Number of found documents: 3
Published from to

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,; Tegze, Miron
2004 - Czech
The aim of the thesis is to describe the opportunities and challenges of the Czech Republic as a new member of the EU in context of the regional policy of the EU. An overview of pre-accession financial help and the newly available structural funds´ sources are given, along with the description of the procedures neccesary for the Czech Republic to follow in order to receive the financial support. The second part of the thesis analyzes the region of South Bohemia by course of its current position and further development potential. Special attention is devoted to the absorptive capacity of the region and activities devoted to support its increase. As an example two foreign regions, Burgenland in Austria and Sachsen in Germany, are given and present a potential inspiration of the possibilities for South Bohemia to acquire the newly available financial sources from the EU. The thesis is concluded with a set of recommendations for the South Bohemia region to help it acquire a higher absorptive capacity in order to effectively draw from the available EU funds. Cílem této práce je popsat příležitosti a výzvy pro Českou republiku jako nového člena EU v kontextu regionální politiky EU. Je zde uveden přehled zdrojů předvstupní finanční pomoci a nové možnosti čerpání ze strukturálních fondů EU, se současnými nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě kraje, možnostem jejího zvyšování a nástrojům a aktivitám tomu učeným. Na příkladu regionů Burgenland (Rakousko) a Saska (Německo) je provedeno srovnání možností čerpání strukturálních peněz jako možné inspirace pro Jihočeský kraj. Práce je zakončena rekapitulací závěrů a souborem doporučení pro zvyšování absorpční kapacity Jihočeského kraje a zvyšování jeho schopnosti využití strukturálních fondů EU. Keywords: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě kraje, možnostem ...

Kubešová, Marie,; Tegze, Miron
Univerzita Karlova, 2004

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,
2004 - Czech
Keywords: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

Kubešová, Marie,
Univerzita Karlova, 2004

Výchova a vzdělávání
Rašková, Ivana; Beneš, Milan
2003 - Czech
Práce je rozdělena do dvou kapitol. První část první kapitoly je zaměřena na obsáhlé a stále diskutované téma škola a společnost. Jde v ní o základní názory na roli školy v moderní společnosti a o hlavní poslání školy. Druhou část tvoří cíle školských institucí, výchovné a vzdělávací funkce škol a s tím související otázky. Závěr kapitoly se posouvá do současné doby a je zaměřen na změny vzdělávacího systému po roce 1989, na problémy, které ze změn zákonitě vyplývají. Každá změna přináší i problémy a vzhledem k tomu se názory odborníků , institucí, učitelů i veřejnosti často liší. Proto jsem se snažila podchytit základní otázky, na které hledáme odpověď; víceletá gymnázia, učňovský systém, k čemu by mělo směřovat současné školní vzdělávání, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a Jihočeského kraje, četnost studijních a učebních oborů, velikosti státních a soukromých škol, vzdělávací nabídku VOŠ atd.Kapitola druhá rozebírá typy alternativních škol s nimiž se v nejrůznějších podobách setkáváme, jejich odlišnost od škol státních tak, aby si každý jednotlivec alespoň v hrubých rysech mohl udělat představu o možnosti a výběru typu jednotlivých vzdělávacích institucí. Dále jsou zde zmíněny soudobé teorie vzdělávání, jejich strukturní prvky a zdroje, z kterých se převážně čerpá a staví se na nich pedagogická strategie. Jde o to upozornit na možné alternativy rozvoje české vzdělávací soustavy a podklad pro vyhodnocení rozvoJe. Keywords: Osobnost; Školy; Vzdělávací systém; Vzdělávání; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
Výchova a vzdělávání

, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a ...

Rašková, Ivana; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases