Number of found documents: 2
Published from to

Vliv různého způsobu hospodaření na vývoj vegetace a odnos rozpuštěných látek z malého povodí lipenského pravobřeží
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie; Procházka, Jan; Hakrová, Pavlína
1998 - Czech
Zpráva se zabývá vlivem hospodaření na krajinu na příkladu tří subpovodí Horského potoka. Jsou uvedeny chemické a fyzikální vlastnosti odtokové vody povodí. Keywords: ekosystém; činitel antropogenní; hospodaření v krajině; rozmanitost biologická; diverzita biologická; VD Lipno; ecosystem; anthropogenic factor; landscape management; biological diversity; Lipno reservoir; krajina; hospodaření Available in the Ministry of the Environment
Vliv různého způsobu hospodaření na vývoj vegetace a odnos rozpuštěných látek z malého povodí lipenského pravobřeží

Zpráva se zabývá vlivem hospodaření na krajinu na příkladu tří subpovodí Horského potoka. Jsou uvedeny chemické a fyzikální vlastnosti odtokové vody povodí.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie; Procházka, Jan; Hakrová, Pavlína
Ministerstvo životního prostředí, 1998

Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Pechar, Libor; Brom, Jakub; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
2006 - Czech
Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování dvou družicových scén družice Landsat TM 5 z hlediska teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 3. Syntéza dlouhodobého sledování teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 4. Hodnocení sledovaných ploch za využití termovizních metod: Pozemní průzkum bude doplněn o sledování pomocí termokamery ThermaCam 695, která poskytuje údaje o radiační teplotě povrchu (poslouží jako podklad pro hodnocení pomocí dálkového průzkumu Země). Všechny údaje doplní dlouhodobé řady monitoringu. Keywords: JE Temelín; elektrárna jaderná; průzkum Země dálkový; měření vlhkosti; měření teploty; vlhkost; teplota; monitorování; krajina; NPP Temelín; nuclear power plant; remote sensing; humidity measurement; temperature measurement; humidity; temperature; monitoring; landscape; krajina; monitoring; teplota; vlhkost Available in the Ministry of the Environment
Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín

Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vácha, Aleš; Havelka, Ladislav; Pechar, Libor; Brom, Jakub; Procházka, Jan; Hais, Martin; Pecharová, Emilie
Ministerstvo životního prostředí, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases