Počet nalezených dokumentů: 9893
Publikováno od do

Implementace tréninku paměti do péče o pacienty
2023 -
Souhrn V souladu s rozšiřující se působností tréninku kognitivních funkcí a mnemotechnik je zaměřena pozornost na využití tréninkových technik u pacientů po cévní mozkové příhodě. V práci je využita část případové studie zaměřená na trénink paměti u muže 35 let po kraniektomii z důvodu intracerebrálního krvácení se spastickou pravostrannou hemiplegií, dysfázií, afázií, s chronickým onemocněním ledvin. Klíčová slova: CMP; pacient; trénink paměti Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Implementace tréninku paměti do péče o pacienty

Souhrn V souladu s rozšiřující se působností tréninku kognitivních funkcí a mnemotechnik je zaměřena pozornost na využití tréninkových technik u pacientů po cévní mozkové příhodě. V práci je využita ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS
2023 -
Klíčová slova: ANSYS; detekce poškození; zavěšený most Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Optimization of non-collocated active spatial vibration absorbers
2023 -
Klíčová slova: mechanické vibrace; absorbér; DOF absorbér Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Optimization of non-collocated active spatial vibration absorbers

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Subcritical behaviour and stability of a rigid rotor supported by undulated journal bearings
2023 -
Klíčová slova: rotor; radiální ložiska; kritické chování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Subcritical behaviour and stability of a rigid rotor supported by undulated journal bearings

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Blowing through connection edges of a Y-shaped inlet channel for flow distortion reductio
2023 -
Klíčová slova: vstupní kanál ve tvaru Y; snížení zkreslení toku; letadlo Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Blowing through connection edges of a Y-shaped inlet channel for flow distortion reductio

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Uncertainties in gear mesh excitation of electric drives
2023 -
Klíčová slova: simulace; ozubené kolo; metoda konečných prvků Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Uncertainties in gear mesh excitation of electric drives

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Adaptation of methods for cyclo-stationary processes for noisy structural health data
2023 -
Klíčová slova: Cyklostacionární Teorie procesů (CSP); cyklo-ergodický proces; CEP; zdravotní údaje Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Adaptation of methods for cyclo-stationary processes for noisy structural health data

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Development of meso-scale discrete model for simulations of ballistic experiments
2023 -
Klíčová slova: balistické experimenty; experiment; modely v mezoměřítku Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Development of meso-scale discrete model for simulations of ballistic experiments

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Performance comparison between ducted fan driven by ICE and electric motor
2023 -
Klíčová slova: ICE; elektrický motor; ventilátor Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Performance comparison between ducted fan driven by ICE and electric motor

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About the appropriate neural network size for the engineering applications
2023 -
Klíčová slova: nervová síť; inženýrství; hlu Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
About the appropriate neural network size for the engineering applications

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze