Počet nalezených dokumentů: 38
Publikováno od do

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
NDIAYE, Amy Emma
2016 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

NDIAYE, Amy Emma
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant
KRAUSOVÁ, Markéta
2019 - francouzský
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), do kterého se tato díla řadí. Uvedeme prostředky typické pro tento směr a přiblížíme historický kontext. Dále přiblížíme životy a díla zmíněných spisovatelů. V práci rovněž podáme definici literární postavy a hlavně její charakteristiky. Vysvětlíme pojem parvenu, který figuruje v názvu. Hlavně se však zaměříme na analýzu postav Juliena Sorela a Georgese Duroye podle jejich původu, vzhledu, charakteru a vztahů. Nakonec oba dva porovnáme a rozhodneme, zda je můžeme nazývat výše zmíněným pojmem. The bachelor work deals with the analysis of the mains characters of novels The Red and the Black written by Stendhal and Bel-Ami by Guy de Maupassant. Firstly, we introduce a literature movement (realism) into which these two pieces of the work falls. We present the typical tools of this movement and clarify the historical context. We also present the life and work of the above mentioned authors. Furthermore, we define the character of novel and its characteristics. We explain the term parvenu which appears in title of the work. But mainly, we focus on the analysis of Julien Sorel and Georges Duroy made on the bases of their origins, appearance, character and relationships. Finally, we compare them and decide who we can call the parvenu. Klíčová slova: Realism; character of a novel; parvenu; characteristic; novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant

Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), ...

KRAUSOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
GORIN, Aurélie
2018 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.

GORIN, Aurélie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Relations de l´Union européenne avec les pays de la région Méditerranéenne, en particulier avec les pays du Maghreb
TOMKOVÁ, Petra
2007 - francouzský
Tato bakalářská práce vám nejdříve představuje země Maghrebu, jejich zeměpisnou a demografickou situaci a jejich historii. Dále se zabývá spoluprácí těchto zemí s Evropskou Unií, právními základy této spolupráce a způsobem jejího financování. Představuje vám také několik konkrétních projektů zahájených v jejím rámci. ANNOTATION This thesis presents you at first the countries of Maghreb, their geographical and demographical situation and their history. It treats then the cooperation between these countries and the European Union, the legal basis of this cooperation as well as the way of financing. It presents you also some concrete projects launched in the province of this cooperation. Klíčová slova: European Union; Maghreb; Morocco; Algeria; Tunisia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Relations de l´Union européenne avec les pays de la région Méditerranéenne, en particulier avec les pays du Maghreb

Tato bakalářská práce vám nejdříve představuje země Maghrebu, jejich zeměpisnou a demografickou situaci a jejich historii. Dále se zabývá spoluprácí těchto zemí s Evropskou Unií, právními základy ...

TOMKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

EURES: Réseau européen pour l´emploi - analyse de son fonctionnement dans le cadre de l´application de la politique européenne de l´emploi
HOVORKOVÁ, Marie
2007 - francouzský
Tématem bakalářské práce je problematika Evropských služeb zaměstnanosti, které bývají označovány zkratkou Eures a jsou hlavním nástrojem evropské strategie zaměstnanosti a zároveň důležitým zdrojem informací o profesní mobilitě v Evropě. Cílem práce je analyzovat fungování těchto služeb na evropské úrovni i v České republice. V úvodních kapitolách jsou představeny zásady volného pohybu osob a politika zaměstnanosti Evropské unie. Následující kapitoly nastiňují právní základ sítě Eures a její hlavní úkoly. Jádrem práce je analýza systému Eures v České republice, která zahrnuje bližší informace o zavedení služeb Eures, organizační struktuře této sítě a jejích hlavních činnostech. Bachelor thesis deals with the European Employment Services, known under the acronym Eures which constitute the main instrument of the European Employment Strategy and an important information source in the field of profession mobility in Europe. The objective of the thesis is to analyse the functioning of Eures on European scale and in Czech Republic. The opening chapters present the principles of the free movement of persons and the employment politics of the European Union. The next chapters define the legal basis of the system Eures and its principal mission. The crucial part of the thesis is the analysis of the Eures in Czech Republic, its installation, organisation structure and the main activities. Klíčová slova: system Eures; European Employment Services; free movement; worker; employer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
EURES: Réseau européen pour l´emploi - analyse de son fonctionnement dans le cadre de l´application de la politique européenne de l´emploi

Tématem bakalářské práce je problematika Evropských služeb zaměstnanosti, které bývají označovány zkratkou Eures a jsou hlavním nástrojem evropské strategie zaměstnanosti a zároveň důležitým zdrojem ...

HOVORKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Les probl?mes de la société contemporaine dans les romans de Delphine de Vigan
KRŠKOVÁ, Petra
2023 - francouzský
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úspěšné současné francouzské spisovatelky Delphine de Vigan (*1966), autorky románů inspirovaných vlastní životní zkušeností i negativními jevy soudobé civilizace, zejména Jours sans faim (2001), No et moi (2007), Les heures souterraines (2009), Les enfants sont rois (2021). Práce představuje Delphine de Vigan a její literární tvorbu v kontextu současné francouzské literatury a analyzuje způsoby, jimiž autorka zpracovala jednotlivá aktuální témata, jako jsou vztahy na pracovišti, bezdomovectví, narkomanie, anorexie či vystavování dětí vlivu sociálních sítí. The bachelor's thesis is focused on the literary works of the contemporary French writer Delphine de Vigan (*1966), who is known for her novels inspired by her own life experiences as well as negative aspects of modern civilization, particularly Jours sans faim (2001), No et moi (2007), Les heures souterraines (2009), and Les enfants sont rois (2021). The thesis introduces Delphine de Vigan and her literary work in the context of contemporary French literature, and analyses the ways in which the author addresses various current topics such as workplace relationships, homelessness, addiction, anorexia, and the impact of social media on children. Klíčová slova: Contemporary social problems; Delphine de Vigan; French literature; Contemporary literature; No et moi; Jours sans faim; Les heures souterraines; Les enfants son trois; Anorexia; Harassment at work; Homelessness; Social media; Influencer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les probl?mes de la société contemporaine dans les romans de Delphine de Vigan

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úspěšné současné francouzské spisovatelky Delphine de Vigan (*1966), autorky románů inspirovaných vlastní životní zkušeností i negativními jevy soudobé ...

KRŠKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Odborná praxe ve společnosti Wexford Chamber of Industry and Commerce
CORRIEU, Hélene
2013 - francouzský
Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Wexford Chamber of Industry and Commerce

Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k ...

CORRIEU, Hélene
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Viadeo
LE MEUT, Francois
2013 - francouzský
Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Viadeo

Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům ...

LE MEUT, Francois
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
LE BACON, Alice
2019 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.

LE BACON, Alice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
AMIAUT, Louise
2019 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

AMIAUT, Louise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze