Počet nalezených dokumentů: 12
Publikováno od do

Zdravotně sociální problematika utonutí a zranění související s vodou
Velemínský, Miloš; Samková, Jana; Jihočeská univerzita.
2005 - český
Klíčová slova: sociální lékařství; veřejné zdravotnictví; urgentní lékařství; utonutí; utonutí neúplné; úrazy a nehody; rizikové faktory; prevence úrazů; řízení bezpečnosti; dospělí; dítě; traumatologie; epidemiologické studie; sběr dat; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zdravotně sociální problematika utonutí a zranění související s vodou

Velemínský, Miloš; Samková, Jana; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2005

Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU
Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
2011 - český
Klíčová slova: sociální lékařství; ošetřovatelství; zdravotní sestry; zdravotnické služby - výzkum; komunitní lékařství; komunitní psychiatrie; ošetřovatelská péče; odborná způsobilost; ošetřování týmové; zákonodárství ošetřovatelské; veřejné zdravotnictví; veřejné zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU

Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze