Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Marketing a propagace Jihočeského divadla
Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. První část přibližuje teoretické poznatky problematiky kultury a divadla a otázku marketingu v kul-turních institucích, konkrétně divadel. Definuje specifika marketingu v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ko-munikační mix. V souladu s výsledky uskutečněného výzkumu (dotazníkového šetření) formuluji vlastní návrhy na změnu a inovaci komunikace s předplatiteli divadla. Klíčová slova: Marketing; propagace; marketingový mix; komunikační mix; divadlo; marketing kultury; předplatné; výzkum; Jihočeské divadlo; promotion; marketing mix; communication mix; theatre; culture marketing; subscription; research; South Bohemian Theatre Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Marketing a propagace Jihočeského divadla

v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ...

Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
2012 - český
Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním zařízení začlenit se do majoritní společnosti. Jsou popsány příprava a úkony, které musel Domov Pístina zajistit, aby mohl být schválen a do procesu transformace začleněn. Klíčová slova: Transformace; klient; osoba s mentálním postižením; sociální služby; ústav sociální péče; společnost; Transformation; client; mentally afflicted person; social services; insane hospital; community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji

Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním ...

Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Marjánka Kupcojic
Šobáňová, Jana; Slivka, Ondrej
český
Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná stylizace byla vytvářena v duchu jihočeského lidového umění. Je zde tak možno rozpoznat charakteristické prvky stavebního slohu selského baroka, zdobnost dekoru blatských výšivek či typickou siluetu lidového oděvu z této oblasti. Výtvarná technika i barevnost, ve které převládá bílá, červená a růžová, odráží náladu příběhu. Technika animace kombinuje klasickou kreslenou animaci s ploškovou. Jednotlivé fáze či zdrojové obrazy byly kresleny ručně a později upravovány v počítači. Hudební úprava, kterou vytvořil Jaroslav Krček, pochází z kompaktu "Žito, žitečko" skupiny Musica Bohemica Prague. Tato skladba je velmi inspirativní a ponechává možnost k zapojení vlastní fantazie. Díky náhlé inspiraci vznikl i námět na příběh o Marjánce Kupcojic. Děj je zasazen do období letních dnů, kdy zrají jahody a rodí se motýli. A právě jahody a motýli se celým příběhem prolínají a spolu s hlavní hrdinkou hrají tyto atributy klíčovou roli. Příběh je plný kontrastů, nečekaných proměn a překvapí svým závěrem. Celé pojetí filmu - příběh, výtvarná složka i výběr hudby se nese v duchu poetiky lidových písní. Klíčová slova: lidová píseň; Marjánka Kupcojic; Marjánka Součkojic; poetika lidové písně; jihočeský folklor; selské baroko; lidová výšivka; lidový oděv; stylizace lidového oděvu; symbolika barev; dobová tabu v lidové písni; traditional folk song; Marjanka Kupcojic; Marjanka Souckojic; poetics of folk song; folklore from south Bohemia; rustic baroque; folk needlework; folk costume; stylization of folk costume; colour symbology; contemporary taboo in folk song Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Marjánka Kupcojic

Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná ...

Šobáňová, Jana; Slivka, Ondrej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze