Number of found documents: 12
Published from to

Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji
Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
2008 - Czech
Keywords: traumatologie; pediatrie; prevence úrazů; dopravní nehody; úrazy v domácnosti; morbidita; primární prevence; retrospektivní studie; dítě; předškolní dítě; dospělí; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji

Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2008

Monitoring vlivu radiační zátěže obyvatel Jihočeského kraje biodozimetrickými postupy
Kuna, Pavel; Jihočeská univerzita
2005 - Czech
Keywords: radiometrie; monitorování radiace; obsah radioaktivních látek v organizmu; filmová dozimetrie; atomové reaktory; elektrárny; cytogenetické vyšetření; diagnostické techniky molekulární; spektrální karyotypizace; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody; environmentální vědy; histologie; biologie Available in a digital repository NRGL
Monitoring vlivu radiační zátěže obyvatel Jihočeského kraje biodozimetrickými postupy

Kuna, Pavel; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2005

Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí
Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
2012 - Czech
Keywords: pediatrie; sociologie; psychologie, klinická psychologie; dítě; rodinné vztahy; úrazy a nehody; prevence úrazů; registrace; rizikové faktory; primární prevence; pediatrie Available in a digital repository NRGL
Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí

Velemínský, Miloš; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2012

Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče
Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
Czech
Keywords: veřejné zdravotnictví; ošetřovatelství; poskytování zdravotní péče; ošetřovatelská péče; řízení rizik; řízení bezpečnosti; bezpečnost pacientů; ošetřovatelství; zdravotnická povolání; ošetřovatelství praktické; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče

Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna

Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zdravotnických zařízeních
Tóthová, Valérie; Jihočeská univerzita.
2007 - Czech
Keywords: veřejné zdravotnictví; sociální lékařství; ošetřovatelství; ošetřovatelská péče; hodnocení programu; nemocnice; péče orientovaná na pacienta; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zdravotnických zařízeních

Tóthová, Valérie; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2007

Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách v České republice
Tóthová, Valérie; Michálková, Helena; Jihočeská univerzita
2012 - Czech
Keywords: ošetřovatelství; ošetřovatelství; transkulturní ošetřovatelství; etnické skupiny; ošetřovatelská péče; kulturní různorodost; menšiny; náboženství; zdraví - znalosti, postoje, praxe; životní styl; holistické ošetřovatelství; lékařství Available in a digital repository NRGL
Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách v České republice

Tóthová, Valérie; Michálková, Helena; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2012

Management v ošetřovatelské praxi
Brabcová, Iva; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
Czech
Keywords: ošetřovatelství; management, organizace a řízení zdravotnictví; ošetřovatelství praktické; ošetřovatelská péče; řízení kvality; chybná zdravotní péče; práva pacientů; lékařství Available in a digital repository NRGL
Management v ošetřovatelské praxi

Brabcová, Iva; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna

Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU
Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
2011 - Czech
Keywords: sociální lékařství; ošetřovatelství; zdravotní sestry; zdravotnické služby - výzkum; komunitní lékařství; komunitní psychiatrie; ošetřovatelská péče; odborná způsobilost; ošetřování týmové; zákonodárství ošetřovatelské; veřejné zdravotnictví; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU

Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2011

Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice
Tóthová, Valérie; Samková, Jana; Jihočeská univerzita
2008 - Czech
Keywords: ošetřovatelství; veřejné zdravotnictví; sociologie; etnické skupiny; menšiny; ošetřovatelská péče; kulturní různorodost; sběr dat; dotazníky; výzkumný projekt; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice

Tóthová, Valérie; Samková, Jana; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2008

Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v České republice
Velemínský, Miloš; Janda, Jan; Jihočeská univerzita.
2003 - Czech
Keywords: hypertenze; krevní tlak; měření krevního tlaku; rizikové faktory; dítě; mladiství; veřejné zdravotnictví; pediatrie; lékařství Available in a digital repository NRGL
Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v České republice

Velemínský, Miloš; Janda, Jan; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases