Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje
Karda, Ladislav
2010 - český
Příspěvek s názvem Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje dává přehled o postupu uvedeného HZS kraje při aplikaci dokumentu Plán oblasti povodí Horní Vltavy, schváleném zastupitelstvem Jihočeského kraje, při posuzování územně plánovací dokumentace a dokumentaci k územnímu řízení. V textu je pozornost věnována zejména místům omezujícím průtočnost vodních toků a nechráněným nebo nedostatečně chráněným zastavěným územím a následným opatřením. Klíčová slova: povodí; povodňové riziko; protipovodňová ochrana; protipovodňová opatření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje

Příspěvek s názvem Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje dává přehled o postupu uvedeného HZS kraje při aplikaci dokumentu Plán oblasti povodí Horní ...

Karda, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2010

Hodnocení Jihočeského kraje z hlediska cen nemovitostí určených pro bydlení v návaznosti na ekonomický růst regionu
Staňková, Ivana; Volek, Tomáš
2006 - český
Úroveň bydlení je úzce propojena s ekonomickým růstem a rozvojem regionu. Vzájemné vazby mezi bydlením a celkovým vývojem území jsou ovlivňovány technickými, přírodními, sociálními a kulturními podmínkami. Článek se zabývá rozborem cen dosahovaných na trhu nemovitostí určených pro bydlení na sledovaném území Jihočeského kraje za pomocí ukazatelů bytové výstavby. V příspěvku je též sledován vztah mezi ekonomickým růstem Jihočeského kraje a bytovou výstavbou v regionu a cenami nemovitostí pro bydlení. Klíčová slova: Jihočeský kraj; ceny nemovitostí; bytová výstavba; ekonomický růst; South Bohemia; real estate prices; residential construction; economic growth Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Hodnocení Jihočeského kraje z hlediska cen nemovitostí určených pro bydlení v návaznosti na ekonomický růst regionu

na trhu nemovitostí určených pro bydlení na sledovaném území Jihočeského kraje za pomocí ukazatelů bytové výstavby. V příspěvku je též sledován vztah mezi ekonomickým růstem ...

Staňková, Ivana; Volek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze