Number of found documents: 1
Published from to

Vzájemná komparace a predikce návštěvnosti vybraných krajů České republiky
Vyskočil, Dávid
2014 - Slovak
The goal of this work is to analyze traffic in selected regions of the Czech Re-public. Focus on the Usti Region, South Bohemia, Plzen and Karlovy Vary. In the theoretical section provides basic information about the time series and tou-rism. Then, the presence of important econometric methodologies to be used at work. In the practical part the reader is familiar with the characteristics of selec-ted regions of the Czech Republic. Then subsequently processed each time se-ries counties, and compare traffic of residents and non-residents as well as the number of collective accommodation facilities in selected regions. In the end of the thesis are recommendations for maintaining the competitiveness of regions. Cílem bakalářské práce je analyzovat návštěvnost ve vybraných krajích České republiky. Zaměřit se na kraj Ústecký, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o časových řadách a cestovním ruchu. Dále jsou zde uvedeny důležité ekonometrické metody, které budou v práci používány. V praktické části se čtenář seznámí s charakteristikou vybraných krajů České republiky. Pak následují zpracované jednotlivé časové řady krajů, a srovnání návštěvnosti rezidentů a nerezidentů a také počty hromadných ubytovací zařízený ve vybraných krajích. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro udržení konkurenceschopnosti krajů. Keywords: cestovní ruch; časový řady; komparace; predikce; statistická analýza Available in digital repository of Mendel University.
Vzájemná komparace a predikce návštěvnosti vybraných krajů České republiky

Cílem bakalářské práce je analyzovat návštěvnost ve vybraných krajích České republiky. Zaměřit se na kraj Ústecký, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský. V teoretické části jsou uvedeny základní ...

Vyskočil, Dávid
Mendelova univerzita v Brně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases