Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 58
Publikováno od do

CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice; Jihočeská univerzita České Budějovice; ENKI o.p.s., Třeboň; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Ostravská univerzita v Ostravě; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice; Maxa, Josef; Líšková, Zuzana; Cudlínová, Eva; Lapka, Miroslav; Zemek, František; Heřman, Michal; Cudlín, Pavel; Macků, Jaromír; Henžlík, Vladimír; Cienciala, Emil; Janouš, Dalibor; Albrechtová, Jana; Formánek, Pavel; Špunda, V.; Čížková, H.; Soukupová, J.; Urban, Otmar; Huth, Radan; Dubrovský, Martin; Pokorný, Radek; Marek, Michal V.
2005 - český
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2005 v jednotlivých segmentech. Klíčová slova: uhlík, cyklus uhlíku; klima; změna klimatu; vývoj klimatický; ekosystém terestrický; oxid uhličitý; protokol Kjótský; emise oxidu uhličitého; emise plynů skleníkových; plyny skleníkové; důsledek ekonomický; důsledek sociální; ekosystém travní; ekosystém lesní; ekosystém horský; využívání krajiny; srážky; modelování; teplota vzduchu; výzkum sociologický; Česká republika; Moravskoslezské Beskydy; carbon; carbon cycle; climate; climate change; climate development; terrestrial ecosystem; carbon dioxide; Kyoto Protocol; carbon dioxide emission; emission of greenhouse gases; greenhouse gases; economic consequence; social consequence; grassland ecosystem; forest ecosystem; highland ecosystem; landuse; modelling; wet deposition; air temperature; sociological research; Czech Republic; Moravskoslezské Beskydy Mts.; oxid uhličitý; uhlíkový cyklus Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR

Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat ...

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice; Jihočeská univerzita České Budějovice; ENKI o.p.s., Třeboň; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Ostravská univerzita v Ostravě; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice; Maxa, Josef; Líšková, Zuzana; Cudlínová, Eva; Lapka, Miroslav; Zemek, František; Heřman, Michal; Cudlín, Pavel; Macků, Jaromír; Henžlík, Vladimír; Cienciala, Emil; Janouš, Dalibor; Albrechtová, Jana; Formánek, Pavel; Špunda, V.; Čížková, H.; Soukupová, J.; Urban, Otmar; Huth, Radan; Dubrovský, Martin; Pokorný, Radek; Marek, Michal V.
Ministerstvo životního prostředí, 2005

CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Ostravská univerzita, Ostrava; Univerzita Karlova, Praha; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Ústav ekologie krajiny AV ČR; IDS Information and Data Systems, Praha; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice; Jihočeská univerzita České Budějovice; ENKI o.p.s., Třeboň; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice; Maxa, Josef; Líšková, Zuzana; Cudlínová, Eva; Lapka, Miroslav; Zemek, František; Matějka, Karel; Cudlín, Pavel; Macků, Jaromír; Henžlík, Vladimír; Cienciala, Emil; Černý, Martin; Apltauer, Jan; Janouš, Dalibor; Šantrůčková, Hana; Albrechtová, Jana; Formánek, Pavel; Špunda, Vladimír; Čížková, Hana; Soukupová, J.; Urban, Otmar; Huth, Radan; Dubrovský, Martin; Pokorný, Radek; Marek, Michal V.
2007 - český
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti. Příoha: Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v projektu v jednotlivých segmentech. Klíčová slova: Moravskoslezské Beskydy; Česká republika; výzkum sociologický; teplota vzduchu; modelování; srážky; využívání krajiny; ekosystém horský; ekosystém lesní; ekosystém travní; důsledek sociální; důsledek ekonomický; plyny skleníkové; emise plynů skleníkových; emise oxidu uhličitého; protokol Kjótský; oxid uhličitý; ekosystém terestrický; vývoj klimatický; změna klimatu; klima; uhlík, cyklus uhlíku; Moravskoslezské Beskydy Mts.; Czech Republic; sociological research; air temperature; wet deposition; modelling; landuse; highland ecosystem; forest ecosystem; grassland ecosystem; social consequence; economic consequence; greenhouse gases; emission of greenhouse gases; carbon dioxide emission; Kyoto Protocol; carbon dioxide; terrestrial ecosystem; climate development; climate change; climate; carbon cycle; carbon; uhlíkový cyklus; klima; oxid uhličitý; teplota vzduchu; sociologický výzkum; modely Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR

Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat ...

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Ostravská univerzita, Ostrava; Univerzita Karlova, Praha; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Ústav ekologie krajiny AV ČR; IDS Information and Data Systems, Praha; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice; Jihočeská univerzita České Budějovice; ENKI o.p.s., Třeboň; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice; Maxa, Josef; Líšková, Zuzana; Cudlínová, Eva; Lapka, Miroslav; Zemek, František; Matějka, Karel; Cudlín, Pavel; Macků, Jaromír; Henžlík, Vladimír; Cienciala, Emil; Černý, Martin; Apltauer, Jan; Janouš, Dalibor; Šantrůčková, Hana; Albrechtová, Jana; Formánek, Pavel; Špunda, Vladimír; Čížková, Hana; Soukupová, J.; Urban, Otmar; Huth, Radan; Dubrovský, Martin; Pokorný, Radek; Marek, Michal V.
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Projekt Labe IV
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha; ProGeo Consulting, s.r.o.; Česká geologická služba, Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Ministerstvo zemědělství, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy; Valenta, Petr; Rudiš, Miroslav; Šanda, Martin; Votrubová, Jana; Sněhota, Michal; Vogel, Tomáš; Císlerová, Milena; Herrmann, Zdeněk; Milický, Martin; Čurda, Stanislav; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František; Široká, Z.; Kolářová, J.; Žlábek, V.; Randák, T.; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Bubeníčková, Libuše; Beven, Keith; Kulasová, Alena; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel; Svobodová, Zdena; Stuchlík, Ondřej; Kokeš, Jiří; Hřebík, Štěpán; Havel, Ladislav; Fuksa, Josef K.; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Müller, Bohumil; Blažková, Šárka
2003 - český
Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, Biomonitoring říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, Vliv ekologických zátěží na tok Labe, Teorie modelování a monitorování a její využití v praxi, Environmentální indikátory, stanovení priorit a nalýza nákladů a přínosů investic do ŽP, Ekotoxicita znečištění vodního prostředí, Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe, Modelování pohybu vody a rozpouštěných látek ve vadózní zóně, Dynamika polutantů v hlavním korytě a údolní nivě českého Labe. Sborník semináře ze dne 13. 1. 2004 Praha, Klub techniků Klíčová slova: povodí Labe; Labe; konference; sborník; projekt Labe; Elbe river basin; Elbe river; workshop; proceedings; Elbe river project; sborníky; vědecká setkání Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Projekt Labe IV

Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha; ProGeo Consulting, s.r.o.; Česká geologická služba, Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Ministerstvo zemědělství, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy; Valenta, Petr; Rudiš, Miroslav; Šanda, Martin; Votrubová, Jana; Sněhota, Michal; Vogel, Tomáš; Císlerová, Milena; Herrmann, Zdeněk; Milický, Martin; Čurda, Stanislav; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František; Široká, Z.; Kolářová, J.; Žlábek, V.; Randák, T.; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Bubeníčková, Libuše; Beven, Keith; Kulasová, Alena; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel; Svobodová, Zdena; Stuchlík, Ondřej; Kokeš, Jiří; Hřebík, Štěpán; Havel, Ladislav; Fuksa, Josef K.; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Müller, Bohumil; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2003

Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha; Zavadil, Vít; Volf, Ondřej; Starý, Josef; Straka, Jakub; Sádlo, Jiří; Rambousek, Petr; Přikryl, Ivo; Lepšová, Anna; Godány, Josef; Frouz, Jan; Farkač, Jan; Vrabec, Vladimír; Cílek, Václav; Gremlica, Tomáš
2009 - český
Přehled lokalit Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje zkoumaných v roce 2009 a výsledky jejich podrobného inventarizačního průzkumu. Základní charakteristika vybraných nepřírodních biotopů. Výskyt a diverzita skupin organismů vyskytujících se v nepřírodních biotopech: Vyšší houby (Macromycetes). Cévnaté rostliny (Tracheophyta). Metodika výzkumů hmyzu a bezobratlých živočichů. Měkkýši (Mollusca). Pancířníci (Oribatei). Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae). Motýli (Lepidoptera). Blanokřídlí žahadloví (Hymenoptera: Aculeata). Mravenci (Formicidae). Obojživelníci (Amphibia). Plazi (Reptilia). Ptáci (Aves). Savci (Mammalia). Soubor lokalit pro finální výběr nepřírodních biotopů. Analýza typů a rozsahu lokalit poškozených činností člověka. Vždy je diskutována možnost spontánní rekolonizace nebo oživení lokality po provedené rekultivaci. Zpráva se zabývá problematikou výskytu chráněných druhů na územích, která nepožívají žádnou ochranu nebo se uvažuje o jejich rekultivaci, která nemusí zajistit vhodné podmínky pro tyto druhy. Je uvedena metodika pro rekultivaci Pískovny Jeviněves vypracovaná v souladu s výsledky inventarizačního průzkumu. Klíčová slova: rekultivace; živočich chráněný; Mammalia; savci; Reptilia; plazi; Amphibia; obojživelníci; Lepidoptera; motýli; bezobratlí; Insecta; hmyz; strategie rozvoje udržitelného; rostlina cévnatá; houby; vliv antropogenní; druhy živočišné; pískovna; lom opuštěný; halda; výsypka; biotop; biodiverzita; rozmanitost biologická; restoration; protected animal; Mammalia; mammals; Reptilia; reptiles; Amphibia; amphibians; Lepidoptera; butterflies; invertebrates; Insecta; insect; sustainable development strategy; tracheophyte; fungi; anthropogenic impact; animal species; sand pit; abandoned quarry; mine dump; spoil bank; biotope; biodiversity; biological diversity; biotop; výsypka; houby; hmyz; křídlatí; obojživelníci; plazi; savci; restaurování; živočichové Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Přehled lokalit Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje zkoumaných v roce 2009 a výsledky jejich podrobného inventarizačního průzkumu. Základní charakteristika vybraných nepřírodních ...

Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha; Zavadil, Vít; Volf, Ondřej; Starý, Josef; Straka, Jakub; Sádlo, Jiří; Rambousek, Petr; Přikryl, Ivo; Lepšová, Anna; Godány, Josef; Frouz, Jan; Farkač, Jan; Vrabec, Vladimír; Cílek, Václav; Gremlica, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Labe IV
ČVUT Fakulta stavební, Praha; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, České Budějovice; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Blažková, Šárka; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Desortová, Blanka; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
2006 - český
Tato souhrná zpráva obsahuje citace publikací za celé období projektu Labe IV. Aplikace modelu SWIM na povodí řeky Jizery. Modelování pohybu vody a rozpuštěných látekve vadózní zóně. Klíčová slova: kontrola jakosti vody povrchové; povodí Labe; Labe; propagace; výsledky péče o ŽP; koordinace; citace bibliografická; inspection of surface water quality; Elbe river basin; Elbe river; advertising; environmental performance; co-ordination; bibliographic reference; reklama; syntaktické vztahy; propagace Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Labe IV

Tato souhrná zpráva obsahuje citace publikací za celé období projektu Labe IV. Aplikace modelu SWIM na povodí řeky Jizery. Modelování pohybu vody a rozpuštěných látekve vadózní zóně.

ČVUT Fakulta stavební, Praha; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, České Budějovice; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Blažková, Šárka; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Desortová, Blanka; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2006

Labe IV
ČVUT Fakulta stavební, Praha; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
2003 - český
Prezentace projektu (popularizace výsledků) v ČR a v zahraničí. Zpráva obsahuje koordinační dílčí úkol část "Průzkumy", jejímž cílem je na základě terénních dat získávaných postupně v letech 2003 - 2005 upřesňovat další postup v několika DÚ i v projektu jako celku v následujících letech. Klíčová slova: povodí Labe; Labe; propagace; výsledky péče o ŽP; koordinace; Elbe river basin; Elbe river; advertising; environmental performance; co-ordination; reklama; syntaktické vztahy; propagace Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Labe IV

Prezentace projektu (popularizace výsledků) v ČR a v zahraničí. Zpráva obsahuje koordinační dílčí úkol část "Průzkumy", jejímž cílem je na základě terénních dat získávaných postupně v letech 2003 - ...

ČVUT Fakulta stavební, Praha; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2003

Labe IV
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, České Budějovice; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
2004 - český
Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III (1999-2002), v nichž byla shromážděna data, zpracovány metodiky a vyvinuty postupy matematického modelování. Projekt Labe IV tyto soubory dat prodlouží v čase, metodiky a modely rozvine o nové postupy srovnatelné se světovou úrovní vědy a doplní je tak, aby byly použitelné v jiných povodích Labe (popř. ČR), než na kterých byly vyvinuty a testovány. Klíčová slova: povodí Labe; Labe; propagace; výsledky péče o ŽP; koordinace; Elbe river basin; Elbe river; advertising; environmental performance; co-ordination; reklama; syntaktické vztahy; propagace Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Labe IV

Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III ...

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, České Budějovice; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Labe IV
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, Vodňany; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Blažková, Šárka; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Desortová, Blanka; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
2005 - český
Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III (1999-2002), v nichž byla shromážděna data, zpracovány metodiky a vyvinuty postupy matematického modelování. Projekt Labe IV tyto soubory dat prodlouží v čase, metodiky a modely rozvine o nové postupy srovnatelné se světovou úrovní vědy a doplní je tak, aby byly použitelné v jiných povodích. Klíčová slova: povodí Labe; Labe; propagace; výsledky péče o ŽP; koordinace; Elbe river basin; Elbe river; advertising; environmental performance; co-ordination; reklama; syntaktické vztahy; propagace Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Labe IV

Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III ...

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, Vodňany; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha; Louchovský, Petr; Císlerová, Milena; Buzek, František; Randák, Tomáš; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Blažková, Šárka; Rudiš, Miroslav; Eckhardt, Pavel; Fuksa, Josef; Desortová, Blanka; Slavík, Ondřej; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze