petrák, Petr; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Jak ovlivňují kulturní rozdíly překlad seriálů
Plecová, Romana; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá kulturními rozdíly a zkoumá, do jaké míry mohou ovlivnit překlad seriálů. Práce obsahuje analýzu amerického seriálu Přátelé, která ukazuje rozdíly mezi českou a anglickou verzí. Klíčová slova: překlad; kultura; rozdíl; anglický; český; sitcom; humor; translation; culture; differences; English; Czech; humour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Jak ovlivňují kulturní rozdíly překlad seriálů

Tato bakalářská práce se zabývá kulturními rozdíly a zkoumá, do jaké míry mohou ovlivnit překlad seriálů. Práce obsahuje analýzu amerického seriálu Přátelé, která ukazuje rozdíly mezi českou a ...

Plecová, Romana; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response
Ryšavá, Martina; Bell, Gregory Jason; Kašpárková, Barbora
2014 - anglický
Společnost v průběhu progresivní éry čelila mnohým změnám a zmocňoval se jí pocit, že ztrácí kontrolu. Mnoho žen věřilo, že je jejich povinností vyčistit společnost od příkoří industrializace a urbanizace, jakým byla např. dětská práce, skrze různá hnutí, kluby nebo odbory. Brzy si uvědomily, že jejich vliv byl omezený a došly k závěru, že řešením by mohlo být ženské volební právo,které by jim poskytlo příležitost ovlivnit společnost a aktivně vstoupit do politiky. V průběhu progresivní éry se myšlenka důležitosti volebního práva rozšířila mezi ženy ze všech společenských tříd, které začaly spolupracovat s cílem obdržení volebního práva. Ženy chtěly získat kontrolu nad svými životy a jejich úsilí nepolevilo ani v průběhu I. světové války, když se staly zásadní pracovní sílou nejen v Americe, ale take v armádě. Ženy získaly volební právo roku 1920. Klíčová slova: ženy; ženské volební právo; společnost; progresivní éra; volební právo; Devatenáctý dodatek Ústavy Spojených států; women; women's suffrage; society; Progressive Era; progressives; suffrage; enfranchisement; the Nineteenth Amendment; clubwomen; social work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response

Společnost v průběhu progresivní éry čelila mnohým změnám a zmocňoval se jí pocit, že ztrácí kontrolu. Mnoho žen věřilo, že je jejich povinností vyčistit společnost od příkoří industrializace a ...

Ryšavá, Martina; Bell, Gregory Jason; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Suzanne Collins's The Hunger Games Trilogy: On the Path to Early Maturity
Velčovská, Petra; Fonfárová, Vladimíra; Kašpárková, Barbora
2014 - anglický
Tato bakalářská práce podrobně studuje a analyzuje protagonistku trilogie Hry o život Suzanne Collinsové, Katniss Everdeenovou, a všechno, co ji ovlivnilo na cestě k dospělosti, a to jak postavy, tak události. Jelikož se trilogie nedá zařadit pouze do jednoho žánru, termíny jako bildungsroman a dystopická literatura pro mládež budou vysvětleny v první části bakalářské práce a stejně tak bude trilogie zasazena do kontextu literární tvorby Suzanne Collinsové. Druhá část bude již pojednávat o postavě Katniss a vlivech, které na ni od raného mládí působily a jejich dopad na její psychický vývoj. Klíčová slova: bildungsroman; Trilogie Hry o život; Suzanne Collinsová; Katniss Everdeenová; dospělost; Bildungsroman; The Hunger Games Trilogy; Suzanne Collins; Katniss Everdeen; Maturity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Suzanne Collins's The Hunger Games Trilogy: On the Path to Early Maturity

Tato bakalářská práce podrobně studuje a analyzuje protagonistku trilogie Hry o život Suzanne Collinsové, Katniss Everdeenovou, a všechno, co ji ovlivnilo na cestě k dospělosti, a to jak postavy, tak ...

Velčovská, Petra; Fonfárová, Vladimíra; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis
Smolčáková, Šárka; Trčková, Dita; Drábková, Lenka
2014 - anglický
Cílem této bakalářské práce je analýza dvou britských časopisů Elle a Cosmopolitan ve snaze prozkoumat moderní obraz ženy, který je těmito časopisy vytvářen. Práce dále zkoumá, zda jsou tyto časopisy v souladu s ženskými stereotypy a v jakých rolích nejčastěji ženy zobrazují. Teoretická část vysvětluje pojem gender a k němu vztahující se pojmy, tj. genderová identita, genderová role, genderové stereotypy a genderový jazyk žen. Součástí teoretické části je rovněž popis ženských časopisů a seznámení čtenáře s konkrétními analyzovanými časopisy. Tuto část uzavírá objasnění pojmů týkajících se diskurzivní analýzy. Praktická část analyzuje sestavený korpus vybraných článků z časopisů na základě předem definovaných sociolingvistických hledisek. Tato část dále zkoumá obraz ženy, který je předkládán čtenáři. Klíčová slova: stereotypy; role ženy; obraz ženy; ženský časopis; Cosmopolitan; Elle; titulní stránka; diskurz; diskurzivní analýza; stereotypes; women's roles; women's image; women's magazines; front cover; discourse; discourse analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis

Cílem této bakalářské práce je analýza dvou britských časopisů Elle a Cosmopolitan ve snaze prozkoumat moderní obraz ženy, který je těmito časopisy vytvářen. Práce dále zkoumá, zda jsou tyto časopisy ...

Smolčáková, Šárka; Trčková, Dita; Drábková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Role of Women in Iris Murdoch´s Novels: Under the Netand A Severed Head
Hanáčíková, Dana; Kašpárková, Barbora; Trušník, Roman
2014 - anglický
Bakalářská práce zkoumá postavení žen ve dvou románech Iris Murdochové Pod sítí a Uťatá hlava. První část práce se zaměřuje nejen na období, kdy oba romány vznikly, ale také na autorku samotnou, její život a dílo. Ve druhé části jsou rozebrány jednotlivé ženské postavy obou románů, jejich charakteristické rysy, postavení, vzájemné vztahy i vztahy s muži. Klíčová slova: postavení žen; vztahy; žárlivost; láska; nevěra; přátelství; podřízenost; position of women; relationships; jealousy; love; infidelity; friendship; subordination Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
The Role of Women in Iris Murdoch´s Novels: Under the Netand A Severed Head

Bakalářská práce zkoumá postavení žen ve dvou románech Iris Murdochové Pod sítí a Uťatá hlava. První část práce se zaměřuje nejen na období, kdy oba romány vznikly, ale také na autorku samotnou, její ...

Hanáčíková, Dana; Kašpárková, Barbora; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Men vs. Women: Manipulation in Vladimir Nabokov's Lolita
Horáková, Kateřina; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá románem Lolita od Vladimíra Nabokova z pohledu feministické kritiky. Cílem práce je zhodnotit, zda se postava Humberta Humberta v románu Lolita projevuje jako postava feministická nebo antifeministická. Z tohoto důvodu se první část bakalářské práce věnuje nastínění problematiky feminismu a feministické literární kritiky. Poslední, ale neméně důležitou kapitolou je samotná analýza Nabokovova románu Lolita, která díky analýze jazyka, jímž se Humbert Humbert projevuje, prokázala, že postava Humberta Humberta manipuluje s ženskými postavami, tudíž se odklání od feminismu. Klíčová slova: Nabokov; Lolita; Humbert Humbert; Manipulace; Feminismus; Literární kritika; Muži; Ženy; Manipulation; Feminism; Literary Criticism; Men; Women Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Men vs. Women: Manipulation in Vladimir Nabokov's Lolita

Tato bakalářská práce se zabývá románem Lolita od Vladimíra Nabokova z pohledu feministické kritiky. Cílem práce je zhodnotit, zda se postava Humberta Humberta v románu Lolita projevuje jako postava ...

Horáková, Kateřina; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Howard Phillips Lovecraft, literární učedník Poea: Vnitřní strach ve vesmíru
Nešpor, Lukáš; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou míry ovlivnění děl Howarda Phillipse Lovecrafta pracemi Edgara Allana Poea. Podobnost i rozdílnost prací obou autorů, která se týká jejich konceptů strachu, je porovnána skrze analýzu jejich povídek. Úvodem této práce budou vysvětleny pojmy Gotické literatury a dále prozkoumány životy výše zmíněných autorů, s úmyslem najít elementy, jež by mohly mít vliv na zformování jednotlivých konceptů strachu a následně analyzovat tři povídky od každého z nich a určit nakolik byl Lovecraftův koncept vnějšího strachu ovlivněn Poeovým konceptem strachu vnitřního. Klíčová slova: Lovecraft; Poe; gotická literatura; vnitřní strach; vnější strach; duch perverznosti; Gothic literature; inner fear; outer fear; spirit of perverse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Howard Phillips Lovecraft, literární učedník Poea: Vnitřní strach ve vesmíru

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou míry ovlivnění děl Howarda Phillipse Lovecrafta pracemi Edgara Allana Poea. Podobnost i rozdílnost prací obou autorů, která se týká jejich konceptů ...

Nešpor, Lukáš; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze