Počet nalezených dokumentů: 4
Publikováno od do

Postava dítěte u Adalberta Stiftera
Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2011 - německý
Petrusová, Kateřina (2011): The Characters of Children at the Work of Adalbert Stifter. Prague: Institute of Germanic Studies, Faculty of Arts of Charles University in Prague. This thesis deals with the role of children at the work of Adalbert Stifter, an Austrian author of the first half of the 19th century, born in Horni Plana (Oberplan) in Southern Bohemia. Adalbert Stifter was not just a writer and a painter but also a pedagogue (he worked as a supervisor of elementary schools for Upper Austria). All these activities, in association with his life experience and personal problems, were reflected in his literary work. I mainly focus on his three works: collections Studies (Studien), Colored Stones (Bunte Steine) and the novel (Bildungsroman) Indian Summer (Der Nachsommer). Childhood already appears in his early work, considered as a period of human development (Menschenwerdung). In Stifter's later stories, for example in his collection Bunte Steine, the characters of children are at the forefront: they are always confronted with the adult world and especially with the powerful laws of nature. This relationship is formulated in the foreword to this collection in the form of Stifter's gentle law (das sanfte Gesetz). The whole concept of the child is completed in the novel Der Nachsommer, where a... Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí dítěte v díle Adalberta Stiftera, rakouského autora první poloviny 19. století, jehož rodištěm je jihočeská Horní Planá (Oberplan). Adalbert Stifter byl nejen spisovatelem, malířem, ale i pedagogem (působil jako školský inspektor v Horním Rakousku). Všechny tyto činnosti se společně se Stifterovými životními zkušenostmi a osobními problémy promítly do jeho literární tvorby. Zaměřuji se zde především na jeho tři díla: sbírky Studie (Studien), Pestré kameny (Bunte Steine) a román Pozdní léto (Der Nachsommer). Dětství se objevuje již v jeho raném díle, kde je považováno za etapu lidského vývoje (Menschenwerdung), v pozdějších povídkách, např. ve sbírce Bunte Steine stojí dětské postavy v popředí děje, vždy jsou však konfrontovány se světem dospělých, především potom se zákony všemocné přírody. Tento vztah je formulován v předmluvě sbírky v podobě tzv. laskavého zákona (das sanfte Gesetz). Celé pojetí dítěte je potom završeno výchovným románem Der Nachsommer, kde je podán komplexní obraz Stifterových myšlenek a procesu výchovy k ideálnímu člověku. Autor řeší ve svém díle nejen své osobní existenční otázky, kdy se často pomocí... Klíčová slova: Kinderfigur; Kinderprotagonisten; Kind; characters of children; children protagonists; child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postava dítěte u Adalberta Stiftera

Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí ...

Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2011

Postava dítěte u Adalberta Stiftera
Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2011 - německý
Petrusová, Kateřina (2011): The Characters of Children at the Work of Adalbert Stifter. Prague: Institute of Germanic Studies, Faculty of Arts of Charles University in Prague. This thesis deals with the role of children at the work of Adalbert Stifter, an Austrian author of the first half of the 19th century, born in Horni Plana (Oberplan) in Southern Bohemia. Adalbert Stifter was not just a writer and a painter but also a pedagogue (he worked as a supervisor of elementary schools for Upper Austria). All these activities, in association with his life experience and personal problems, were reflected in his literary work. I mainly focus on his three works: collections Studies (Studien), Colored Stones (Bunte Steine) and the novel (Bildungsroman) Indian Summer (Der Nachsommer). Childhood already appears in his early work, considered as a period of human development (Menschenwerdung). In Stifter's later stories, for example in his collection Bunte Steine, the characters of children are at the forefront: they are always confronted with the adult world and especially with the powerful laws of nature. This relationship is formulated in the foreword to this collection in the form of Stifter's gentle law (das sanfte Gesetz). The whole concept of the child is completed in the novel Der Nachsommer, where a... Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí dítěte v díle Adalberta Stiftera, rakouského autora první poloviny 19. století, jehož rodištěm je jihočeská Horní Planá (Oberplan). Adalbert Stifter byl nejen spisovatelem, malířem, ale i pedagogem (působil jako školský inspektor v Horním Rakousku). Všechny tyto činnosti se společně se Stifterovými životními zkušenostmi a osobními problémy promítly do jeho literární tvorby. Zaměřuji se zde především na jeho tři díla: sbírky Studie (Studien), Pestré kameny (Bunte Steine) a román Pozdní léto (Der Nachsommer). Dětství se objevuje již v jeho raném díle, kde je považováno za etapu lidského vývoje (Menschenwerdung), v pozdějších povídkách, např. ve sbírce Bunte Steine stojí dětské postavy v popředí děje, vždy jsou však konfrontovány se světem dospělých, především potom se zákony všemocné přírody. Tento vztah je formulován v předmluvě sbírky v podobě tzv. laskavého zákona (das sanfte Gesetz). Celé pojetí dítěte je potom završeno výchovným románem Der Nachsommer, kde je podán komplexní obraz Stifterových myšlenek a procesu výchovy k ideálnímu člověku. Autor řeší ve svém díle nejen své osobní existenční otázky, kdy se často pomocí... Klíčová slova: Kinderfigur; Kinderprotagonisten; Kind; characters of children; children protagonists; child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postava dítěte u Adalberta Stiftera

Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí ...

Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2011

Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.
Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
2016 - německý
The presented bachelor thesis deals with the textological analysis of five selected documents written in German and published by the office of the Eggenbergs in Český Krumlov between 1652-1695. In addition to that, it also attempts to add some new information about the local conditions in the Šumava town Vimperk and its near surroundings during the era of the administration of the Eggenberg family in the second half of 17th century. The structure of the thesis is presented by its two main parts, the historical one and the linguistic one. The first part of the thesis describes the Styrian dynasty of the Eggenbergs itself and its princely branch, acting from 1622 even in the area of the province of South Bohemia. At the same time, the exhibitors of the studied documents themselves, Anna Maria (1609-1680) and her son Johann Christian of Eggenberg (1641-1710), are introduced in detail. Subsequently, the situation in the town of Vimperk and in its surroundings between 1630 and 1719 is described and the activities and the production of offices during that period are also presented. The second part of the thesis focuses on the textological analysis of the external as well as of the internal characteristics of the chosen documents. On the basis of this textological analysis, the thesis tries to contribute to the... Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století. Klíčová slova: němčina; historie; listiny; Čechy; 17. století; German; History; Documents; Bohemia; 17th Century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.

Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn ...

Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
Univerzita Karlova, 2016

Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.
Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
2016 - německý
The presented bachelor thesis deals with the textological analysis of five selected documents written in German and published by the office of the Eggenbergs in Český Krumlov between 1652-1695. In addition to that, it also attempts to add some new information about the local conditions in the Šumava town Vimperk and its near surroundings during the era of the administration of the Eggenberg family in the second half of 17th century. The structure of the thesis is presented by its two main parts, the historical one and the linguistic one. The first part of the thesis describes the Styrian dynasty of the Eggenbergs itself and its princely branch, acting from 1622 even in the area of the province of South Bohemia. At the same time, the exhibitors of the studied documents themselves, Anna Maria (1609-1680) and her son Johann Christian of Eggenberg (1641-1710), are introduced in detail. Subsequently, the situation in the town of Vimperk and in its surroundings between 1630 and 1719 is described and the activities and the production of offices during that period are also presented. The second part of the thesis focuses on the textological analysis of the external as well as of the internal characteristics of the chosen documents. On the basis of this textological analysis, the thesis tries to contribute to the... Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století. Klíčová slova: němčina; historie; listiny; Čechy; 17. století; German; History; Documents; Bohemia; 17th Century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Město Vimperk a jeho okolí v zrcadle německy psaných listin knížecího rodu Eggenberků ze 2. pol. 17. století. Příspěvek k německému jazyku v Čechách.

Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn ...

Kříž, Václav; Vodrážková, Lenka; Bok, Václav
Univerzita Karlova, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze