Number of found documents: 1
Published from to

ICT support for regional development
Očenášek, Vladimír; Havlíček, Zdeněk; Vostrovský, Václav
2015 - Czech
There are many of different rankings in the world, which relate to information and communications technology. For example, United Nations e-Government survey evaluates expansion of e-government administration in 193 countries in the world every two years and publishes worldwide ranking of EGDI (e-government development index). Since 2003 web portals of the capitals of the largest countries in the world are evaluated evaluated by - Digital Governance in Municipalities Worldwide (Holzer et al., 2014) every two years. This rating is organized by the "The E-Governance Institute" which is part of Rutgers University Newark. Prague (15 in) was included for the first time in 2007. Prague was ranked in excellent 2nd place in 2009, in the period 2011 - 2012 was in 4th place and in the period 2013 - 2014, Prague ranked 10th. Our methods of evaluation are based on methods of Digital Governance in Municipalities Worldwide, which is focused on regional web portals. We evaluated 6 regional web portals using 40 parameters in the area privacy, usability, content, services, citizen and social engagement. For instance, we evaluated if web portal provides: online publications, multilingual access, GIS, calendar of events, searchable database of articles, accommodation reservation etc. For evaluation of regional web portals, we chose two regional touristic headquarters (Centrála cestovního ruchu -- Jižní Morava (www.ccrjm.cz), Jihočeská centrála cestovního ruchu www.jccr.cz)), one regional touristic web (Posázaví - vítejte v turistickém regionu kolem řeky Sázavy (www.posazavi.com)), two Austrian web portals, which represents cross-border cooperation between Austria and Czech republic (Urlaub am Bauerhof -- dovolená na selském statku (www.agroturistika-v-rakousku.cz), Rakousko -- přijeďte a ožijete (www.austria.info/cz)) and official touristic web portal of Switzerland (Officielle Website von Schweiz Tourismus (www.mojesvycarsko.com)). As it turned out during our model usage, which took into account five important areas, level of regional web portals significantly differ. Some criteria are fulfilled across the all sites, but some of them are partly or completely missing. Individual solutions therefore often prefer different criteria, thus providing different perspectives on the region and its issues. If all criteria were met, the informational content and thus even usefulness of the individual portals would rise. Theoretically, this would lead to a "content compatibility" of individual solutions, which would ultimately bring profit to users and consequently the visitors of their respective regions. Ve světě se opakovaně uskutečňuje množství různých hodnocení, která se vztahují k oblasti informačních a komunikačních technologií. Např. Organizace spojených národů (United Nations e-Government survey) hodnotí ve dvouletých cyklech rozvoj elektronizace státní správy ve 193 zemích naší zeměkoule a vydává celosvětový žebříček úrovně indexu e-governmentu, EGDI (e-government developement index). Mezi základní oblasti dnes bezesporu patří hodnocení webových portálů, kde je značná pozornost věnována regionům a sídelním útvarům. Od roku 2003 se ve dvouletých cyklech uskutečňuje nejznámější hodnocení webových portálů hlavních měst největších států světa - Digital Governance in Municipalities Worldwide Hodnocení je organizováno institutem "The E-Governance Institute", který je součástí Rutgers University v Newarku. V roce 2007 byla poprvé do hodnocení zařazena i Praha (15 místo), v roce 2009 obsadila v hodnocení vynikající 2. místo, v období 2011 - 2012 byla na 4. místě a za období 2013 -- 2014 se Praha umístila na 10. místě. Právě z hodnocení Digital Governance in Municipalities Worldwide vychází metodika našeho hodnocení, které je zaměřeno na regionální internetové portály. Hodnotili jsme 6 regionálních portálů pomocí 40 parametrů v kategoriích Soukromí a bezpečnost, Přístupnost a použitelnost, Obsah, Služby a Zapojení občanů. Hodnotili jsme např., zda internetový portál poskytuje: publikace online, vícejazyčný přístup, možnosti GIS, kalendář akcí, prohledávatelné databáze článků, rezervaci ubytování atd. Pro hodnocení regionálních internetových portálů jsme zvolili 2 regionální centrály cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu -- Jižní Morava (www.ccrjm.cz), Jihočeská centrála cestovního ruchu www.jccr.cz)), jeden regionální turistický server (Posázaví - vítejte v turistickém regionu kolem řeky Sázavy (www.posazavi.com)), 2 rakouské portály, představující příhraniční spolupráci Rakouska a České republiky (Urlaub am Bauerhof -- dovolená na selském statku (www.agroturistika-v-rakousku.cz), Rakousko -- přijeďte a ožijete (www.austria.info/cz)) a oficiální švýcarský turistický portál (Officielle Website von Schweiz Tourismus (www.mojesvycarsko.com)). Při modelovém využití pěti významných oblastí hodnocení se prokázalo, že úroveň regionálních portálů je značně odlišná. Některá kritéria jsou plněna všeobecně, v řadě případů je naopak některý pohled zcela nebo částečně potlačen. Jednotlivá řešení tedy často upřednostňují jiná kritéria, a tím poskytují odlišné pohledy na region a jeho problematiku. Využitím všech možností by se zvýšil informační obsah a tím i užitná hodnota jednotlivých portálů. Teoreticky by tedy došlo k "obsahové kompatibilitě" jednotlivých řešení, což by v konečné fázi přineslo profit uživatelům a následně i návštěvníkům stránek nebo příslušných regionů. Keywords: informační a komunikační technologie; region; hodnocení webových portálů dostupnost_czu
ICT support for regional development

, rezervaci ubytování atd. Pro hodnocení regionálních internetových portálů jsme zvolili 2 regionální centrály cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu -- Jižní Morava (www.ccrjm.cz), ...

Očenášek, Vladimír; Havlíček, Zdeněk; Vostrovský, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases