Number of found documents: 4
Published from to

New construction of the Faculty of Science University of South Bohemia in the Ceske Budejovice - preparation of the realization construction
Novák, Jiří; Mohapl, Martin; Šlanhof, Jiří
2013 - Czech
This thesis deals with the preparation of construction management, Faculty of Science, University of South Čekých Budějovice. The work includes a technical report on building technological project, coordinating the situation, time and financial plan, a study of the implementation of the main technological stages, the design of construction machines and mechanisms, the schedule of the main building structure, technological prescription for ventilated facade structures, inspection and test quality plan for the object SO 100, itemized budget plan and the main subject of risks arising from the construction and their action. Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Čekých Budějovicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace, časový a finanční plán, studii realizace hlavních technologických etap, návrh stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro větraný fasádní plášť, kontrolní a zkušební plán kvality pro objekt SO 100, položkový rozpočet hlavního objektu a plán rizik vznikajících ve výstavbě a jejich opatření. Keywords: Fasáda; pilota; skelet; stavební objekt; stavební jeřáb; ocel; beton; sklo; zastřešení; monolitická konstrukce; technologický předpis; kontrola; novostavba; vodovod; kanalizace.; Facade; pilot skeleton; a building; construction crane; steel; concrete; glass; roofing; monolithic structure; technological regulation; inspection; new construction; water supply; sewerage. Available in a digital repository NRGL
New construction of the Faculty of Science University of South Bohemia in the Ceske Budejovice - preparation of the realization construction

Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Čekých Budějovicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému ...

Novák, Jiří; Mohapl, Martin; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2013

New construction of the Faculty of Science University of South Bohemia in the Ceske Budejovice - preparation of the realization construction
Novák, Jiří; Mohapl, Martin; Šlanhof, Jiří
2013 - Czech
This thesis deals with the preparation of construction management, Faculty of Science, University of South Čekých Budějovice. The work includes a technical report on building technological project, coordinating the situation, time and financial plan, a study of the implementation of the main technological stages, the design of construction machines and mechanisms, the schedule of the main building structure, technological prescription for ventilated facade structures, inspection and test quality plan for the object SO 100, itemized budget plan and the main subject of risks arising from the construction and their action. Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Čekých Budějovicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace, časový a finanční plán, studii realizace hlavních technologických etap, návrh stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro větraný fasádní plášť, kontrolní a zkušební plán kvality pro objekt SO 100, položkový rozpočet hlavního objektu a plán rizik vznikajících ve výstavbě a jejich opatření. Keywords: Fasáda; pilota; skelet; stavební objekt; stavební jeřáb; ocel; beton; sklo; zastřešení; monolitická konstrukce; technologický předpis; kontrola; novostavba; vodovod; kanalizace.; Facade; pilot skeleton; a building; construction crane; steel; concrete; glass; roofing; monolithic structure; technological regulation; inspection; new construction; water supply; sewerage. Available in a digital repository NRGL
New construction of the Faculty of Science University of South Bohemia in the Ceske Budejovice - preparation of the realization construction

Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Čekých Budějovicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému ...

Novák, Jiří; Mohapl, Martin; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2013

Technical condition of the existing structure
Šmatelka, Filip; Žítt, Petr; Schmid, Pavel
2015 - Czech
The main goal of bachelor work is to find out the technical condition of building pavilion B in the area of Faculty of agriculture which is part of University Jihočeská. This building is situated on the Studentská street in České Budějovice. The reason for diagnostic works are reconstruction and construction modify, which will be done in next years. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit stavebně technický stav objektu budovy pavilónu B v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, která stojí na ulici Studentská v Českých Budějovicích. Důvody pro diagnostické práce jsou plánovaná rekonstrukce a stavební úpravy, které budou uskutečněny v následujících letech. Keywords: Hodnocení Prohlídka Průzkum Diagnostické metody Diagnostické práce; Rating Inspection Investigation Methods of diagnostic Diagnostic tasks Available in a digital repository NRGL
Technical condition of the existing structure

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit stavebně technický stav objektu budovy pavilónu B v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, která stojí na ulici Studentská v ...

Šmatelka, Filip; Žítt, Petr; Schmid, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2015

Technical condition of the existing structure
Šmatelka, Filip; Žítt, Petr; Schmid, Pavel
2015 - Czech
The main goal of bachelor work is to find out the technical condition of building pavilion B in the area of Faculty of agriculture which is part of University Jihočeská. This building is situated on the Studentská street in České Budějovice. The reason for diagnostic works are reconstruction and construction modify, which will be done in next years. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit stavebně technický stav objektu budovy pavilónu B v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, která stojí na ulici Studentská v Českých Budějovicích. Důvody pro diagnostické práce jsou plánovaná rekonstrukce a stavební úpravy, které budou uskutečněny v následujících letech. Keywords: Hodnocení Prohlídka Průzkum Diagnostické metody Diagnostické práce; Rating Inspection Investigation Methods of diagnostic Diagnostic tasks Available in a digital repository NRGL
Technical condition of the existing structure

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit stavebně technický stav objektu budovy pavilónu B v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, která stojí na ulici Studentská v ...

Šmatelka, Filip; Žítt, Petr; Schmid, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases