Number of found documents: 1
Published from to

Promotional Methods of Universities
Mládková, Lenka; Chytka, Tomáš; Kincl, Tomáš
2017 - Czech
The aim of the bachelor's thesis is to appraise marketing tools, which are used by universities within the communication with potential students. It concerns universities of economics in South Bohemia- The Faculty of Management (The University of Economics in Prague), The Faculty of Economics (The University of South Bohemia in České Budějovice) and The Institute of Technology and Business in České Budějovice. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical, which contains methodology at the same time. The theoretical part deals with the general descriptions of the particular tools what is more it is specifically solved its use by the educational institutions. In methodology is particularized the aim of study together with defining the study sample and the method of data processing. The practical part is divided in several chapters, which are focused on strengths and weaknesses of the chosen universities, the university fair Gaudeamus and promo videos, used by universities to present themselves. Cílem bakalářské práce je zhodnotit marketingové nástroje, které používají vysoké školy v rámci komunikace s potenciálními studenty. Jedná se o ekonomické vysoké školy v Jižních Čechách- Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity a Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí praktické části je také metodologie. V rámci teoretické části jsou obecně popisovány jednotlivé nástroje a dále se konkrétně řeší jejich využívání vzdělávacími institucemi. V metodologii je specifikován cíl výzkumu spolu s definováním výzkumného vzorku a metodou zpracování dat. Praktická část je rozdělena do několika podkapitol, ve kterých jsou popsány silné a slabé stránky vybraných škol, veletrh vysokých škol Gaudeamus a promo videa, kterými se vysoké školy prezentují. Keywords: vysoká škola; marketingová komunikace; zájemci o studium; university; marketing communication; applicants for study Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Promotional Methods of Universities

, Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity a Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...

Mládková, Lenka; Chytka, Tomáš; Kincl, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases