Number of found documents: 3
Published from to

Návrh opatření ke snížení regionálních disparit v Jihočeském kraji ČR
Roman Drobeček; vedoucí práce Kateřina Maršíková
2009 -
Práce se zabývá problematikou regionálních disparit v Jihočeském kraji České republiky. Práce navrhuje opatření rozvoje podnikatelského prostředí v Dačickém mikroregionu. Podstatou je tedy zpracování návrhu tak jak zlepšit hospodářský rozvoj, především rozvoj podnikatelského prostředí v mikroregionu formou žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Keywords: regionální politika; regionální rozvoj; ekonomie Available to registered users in the Library of TUL
Návrh opatření ke snížení regionálních disparit v Jihočeském kraji ČR

Práce se zabývá problematikou regionálních disparit v Jihočeském kraji České republiky. Práce navrhuje opatření rozvoje podnikatelského prostředí v Dačickém mikroregionu. Podstatou je tedy ...

Roman Drobeček; vedoucí práce Kateřina Maršíková
Technická univerzita v Liberci, 2009

Osídlení Kaplicka a Českokrumlovska reemigranty ze Slovenska Rumunska a Maďarska po druhé světové válce
Veronika Frnková; vedoucí práce Kateřina Kočová
2008 -
Práce se zabývá procesem osídlování v jihočeském pohraničí po skončení druhé světové války. Keywords: reemigrace; osídlování pohraničí Available to registered users in the Library of TUL
Osídlení Kaplicka a Českokrumlovska reemigranty ze Slovenska Rumunska a Maďarska po druhé světové válce

Práce se zabývá procesem osídlování v jihočeském pohraničí po skončení druhé světové války.

Veronika Frnková; vedoucí práce Kateřina Kočová
Technická univerzita v Liberci, 2008

Foster Care Agreements Carry out and Changes of its Quality
Johana Ostrá; vedoucí práce Květuše Sluková
Czech
Tato diplomová práce se zabývá tématem dohod o výkonu pěstounské péče a jejími kvalitativními změnami v náhradní rodinné péči. Záměrem práce je zjistit, jaké změny přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013 a tím vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče. Teoretická práce popisuje jednotlivé druhy náhradní rodinné péče a také seznamuje se samotnou novelou zákona, dohodami o výkonu pěstounské péče a s právy a povinnostmi, které pěstounům vznikají. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením, které by mělo přinést zjištění, zda nově vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče přinesly kvalitativní změny z pohledu sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a z pohledu klíčového pracovníka doprovázející organizace působící v Jihočeském kraji. Keywords: pěstounská péče; náhradní výchovná péče Available to registered users in the Library of TUL
Foster Care Agreements Carry out and Changes of its Quality

výzkumným šetřením, které by mělo přinést zjištění, zda nově vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče přinesly kvalitativní změny z pohledu sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí ...

Johana Ostrá; vedoucí práce Květuše Sluková
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases