Počet nalezených dokumentů: 12
Publikováno od do

Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji
Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
2008 - český
Klíčová slova: traumatologie; pediatrie; prevence úrazů; dopravní nehody; úrazy v domácnosti; morbidita; primární prevence; retrospektivní studie; dítě; předškolní dítě; dospělí; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji

Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2008

Monitoring vlivu radiační zátěže obyvatel Jihočeského kraje biodozimetrickými postupy
Kuna, Pavel; Jihočeská univerzita
2005 - český
Klíčová slova: radiometrie; monitorování radiace; obsah radioaktivních látek v organizmu; filmová dozimetrie; atomové reaktory; elektrárny; cytogenetické vyšetření; diagnostické techniky molekulární; spektrální karyotypizace; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody; environmentální vědy; histologie; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring vlivu radiační zátěže obyvatel Jihočeského kraje biodozimetrickými postupy

Kuna, Pavel; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2005

Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí
Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
2012 - český
Klíčová slova: pediatrie; sociologie; psychologie, klinická psychologie; dítě; rodinné vztahy; úrazy a nehody; prevence úrazů; registrace; rizikové faktory; primární prevence; pediatrie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí

Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2012

Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče
Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
český
Klíčová slova: veřejné zdravotnictví; ošetřovatelství; poskytování zdravotní péče; ošetřovatelská péče; řízení rizik; řízení bezpečnosti; bezpečnost pacientů; ošetřovatelství; zdravotnická povolání; ošetřovatelství praktické; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče

Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna

Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zdravotnických zařízeních
Tóthová, Valérie; Jihočeská univerzita.
2007 - český
Klíčová slova: veřejné zdravotnictví; sociální lékařství; ošetřovatelství; ošetřovatelská péče; hodnocení programu; nemocnice; péče orientovaná na pacienta; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zdravotnických zařízeních

Tóthová, Valérie; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2007

Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách v České republice
Tóthová, Valérie; Michálková, Helena; Jihočeská univerzita
2012 - český
Klíčová slova: ošetřovatelství; ošetřovatelství; transkulturní ošetřovatelství; etnické skupiny; ošetřovatelská péče; kulturní různorodost; menšiny; náboženství; zdraví - znalosti, postoje, praxe; životní styl; holistické ošetřovatelství; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách v České republice

Tóthová, Valérie; Michálková, Helena; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2012

Management v ošetřovatelské praxi
Brabcová, Iva; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
český
Klíčová slova: ošetřovatelství; management, organizace a řízení zdravotnictví; ošetřovatelství praktické; ošetřovatelská péče; řízení kvality; chybná zdravotní péče; práva pacientů; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Management v ošetřovatelské praxi

Brabcová, Iva; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna

Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU
Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
2011 - český
Klíčová slova: sociální lékařství; ošetřovatelství; zdravotní sestry; zdravotnické služby - výzkum; komunitní lékařství; komunitní psychiatrie; ošetřovatelská péče; odborná způsobilost; ošetřování týmové; zákonodárství ošetřovatelské; veřejné zdravotnictví; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU

Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2011

Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice
Tóthová, Valérie; Samková, Jana; Jihočeská univerzita
2008 - český
Klíčová slova: ošetřovatelství; veřejné zdravotnictví; sociologie; etnické skupiny; menšiny; ošetřovatelská péče; kulturní různorodost; sběr dat; dotazníky; výzkumný projekt; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice

Tóthová, Valérie; Samková, Jana; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2008

Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v České republice
Velemínský, Miloš; Janda, Jan; Jihočeská univerzita.
2003 - český
Klíčová slova: hypertenze; krevní tlak; měření krevního tlaku; rizikové faktory; dítě; mladiství; veřejné zdravotnictví; pediatrie; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v České republice

Velemínský, Miloš; Janda, Jan; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2003

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze