Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Návrh opatření ke snížení regionálních disparit v Jihočeském kraji ČR
Roman Drobeček; vedoucí práce Kateřina Maršíková
2009 -
Práce se zabývá problematikou regionálních disparit v Jihočeském kraji České republiky. Práce navrhuje opatření rozvoje podnikatelského prostředí v Dačickém mikroregionu. Podstatou je tedy zpracování návrhu tak jak zlepšit hospodářský rozvoj, především rozvoj podnikatelského prostředí v mikroregionu formou žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Klíčová slova: regionální politika; regionální rozvoj; ekonomie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Návrh opatření ke snížení regionálních disparit v Jihočeském kraji ČR

Práce se zabývá problematikou regionálních disparit v Jihočeském kraji České republiky. Práce navrhuje opatření rozvoje podnikatelského prostředí v Dačickém mikroregionu. Podstatou je tedy ...

Roman Drobeček; vedoucí práce Kateřina Maršíková
Technická univerzita v Liberci, 2009

Osídlení Kaplicka a Českokrumlovska reemigranty ze Slovenska Rumunska a Maďarska po druhé světové válce
Veronika Frnková; vedoucí práce Kateřina Kočová
2008 -
Práce se zabývá procesem osídlování v jihočeském pohraničí po skončení druhé světové války. Klíčová slova: reemigrace; osídlování pohraničí Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Osídlení Kaplicka a Českokrumlovska reemigranty ze Slovenska Rumunska a Maďarska po druhé světové válce

Práce se zabývá procesem osídlování v jihočeském pohraničí po skončení druhé světové války.

Veronika Frnková; vedoucí práce Kateřina Kočová
Technická univerzita v Liberci, 2008

Dohody o výkonu pěstounské péče a jejich kvalitativní změny v náhradní rodinné péči
Johana Ostrá; vedoucí práce Květuše Sluková
český
Tato diplomová práce se zabývá tématem dohod o výkonu pěstounské péče a jejími kvalitativními změnami v náhradní rodinné péči. Záměrem práce je zjistit, jaké změny přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013 a tím vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče. Teoretická práce popisuje jednotlivé druhy náhradní rodinné péče a také seznamuje se samotnou novelou zákona, dohodami o výkonu pěstounské péče a s právy a povinnostmi, které pěstounům vznikají. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením, které by mělo přinést zjištění, zda nově vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče přinesly kvalitativní změny z pohledu sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a z pohledu klíčového pracovníka doprovázející organizace působící v Jihočeském kraji. Klíčová slova: pěstounská péče; náhradní výchovná péče Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Dohody o výkonu pěstounské péče a jejich kvalitativní změny v náhradní rodinné péči

výzkumným šetřením, které by mělo přinést zjištění, zda nově vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče přinesly kvalitativní změny z pohledu sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí ...

Johana Ostrá; vedoucí práce Květuše Sluková
Technická univerzita v Liberci

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze