Počet nalezených dokumentů: 36
Publikováno od do

Odborná praxe ve společnosti Link Company.
MOUSQUETON, Vivien
2010 - francouzský
Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Link Company.

Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům ...

MOUSQUETON, Vivien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Odborná praxe ve společnosti Capitaine Houat
RIOUAL, Émeline
2013 - francouzský
Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Capitaine Houat

Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k ...

RIOUAL, Émeline
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Evropský konvent
SCHAFFEROVÁ, Ivana
2003 - francouzský
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Evropský konvent

SCHAFFEROVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003

Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.
BOISSINOT, Maël
2020 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.

BOISSINOT, Maël
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Odborná praxe ve společnosti SIBJET Technologies
LE FLECHER, Damien
2013 - francouzský
Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SIBJET Technologies

Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům ...

LE FLECHER, Damien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Schneider Electric a.s.
DEMAY, Anais
2008 - francouzský
Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Schneider Electric a.s.

Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k ...

DEMAY, Anais
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Odborná praxe ve společnosti Delmon Industrie.
BERNARDO, Cécile
2009 - francouzský
Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; course of practice; individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Delmon Industrie.

Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k ...

BERNARDO, Cécile
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868)
ČERNÁ, Renata
2015 - francouzský
Cílem této práce je představit dvě fantastické novely francouzského autora Prospera Mériméeho La Vénus d´Ille (1837) a Lokis (1868). Po úvodu a krátkém představení autora následuje stěžejní část práce, jejíž kapitoly jsou zaměřené na rozbory jednotlivých novel z hlediska kompozičního a výrazového a jejich komparaci. Na základě tohoto se práce zároveň snaží zjistit, jakou funkci zaujímají v celku autorovy umělecké tvorby. The aim of the thesis is to introduce two fantastics novellas of french author Prosper Méerimée La Vénus d´Ille (1837) and Lokis (1868). After an introduction and short portrait of author follows the major part of the thesis whose chapters aim at analysis of individuals works from the point of view of composition and expression and their comparision. On the basis of this the thesis tries to find their function in the whole of the author´s work. Klíčová slova: Mérimée Prosper; Lokis; La Vénus d´Ille; fantasy prose literature; fantastic novella; biography; literary scientific analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868)

Cílem této práce je představit dvě fantastické novely francouzského autora Prospera Mériméeho La Vénus d´Ille (1837) a Lokis (1868). Po úvodu a krátkém představení autora následuje stěžejní část ...

ČERNÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

La langue française au Maroc
JURIŠOVÁ, Kristýna
2020 - francouzský
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou frankofonie v africké zemi Maroku, jež bylo v historii po dobu 44 let francouzským protektorátem. V úvodní části je kladen důraz na implantaci francouzského jazyka v zemi. Práce dále osvětluje její socio-lingvistickou situaci a postavení francouzštiny mezi ostatními jazyky užívanými tamějšími obyvateli. Poslední část této práce je věnována podrobnému rozboru příslušné legislativy a popisu zavedené praxe, na jejichž základě je zhodnoceno současné postavení francouzského jazyka v různých oblastech společenského života. This report deals with the problematic of Francophonie in Morocco, an African country that used to be under a French protectorate for a period of 44 years. The first part of this report focuses on the implantation of the French language in the country. It illustrates the demolinguistic situation of the country as well as the position of French amongst the other local languages spoken by Morocco's population. The last part of the present report is devoted to the analysis of respective legislation and the real practise, pursuant to which is reviewed the current position of the French language in various areas of the social life. Klíčová slova: Morocco; Francophonie; French language; language planning; demolinguistic study; law about language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La langue française au Maroc

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou frankofonie v africké zemi Maroku, jež bylo v historii po dobu 44 let francouzským protektorátem. V úvodní části je kladen důraz na implantaci ...

JURIŠOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Le monde du commerce dans les romans d´Émile Zola Le ventre de Paris et Au Bonheur des dames
SPÁČILOVÁ, Marie
2020 - francouzský
Cílem této bakalářské práce je analýza světa obchodu ve dvou románech Le Ventre de Paris a Au Bonheur des Dames z cyklu Les Rougon-Macquart. Autorem je francouzský spisovatel druhé poloviny devatenáctého století, Émile Zola. První část této bakalářské práce představuje autora a jeho dílo. Zároveň popisuje historický kontext, jímž byl autor inspirován při jeho umělecké tvorbě. Ve druhé části práce je u jednotlivých románů shrnut děj a poté následuje jeho tématický rozbor. Konkrétně jsou rozbory zaměřeny na téma světa obchodu. Práce je psána ve francouzském jazyce. Na konci obsahuje i résumé v jazyce českém. The aim of this bachelor's thesis is to define the world of commerce in two novels Le Ventre de Paris and Au Bonheur des Dames from the series Les Rougon-Macquart. Its author is the French writer of the second half of the nineteenth century, Émile Zola. The first part of this thesis describes the life and literary production of the author, the historical context that inspired him. In the second part of the thesis, the story of each book is summarized and then analysed. The analyses deal particularly with the motifs of the world of commerce. This bachelor's thesis is written in the French language and contains the résumé in Czech language at the end. Klíčová slova: Émile Zola; Les Rougon-Macquart; Le Ventre de Paris; Au Bonheur des dames; French literature; world of commerce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Le monde du commerce dans les romans d´Émile Zola Le ventre de Paris et Au Bonheur des dames

Cílem této bakalářské práce je analýza světa obchodu ve dvou románech Le Ventre de Paris a Au Bonheur des Dames z cyklu Les Rougon-Macquart. Autorem je francouzský spisovatel druhé poloviny ...

SPÁČILOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze