Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Orientační ichtyologický průzkum nádrže Láz v roce 2020
Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
2020 - český
Cílem průzkumu bylo zjištění početnosti, biomasy, prostorového rozmístění, druhového a velikostního složení společenstva ryb v nádrži Láz a současně demonstrování lovných metod účastníkům hydrobiologické exkurze pořádané Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. The aim of the study was to determine the abundance, biomass, spatial distribution, species composition and size distribution of the fish community in the Láz reservoir and at the same time demonstrate fishing methods to participants in Hydrobiological excursion organized by the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice. Klíčová slova: Laz; Brdy; Fish Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Orientační ichtyologický průzkum nádrže Láz v roce 2020

Cílem průzkumu bylo zjištění početnosti, biomasy, prostorového rozmístění, druhového a velikostního složení společenstva ryb v nádrži Láz a současně demonstrování lovných metod účastníkům ...

Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2020

Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka
Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
2020 - český
Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Hlavním účelem byla demonstrace použití lovných metod, používaných pro zjištění rybích společenstev vodních těles. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of the study was to demonstrate fishing using various sampling methods, practical determination of fish species and other aquatic animals for students of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice within the course Field Practice II. The main purpose was to demonstrate the use of fishing methods to detect fish communities. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Klíčová slova: Bagr; Fish; Pond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka

Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské ...

Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze