Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Vliv různého způsobu hospodaření na vývoj vegetace a odnos rozpuštěných látek z malého povodí lipenského pravobřeží
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie; Procházka, Jan; Hakrová, Pavlína
1998 - český
Zpráva se zabývá vlivem hospodaření na krajinu na příkladu tří subpovodí Horského potoka. Jsou uvedeny chemické a fyzikální vlastnosti odtokové vody povodí. Klíčová slova: ekosystém; činitel antropogenní; hospodaření v krajině; rozmanitost biologická; diverzita biologická; VD Lipno; ecosystem; anthropogenic factor; landscape management; biological diversity; Lipno reservoir; krajina; hospodaření Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Vliv různého způsobu hospodaření na vývoj vegetace a odnos rozpuštěných látek z malého povodí lipenského pravobřeží

Zpráva se zabývá vlivem hospodaření na krajinu na příkladu tří subpovodí Horského potoka. Jsou uvedeny chemické a fyzikální vlastnosti odtokové vody povodí.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie; Procházka, Jan; Hakrová, Pavlína
Ministerstvo životního prostředí, 1998

Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Pechar, Libor; Brom, Jakub; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
2006 - český
Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování dvou družicových scén družice Landsat TM 5 z hlediska teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 3. Syntéza dlouhodobého sledování teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 4. Hodnocení sledovaných ploch za využití termovizních metod: Pozemní průzkum bude doplněn o sledování pomocí termokamery ThermaCam 695, která poskytuje údaje o radiační teplotě povrchu (poslouží jako podklad pro hodnocení pomocí dálkového průzkumu Země). Všechny údaje doplní dlouhodobé řady monitoringu. Klíčová slova: JE Temelín; elektrárna jaderná; průzkum Země dálkový; měření vlhkosti; měření teploty; vlhkost; teplota; monitorování; krajina; NPP Temelín; nuclear power plant; remote sensing; humidity measurement; temperature measurement; humidity; temperature; monitoring; landscape; krajina; monitoring; teplota; vlhkost Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín

Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Pechar, Libor; Brom, Jakub; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze