Number of found documents: 2
Published from to

Marketing a propagace Jihočeského divadla
Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. První část přibližuje teoretické poznatky problematiky kultury a divadla a otázku marketingu v kul-turních institucích, konkrétně divadel. Definuje specifika marketingu v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ko-munikační mix. V souladu s výsledky uskutečněného výzkumu (dotazníkového šetření) formuluji vlastní návrhy na změnu a inovaci komunikace s předplatiteli divadla. Keywords: Marketing; propagace; marketingový mix; komunikační mix; divadlo; marketing kultury; předplatné; výzkum; Jihočeské divadlo; promotion; marketing mix; communication mix; theatre; culture marketing; subscription; research; South Bohemian Theatre Available in digital repository of UTB.
Marketing a propagace Jihočeského divadla

v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ...

Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
2012 - Czech
Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním zařízení začlenit se do majoritní společnosti. Jsou popsány příprava a úkony, které musel Domov Pístina zajistit, aby mohl být schválen a do procesu transformace začleněn. Keywords: Transformace; klient; osoba s mentálním postižením; sociální služby; ústav sociální péče; společnost; Transformation; client; mentally afflicted person; social services; insane hospital; community Available in digital repository of UTB.
Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji

Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním ...

Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases