Number of found documents: 2
Published from to

Postava dítěte u Adalberta Stiftera
Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2011 - German
Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí dítěte v díle Adalberta Stiftera, rakouského autora první poloviny 19. století, jehož rodištěm je jihočeská Horní Planá (Oberplan). Adalbert Stifter byl nejen spisovatelem, malířem, ale i pedagogem (působil jako školský inspektor v Horním Rakousku). Všechny tyto činnosti se společně se Stifterovými životními zkušenostmi a osobními problémy promítly do jeho literární tvorby. Zaměřuji se zde především na jeho tři díla: sbírky Studie (Studien), Pestré kameny (Bunte Steine) a román Pozdní léto (Der Nachsommer). Dětství se objevuje již v jeho raném díle, kde je považováno za etapu lidského vývoje (Menschenwerdung), v pozdějších povídkách, např. ve sbírce Bunte Steine stojí dětské postavy v popředí děje, vždy jsou však konfrontovány se světem dospělých, především potom se zákony všemocné přírody. Tento vztah je formulován v předmluvě sbírky v podobě tzv. laskavého zákona (das sanfte Gesetz). Celé pojetí dítěte je potom završeno výchovným románem Der Nachsommer, kde je podán komplexní obraz Stifterových myšlenek a procesu výchovy k ideálnímu člověku. Autor řeší ve svém díle nejen své osobní existenční otázky, kdy se často pomocí... Petrusová, Kateřina (2011): The Characters of Children at the Work of Adalbert Stifter. Prague: Institute of Germanic Studies, Faculty of Arts of Charles University in Prague. This thesis deals with the role of children at the work of Adalbert Stifter, an Austrian author of the first half of the 19th century, born in Horni Plana (Oberplan) in Southern Bohemia. Adalbert Stifter was not just a writer and a painter but also a pedagogue (he worked as a supervisor of elementary schools for Upper Austria). All these activities, in association with his life experience and personal problems, were reflected in his literary work. I mainly focus on his three works: collections Studies (Studien), Colored Stones (Bunte Steine) and the novel (Bildungsroman) Indian Summer (Der Nachsommer). Childhood already appears in his early work, considered as a period of human development (Menschenwerdung). In Stifter's later stories, for example in his collection Bunte Steine, the characters of children are at the forefront: they are always confronted with the adult world and especially with the powerful laws of nature. This relationship is formulated in the foreword to this collection in the form of Stifter's gentle law (das sanfte Gesetz). The whole concept of the child is completed in the novel Der Nachsommer, where a... Keywords: Kinderfigur; Kinderprotagonisten; Kind; characters of children; children protagonists; child Available in a digital repository NRGL
Postava dítěte u Adalberta Stiftera

Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí ...

Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2011

Postava dítěte u Adalberta Stiftera
Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2011 - German
Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí dítěte v díle Adalberta Stiftera, rakouského autora první poloviny 19. století, jehož rodištěm je jihočeská Horní Planá (Oberplan). Adalbert Stifter byl nejen spisovatelem, malířem, ale i pedagogem (působil jako školský inspektor v Horním Rakousku). Všechny tyto činnosti se společně se Stifterovými životními zkušenostmi a osobními problémy promítly do jeho literární tvorby. Zaměřuji se zde především na jeho tři díla: sbírky Studie (Studien), Pestré kameny (Bunte Steine) a román Pozdní léto (Der Nachsommer). Dětství se objevuje již v jeho raném díle, kde je považováno za etapu lidského vývoje (Menschenwerdung), v pozdějších povídkách, např. ve sbírce Bunte Steine stojí dětské postavy v popředí děje, vždy jsou však konfrontovány se světem dospělých, především potom se zákony všemocné přírody. Tento vztah je formulován v předmluvě sbírky v podobě tzv. laskavého zákona (das sanfte Gesetz). Celé pojetí dítěte je potom završeno výchovným románem Der Nachsommer, kde je podán komplexní obraz Stifterových myšlenek a procesu výchovy k ideálnímu člověku. Autor řeší ve svém díle nejen své osobní existenční otázky, kdy se často pomocí... Petrusová, Kateřina (2011): The Characters of Children at the Work of Adalbert Stifter. Prague: Institute of Germanic Studies, Faculty of Arts of Charles University in Prague. This thesis deals with the role of children at the work of Adalbert Stifter, an Austrian author of the first half of the 19th century, born in Horni Plana (Oberplan) in Southern Bohemia. Adalbert Stifter was not just a writer and a painter but also a pedagogue (he worked as a supervisor of elementary schools for Upper Austria). All these activities, in association with his life experience and personal problems, were reflected in his literary work. I mainly focus on his three works: collections Studies (Studien), Colored Stones (Bunte Steine) and the novel (Bildungsroman) Indian Summer (Der Nachsommer). Childhood already appears in his early work, considered as a period of human development (Menschenwerdung). In Stifter's later stories, for example in his collection Bunte Steine, the characters of children are at the forefront: they are always confronted with the adult world and especially with the powerful laws of nature. This relationship is formulated in the foreword to this collection in the form of Stifter's gentle law (das sanfte Gesetz). The whole concept of the child is completed in the novel Der Nachsommer, where a... Keywords: Kinderfigur; Kinderprotagonisten; Kind; characters of children; children protagonists; child Available in a digital repository NRGL
Postava dítěte u Adalberta Stiftera

Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí ...

Petrusová, Kateřina; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases