Počet nalezených dokumentů: 7
Publikováno od do

Analýza akcií firmy Jihočeská energetika, a. s.
Zikešová, Petra; Beránková, Romana
1999 - český
Práce se zabývá rozborem českého kapitálového trhu a metodikou analýzy akcií. Je provedena finanční analýza podniku Jihočeská energetika, a. s., a stanovena vnitřní hodnota akcie této firmy. Výsledkem analýzy akcií je vyhodnocení situace JČE, a. s. a investiční doporučení. Klíčová slova: Akcie; Finanční analýza; kapitálový trh; cenné papíry; finance Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza akcií firmy Jihočeská energetika, a. s.

Práce se zabývá rozborem českého kapitálového trhu a metodikou analýzy akcií. Je provedena finanční analýza podniku Jihočeská energetika, a. s., a stanovena vnitřní hodnota akcie této firmy. ...

Zikešová, Petra; Beránková, Romana
Univerzita Pardubice, 1999

Integrovaný dopravní systém v územním celku Jihočeského kraje
Fuksa, David; Molková, Tatiana; Janošek, Radek
2007 - český
Hlavní náplní diplomové práce je realizace přepravního průzkumu ve vybrané referenční oblasti, s cílem odhalit nedostatky v dopravní obslužnosti. Při vyhodnocení přepravního průzkumu byl získán přehled rovněž o směrových, zdrojových a cílových přepravních proudech cestujících, na základě kterých bylo ověřováno směrové vedení železničních spojů a návazné autobusové dopravy. Výsledky z přepravního průzkumu byly zpracovány do dvou variant integrované dopravní obslužnosti referenční oblasti. Klíčová slova: integrované dopravní systémy; Dopravní obslužnost; přepravní průzkumy; přepravní poptávka Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Integrovaný dopravní systém v územním celku Jihočeského kraje

Hlavní náplní diplomové práce je realizace přepravního průzkumu ve vybrané referenční oblasti, s cílem odhalit nedostatky v dopravní obslužnosti. Při vyhodnocení přepravního průzkumu byl získán ...

Fuksa, David; Molková, Tatiana; Janošek, Radek
Univerzita Pardubice, 2007

Možnost využití železniční dopravy v Jihočeském kraji
Toman, Matěj; Široký, Jaromír
2009 - český
Tato práce je zaměřena na možné využití železniční dopravy při přepravě zboží za využití železniční vlečky a kombinované dopravy. Práce se dále zaměřuje na analýzu a vyjádření nákladů spojených s železniční dopravou a jejich následné porovnání s dopravou silniční a dopravou kombinovanou. Klíčová slova: rail terminals; road freight handler Mobiler; railway transportation; road transportation; combined transportation; Costs; železniční vlečky; silniční překladač Mobiler; železniční doprava; silniční doprava; Kombinovaná doprava; Náklady Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Možnost využití železniční dopravy v Jihočeském kraji

Tato práce je zaměřena na možné využití železniční dopravy při přepravě zboží za využití železniční vlečky a kombinované dopravy. Práce se dále zaměřuje na analýzu a vyjádření nákladů spojených s ...

Toman, Matěj; Široký, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
2010 - český
Úvodní část předložené diplomové práce se zabývá náboženskými poměry v západní Evropě a v českých zemích v rychle se měnící a modernizující době 19. a první poloviny 20. století (všímá si zejména procesu deetatizace náboženství, sekularizace a dechristianizace, respektive takzvané druhé konfesionalizace). Důraz je přitom položen na ženskou formu katolicismu. Ženská zbožnost byla i v této době více citově zaměřená, obětavá a sentimentální. Mariánská úcta, ženské řeholní kongregace a laické ženské mariánské družiny tvořily důležitou část katolické religiozity v tomto takzvaném "Mariánském století" (1854-1950). Následující část práce přibližuje tyto procesy na příkladu převážně agrárních, tradičně náboženských a konzervativních jižních Čech, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských periodik. Poslední a nejvýznamnější kapitola práce je věnována rozboru šesti vybraných dobových katolických náboženských periodik, jejichž prostřednictvím se autorka snaží nastínit roli a postavení žen v katolické církvi této doby. Vybraná náboženská periodika byla určena duchovním v činné službě (Časopis katolického duchovenstva), členkám laických náboženských společenství, zejména mariánských družin (Květy mariánské, Svatá Hora, Ve službách Královny) i prostým věřícím ženám (Česká žena, Ludmila). Klíčová slova: České země; českobudějovická diecéze; sekularizace a druhá konfesionalizace; Mariánské století; 1854-1950; feminizace katolicismu; Czech lands; secularization; Marian century; 1854-1950; feminization of the Catholicism Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských ...

Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region
Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
2017 - český
Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část charakterizuje vybrané prvky podnikatelské infrastruktury. Další část popisuje hlavní činnost a hospodaření Jihočeské agentury pro inovační podnikání. Poslední část je věnována analýze efektivnosti a vlivu agentury na region. Součástí této kapitoly je zhodnocení činnosti a navrhované doporučení. Klíčová slova: regionální rozvoj; podnikatelská infrastruktura; regionální rozvojová agentura; vědeckotechnický park; podnikatelský inkubátor; regional development; business infrastructure; regional development agency; science and technology park; business incubator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region

Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá ...

Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
Univerzita Pardubice, 2017

Vytvoření návrhnu technicko-procesního zabezpečení letiště České Budějovice
Končelová, Michaela; Šourek, David
2010 - český
Tato diplomová práce se zabývá perimetrickou ochranou Jihočeského letiště České Budějovice a.s. - mechanickými zábranami, elektronickými a kamerovými bezpečnostními systémy, které nabízí firmy na českém trhu. Tyto prvky jsem implementovala na letiště České Budějovice a následně jsem vyřešila jejich personální obsazení. Klíčová slova: perimetrická ochrana; ochrana před protiprávními činy; Letecká doprava; letiště; technicko-bezpečnostní systém; procesně-personální bezpečnost; outer protection; shelter from illegal act; air traffic; airport; technicko- security system; procedural- personal safeness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vytvoření návrhnu technicko-procesního zabezpečení letiště České Budějovice

Tato diplomová práce se zabývá perimetrickou ochranou Jihočeského letiště České Budějovice a.s. - mechanickými zábranami, elektronickými a kamerovými bezpečnostními systémy, které nabízí ...

Končelová, Michaela; Šourek, David
Univerzita Pardubice, 2010

Srovnávací analýza urbanizačního vývoje Hradec Králové a jeho spádových oblastí s vybraným městem v rámci ČR a EU, efektivnost, obytná pohoda a hygiena prostředí
Bendlová, Sabina; Voráček, Vladimír
1998 - český
Práce pojednává o urbanizačním vývoji města Hradec Králové se zaměřením na účelově vybrané charakteristiky (historický vývoj, přírodní prostředí, urabnizační zásady, zdravotní stav obyvatelstva a obytná pohoda, předpokládaný rozvoj města a možná rizika). Pro srovnání vývojových tendencí bylo vybráno jihočeské město České Budějovice. Klíčová slova: České Budějovice; Hradec Králové; prostorové plánování; urbanismus; územní plánování; Životní prostředí Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Srovnávací analýza urbanizačního vývoje Hradec Králové a jeho spádových oblastí s vybraným městem v rámci ČR a EU, efektivnost, obytná pohoda a hygiena prostředí

Práce pojednává o urbanizačním vývoji města Hradec Králové se zaměřením na účelově vybrané charakteristiky (historický vývoj, přírodní prostředí, urabnizační zásady, zdravotní stav obyvatelstva a ...

Bendlová, Sabina; Voráček, Vladimír
Univerzita Pardubice, 1998

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze