Number of found documents: 1
Published from to

Experiences with psychosomatic disciplines at Pedagogic FAculty of South Bohemia University
Matějíčková, Milena; Stuchlíková, Iva; Vyskočil, Ivan; Chrz, Vladimír; Švec, Vlastimil
2011 - Czech
In my dissertation I write about my own experience with teaching psychosomaticdisciplines at the University of South Bohemia in České Budějovice. I intend toreflect and describe my work theoretically with the focus on psychosomaticdisciplines such as Acting with the Inner Partner, Elocution and AuthorialReading. Ve své disertační práci se zabývám vlastní zkušeností s psychosomatickými disciplínami na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.Jedná se zejména o pokus teoreticky reflektovat a popsat mé dosavadní zkušenosti s dialogickým jednáním, přednesem a autorským čtením. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Experiences with psychosomatic disciplines at Pedagogic FAculty of South Bohemia University

Ve své disertační práci se zabývám vlastní zkušeností s psychosomatickými disciplínami na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.Jedná se zejména o pokus ...

Matějíčková, Milena; Stuchlíková, Iva; Vyskočil, Ivan; Chrz, Vladimír; Švec, Vlastimil
Akademie múzických umění v Praze, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases