Počet nalezených dokumentů: 11
Publikováno od do

Možnosti dalšího rozvoje IDS v Jihočeském kraji
Předota, Jan; Nachtigall, Petr
2016 - český
Práce se zabývá problematikou vzniku integrovaných dopravních systémů a vzniku integrovaného regionálního systému v Jihočeském kraji. Vedlejší náplní práce je také základní charakteristika Jihočeského kraje. Klíčová slova: doprava; integrovaný systém; Jihočeský kraj; transportation; integrated public transport; Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Možnosti dalšího rozvoje IDS v Jihočeském kraji

Práce se zabývá problematikou vzniku integrovaných dopravních systémů a vzniku integrovaného regionálního systému v Jihočeském kraji. Vedlejší náplní práce je také základní charakteristika ...

Předota, Jan; Nachtigall, Petr
Univerzita Pardubice, 2016

Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu
Brož, Radek; Stejskal, Jan
2010 - český
Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení základních pojmů. Ve druhé části je představen Program rozvoje jihočeského kraje v souvislosti s místními podmínkami, na které je program aplikován. Třetí část práce je věnována analýze plnění Programu rozvoje obvodu Jihočeského kraje. Ve čtvrté části jsou uvedena doporučení a závěry plynoucí ze zjištěných skutečností. Klíčová slova: Regionální rozvoj; strategické plány; strategické plánování; Jihočeský kraj; Infrastruktura; Regional development; strategic plans; Strategic Planning; South Bohemian region; Infrastructure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu

Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení ...

Brož, Radek; Stejskal, Jan
Univerzita Pardubice, 2010

Návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
Tilgner, Andreas; Becková, Helena
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou plánů dopravní obslužnosti. Její náplní je posouzení naplnění zákonných povinností Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Součástí práce jsou návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, které by měly být inspirací při tvorbě nadcházejícího dopravního plánu. Klíčová slova: doprava; dopravní obslužnost; Jihočeský kraj; veřejná služba; dopravní plánování; transport; transport services; South Bohemia region; public service; transport planning Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

Bakalářská práce se zabývá problematikou plánů dopravní obslužnosti. Její náplní je posouzení naplnění zákonných povinností Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Součástí práce jsou ...

Tilgner, Andreas; Becková, Helena
Univerzita Pardubice, 2016

Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji
Růžička, Filip; Veber, Václav; Vydra, Zbyněk
2010 - český
Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo pražské ústředí a to v Jihočeském kraji. V úvodu je nejprve popsáno, v jaké časové rovině a za jakých historických okolností klub K 231 fungoval. Další kapitoly popisují vznik, počátky a rozvoj K 231 v Praze. V šesté kapitole je popsána ukázka fungování K 231 v městech Jihočeského kraje. Závěr práce ukazuje, co se dělo s klubem K 231 po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Klíčová slova: Klub K 231-rok 1968- pražské jaro- političtí vězni- justice-rehabilitace- vpád vojsk Varšavské smlouvy; Klub K 231; 1968; Pražské jaro; Političtí vězni; justice; kluby; rehabilitace; Club K 231-year 1968- Prague Spring- political prisoners- justice- Rehabilitation- invasion by Warsaw Pact troops; Prague Spring; clubs; Political prisoners; justice; rehabilitation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo ...

Růžička, Filip; Veber, Václav; Vydra, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2010

Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století
Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
2003 - český
Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. Těžiště práce spočívá v řešení problematiky barevnosti diskutovaného typu objektů lidové architektury. Klíčová slova: architektura; jihočeské selské baroko; 19. století; barevnost; Památková péče Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století

Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. ...

Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
Univerzita Pardubice, 2003

Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji
Matoušková, Lenka; Čáp, Jiří
2012 - český
Práce je věnována problematice na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. Analyzuje vybrané železniční přejezdy na jednotlivých komunikacích a navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Klíčová slova: železniční přejezdy; přejezdová zabezpečovací zařízení; mimořádné události; Railway crossings; grade-crossing protecting device; emergency event Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji

Práce je věnována problematice na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. Analyzuje vybrané železniční přejezdy na jednotlivých komunikacích a navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti na ...

Matoušková, Lenka; Čáp, Jiří
Univerzita Pardubice, 2012

Změna technologie a řízení dopravy na trati České Budějovice - České Velenice v souvislosti s elektrifikací a zavedením dálkového řízení.
Křemen, Jan; Mojžíš, Vlastislav
2006 - český
Přínosy elektrifikace a rekonstrukce tratě České Budějovice - České Velenice a možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihočeském kraji. Klíčová slova: železniční doprava; tratě; modernizace; elektrifikace; dálkové ovládání; zabezpečovací zařízení; České Budějovice Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Změna technologie a řízení dopravy na trati České Budějovice - České Velenice v souvislosti s elektrifikací a zavedením dálkového řízení.

Přínosy elektrifikace a rekonstrukce tratě České Budějovice - České Velenice a možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihočeském kraji.

Křemen, Jan; Mojžíš, Vlastislav
Univerzita Pardubice, 2006

Zpracování dlouhodobých srážkových údajů (z hlediska denního a sezonního chodu) pro využití v radiokomunikacích
Rýdl, David; Fišer, Ondřej
2010 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobých srážkoměrných údajů z jihočeské meteorologické stanice v Třeboni a jejich následným zpracováním z hlediska útlumu mikrovlnného spoje. Práce popisuje metodu zpracování dat v MS Excel, výpočet útlumů mikrovlnného spoje i následné vyhodnocení všech zpracovávaných dat. Klíčová slova: Srážkový úhrn; intenzita srážek; radioreléový spoj; ombrograf; útlum deštěm; Rainfall content; rainfall intensity; radio-relay link; attenuation caused by rain; pluviograph Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Zpracování dlouhodobých srážkových údajů (z hlediska denního a sezonního chodu) pro využití v radiokomunikacích

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobých srážkoměrných údajů z jihočeské meteorologické stanice v Třeboni a jejich následným zpracováním z hlediska útlumu mikrovlnného spoje. ...

Rýdl, David; Fišer, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2010

Řízení dopravního systému města Písek
Brož, Marcel; Čáp, Jiří
2012 - český
Práce se zabývá současným systémem městské hromadné dopravy. Analyzuje současný stav dopravního systému v jihočeském městě Písek a navrhuje opatření ke zlepšení podmínek dopravy cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy s ohledem na návaznost na vlakové spoje a ekologii. Klíčová slova: městská hromadná doprava; systém linek; dopravní prostředky; dopravní komunikace; mobilita; town mass transport; line system; means of transport; transportation; mobility Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Řízení dopravního systému města Písek

Práce se zabývá současným systémem městské hromadné dopravy. Analyzuje současný stav dopravního systému v jihočeském městě Písek a navrhuje opatření ke zlepšení podmínek dopravy cestujících v ...

Brož, Marcel; Čáp, Jiří
Univerzita Pardubice, 2012

Komplexní restaurování Benátské bible z roku 1506
Cermanová, Tereza; Slovik, Radomír
2008 - český
Tzv. Benátská bible z roku 1506 pochází ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku bez dochované vazby. Po dohodě se zadavatelem bylo přistoupeno ke komplexnímu restaurování knihy a k výrobě nové pergamenové konzervační vazby. Restaurátorská dokumentace obsahuje podrobný postup restaurátorských prací a seznam použitých materiálů a chemikálií. Klíčová slova: restaurování; Bible; restaurování knih; restoration; Bible; book restoration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Komplexní restaurování Benátské bible z roku 1506

Tzv. Benátská bible z roku 1506 pochází ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku bez dochované vazby. Po dohodě se zadavatelem bylo ...

Cermanová, Tereza; Slovik, Radomír
Univerzita Pardubice, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze