Number of found documents: 11
Published from to

Možnosti dalšího rozvoje IDS v Jihočeském kraji
Předota, Jan; Nachtigall, Petr
2016 - Czech
Práce se zabývá problematikou vzniku integrovaných dopravních systémů a vzniku integrovaného regionálního systému v Jihočeském kraji. Vedlejší náplní práce je také základní charakteristika Jihočeského kraje. Keywords: doprava; integrovaný systém; Jihočeský kraj; transportation; integrated public transport; Jihočeský kraj Available in the UPCE Library.
Možnosti dalšího rozvoje IDS v Jihočeském kraji

Práce se zabývá problematikou vzniku integrovaných dopravních systémů a vzniku integrovaného regionálního systému v Jihočeském kraji. Vedlejší náplní práce je také základní charakteristika ...

Předota, Jan; Nachtigall, Petr
Univerzita Pardubice, 2016

Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu
Brož, Radek; Stejskal, Jan
2010 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení základních pojmů. Ve druhé části je představen Program rozvoje jihočeského kraje v souvislosti s místními podmínkami, na které je program aplikován. Třetí část práce je věnována analýze plnění Programu rozvoje obvodu Jihočeského kraje. Ve čtvrté části jsou uvedena doporučení a závěry plynoucí ze zjištěných skutečností. Keywords: Regionální rozvoj; strategické plány; strategické plánování; Jihočeský kraj; Infrastruktura; Regional development; strategic plans; Strategic Planning; South Bohemian region; Infrastructure Available in digital repository of UPCE.
Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu

Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení ...

Brož, Radek; Stejskal, Jan
Univerzita Pardubice, 2010

Návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
Tilgner, Andreas; Becková, Helena
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou plánů dopravní obslužnosti. Její náplní je posouzení naplnění zákonných povinností Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Součástí práce jsou návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, které by měly být inspirací při tvorbě nadcházejícího dopravního plánu. Keywords: doprava; dopravní obslužnost; Jihočeský kraj; veřejná služba; dopravní plánování; transport; transport services; South Bohemia region; public service; transport planning Available in the UPCE Library.
Návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

Bakalářská práce se zabývá problematikou plánů dopravní obslužnosti. Její náplní je posouzení naplnění zákonných povinností Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Součástí práce jsou ...

Tilgner, Andreas; Becková, Helena
Univerzita Pardubice, 2016

Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji
Růžička, Filip; Veber, Václav; Vydra, Zbyněk
2010 - Czech
Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo pražské ústředí a to v Jihočeském kraji. V úvodu je nejprve popsáno, v jaké časové rovině a za jakých historických okolností klub K 231 fungoval. Další kapitoly popisují vznik, počátky a rozvoj K 231 v Praze. V šesté kapitole je popsána ukázka fungování K 231 v městech Jihočeského kraje. Závěr práce ukazuje, co se dělo s klubem K 231 po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Keywords: Klub K 231-rok 1968- pražské jaro- političtí vězni- justice-rehabilitace- vpád vojsk Varšavské smlouvy; Klub K 231; 1968; Pražské jaro; Političtí vězni; justice; kluby; rehabilitace; Club K 231-year 1968- Prague Spring- political prisoners- justice- Rehabilitation- invasion by Warsaw Pact troops; Prague Spring; clubs; Political prisoners; justice; rehabilitation Available in digital repository of UPCE.
Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo ...

Růžička, Filip; Veber, Václav; Vydra, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2010

Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století
Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
2003 - Czech
Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. Těžiště práce spočívá v řešení problematiky barevnosti diskutovaného typu objektů lidové architektury. Keywords: architektura; jihočeské selské baroko; 19. století; barevnost; Památková péče Available in the UPCE Library.
Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století

Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. ...

Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
Univerzita Pardubice, 2003

Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji
Matoušková, Lenka; Čáp, Jiří
2012 - Czech
Práce je věnována problematice na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. Analyzuje vybrané železniční přejezdy na jednotlivých komunikacích a navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Keywords: železniční přejezdy; přejezdová zabezpečovací zařízení; mimořádné události; Railway crossings; grade-crossing protecting device; emergency event Available in the UPCE Library.
Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji

Práce je věnována problematice na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. Analyzuje vybrané železniční přejezdy na jednotlivých komunikacích a navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti na ...

Matoušková, Lenka; Čáp, Jiří
Univerzita Pardubice, 2012

Změna technologie a řízení dopravy na trati České Budějovice - České Velenice v souvislosti s elektrifikací a zavedením dálkového řízení.
Křemen, Jan; Mojžíš, Vlastislav
2006 - Czech
Přínosy elektrifikace a rekonstrukce tratě České Budějovice - České Velenice a možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihočeském kraji. Keywords: železniční doprava; tratě; modernizace; elektrifikace; dálkové ovládání; zabezpečovací zařízení; České Budějovice Available in the UPCE Library.
Změna technologie a řízení dopravy na trati České Budějovice - České Velenice v souvislosti s elektrifikací a zavedením dálkového řízení.

Přínosy elektrifikace a rekonstrukce tratě České Budějovice - České Velenice a možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihočeském kraji.

Křemen, Jan; Mojžíš, Vlastislav
Univerzita Pardubice, 2006

Zpracování dlouhodobých srážkových údajů (z hlediska denního a sezonního chodu) pro využití v radiokomunikacích
Rýdl, David; Fišer, Ondřej
2010 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobých srážkoměrných údajů z jihočeské meteorologické stanice v Třeboni a jejich následným zpracováním z hlediska útlumu mikrovlnného spoje. Práce popisuje metodu zpracování dat v MS Excel, výpočet útlumů mikrovlnného spoje i následné vyhodnocení všech zpracovávaných dat. Keywords: Srážkový úhrn; intenzita srážek; radioreléový spoj; ombrograf; útlum deštěm; Rainfall content; rainfall intensity; radio-relay link; attenuation caused by rain; pluviograph Available in digital repository of UPCE.
Zpracování dlouhodobých srážkových údajů (z hlediska denního a sezonního chodu) pro využití v radiokomunikacích

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobých srážkoměrných údajů z jihočeské meteorologické stanice v Třeboni a jejich následným zpracováním z hlediska útlumu mikrovlnného spoje. ...

Rýdl, David; Fišer, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2010

Řízení dopravního systému města Písek
Brož, Marcel; Čáp, Jiří
2012 - Czech
Práce se zabývá současným systémem městské hromadné dopravy. Analyzuje současný stav dopravního systému v jihočeském městě Písek a navrhuje opatření ke zlepšení podmínek dopravy cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy s ohledem na návaznost na vlakové spoje a ekologii. Keywords: městská hromadná doprava; systém linek; dopravní prostředky; dopravní komunikace; mobilita; town mass transport; line system; means of transport; transportation; mobility Available in digital repository of UPCE.
Řízení dopravního systému města Písek

Práce se zabývá současným systémem městské hromadné dopravy. Analyzuje současný stav dopravního systému v jihočeském městě Písek a navrhuje opatření ke zlepšení podmínek dopravy cestujících v ...

Brož, Marcel; Čáp, Jiří
Univerzita Pardubice, 2012

Komplexní restaurování Benátské bible z roku 1506
Cermanová, Tereza; Slovik, Radomír
2008 - Czech
Tzv. Benátská bible z roku 1506 pochází ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku bez dochované vazby. Po dohodě se zadavatelem bylo přistoupeno ke komplexnímu restaurování knihy a k výrobě nové pergamenové konzervační vazby. Restaurátorská dokumentace obsahuje podrobný postup restaurátorských prací a seznam použitých materiálů a chemikálií. Keywords: restaurování; Bible; restaurování knih; restoration; Bible; book restoration Available in digital repository of UPCE.
Komplexní restaurování Benátské bible z roku 1506

Tzv. Benátská bible z roku 1506 pochází ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku bez dochované vazby. Po dohodě se zadavatelem bylo ...

Cermanová, Tereza; Slovik, Radomír
Univerzita Pardubice, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases