Počet nalezených dokumentů: 782
Publikováno od do

Analýza akcií firmy Jihočeská energetika, a. s.
Zikešová, Petra; Beránková, Romana
1999 - český
Práce se zabývá rozborem českého kapitálového trhu a metodikou analýzy akcií. Je provedena finanční analýza podniku Jihočeská energetika, a. s., a stanovena vnitřní hodnota akcie této firmy. Výsledkem analýzy akcií je vyhodnocení situace JČE, a. s. a investiční doporučení. Klíčová slova: Akcie; Finanční analýza; kapitálový trh; cenné papíry; finance Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza akcií firmy Jihočeská energetika, a. s.

Práce se zabývá rozborem českého kapitálového trhu a metodikou analýzy akcií. Je provedena finanční analýza podniku Jihočeská energetika, a. s., a stanovena vnitřní hodnota akcie této firmy. ...

Zikešová, Petra; Beránková, Romana
Univerzita Pardubice, 1999

Organizace krizového řízení v jihočeském regionu
PLHOŇ, Miloš
2006 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Organizace krizového řízení v jihočeském regionu

PLHOŇ, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Investiční podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji
ZIEGLEROVÁ, Alena
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Investiční podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

ZIEGLEROVÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Analýza nabídky a poptávky po cateringových službách v Jihočeském kraji
KROPÁČKOVÁ, Daniela
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Analýza nabídky a poptávky po cateringových službách v Jihočeském kraji

KROPÁČKOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Využití cyklostezek jihočeského regionu v cestovním ruchu
BŘEZINA, Martin
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Využití cyklostezek jihočeského regionu v cestovním ruchu

BŘEZINA, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Internetové prezentace vybraných měst Jihočeského kraje
KALAS, Pavel
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Internetové prezentace vybraných měst Jihočeského kraje

KALAS, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Analýza činnosti cestovních kanceláří a agentur v Jihočeském kraji
KOHOUTOVÁ, Andrea
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Analýza činnosti cestovních kanceláří a agentur v Jihočeském kraji

KOHOUTOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Hodnota turistické destinace - Jihočeský kraj
Horňáková, Lucie; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
2016 - český
Diplomová práce je zaměřena na vnímání hodnoty turistické destinace v Jihočeském kraji. V teoretické části práce jsou definovány a popsány základní pojmy jako cestovní ruch, turistická destinace, atraktivita turistické destinace a způsoby jejího měření, destinace jako systém a jsou zde charakterizována metodologická východiska práce konkrétně Q-metodologie a Likertova škála. Praktická část práce je zaměřena na hodnocení atraktivity turistické destinace obyvateli Jihočeského kraje. Výsledkem šetření je komparace výsledků vnímaní hodnoty turistické destinace na základě Q-metodologie a Likertovy škály. This master thesis is focused on the way tourist destinations of South Bohemia are treated. In the theoretical part of the thesis, fundamental terms are defined, such as tourism, tourist destination, its attractivity and ways of measurement, destination as a system. Furthermore we focus on the methodology used in this thesis, especially Q-methodology and Likert's scale. In the practical part, attractivity of tourist destination is evaluated by South Bohemian residents. The result of the research is the comparisons of the results based on the Q-methodology and Likert's scale. Klíčová slova: cestovní ruch; turistická destinace; atraktivita turistické destinace; systém destinace; Q-metodologie; Likertova škála dostupnost_czu
Hodnota turistické destinace - Jihočeský kraj

Diplomová práce je zaměřena na vnímání hodnoty turistické destinace v Jihočeském kraji. V teoretické části práce jsou definovány a popsány základní pojmy jako cestovní ruch, turistická ...

Horňáková, Lucie; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Hodnocení revitalizace drobných vodních toků v příhraničí Jihočeského kraje
HOKROVÁ, Miloslava
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Hodnocení revitalizace drobných vodních toků v příhraničí Jihočeského kraje

HOKROVÁ, Miloslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Státní a zahraniční finanční podpora agroturistiky a ekoagroturistiky v Jihočeském kraji
ŠUSTEKOVÁ, Eliška
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Státní a zahraniční finanční podpora agroturistiky a ekoagroturistiky v Jihočeském kraji

ŠUSTEKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze