Number of found documents: 2
Published from to

Tentative ichthyological survey of the Láz reservoir in 2020
Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
2020 - Czech
The aim of the study was to determine the abundance, biomass, spatial distribution, species composition and size distribution of the fish community in the Láz reservoir and at the same time demonstrate fishing methods to participants in Hydrobiological excursion organized by the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice. Cílem průzkumu bylo zjištění početnosti, biomasy, prostorového rozmístění, druhového a velikostního složení společenstva ryb v nádrži Láz a současně demonstrování lovných metod účastníkům hydrobiologické exkurze pořádané Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Keywords: Laz; Brdy; Fish Available at various institutes of the ASCR
Tentative ichthyological survey of the Láz reservoir in 2020

Cílem průzkumu bylo zjištění početnosti, biomasy, prostorového rozmístění, druhového a velikostního složení společenstva ryb v nádrži Láz a současně demonstrování lovných metod účastníkům ...

Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2020

Report from the demonstration catching of water bodies in the public forest park Stromovka
Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
2020 - Czech
The aim of the study was to demonstrate fishing using various sampling methods, practical determination of fish species and other aquatic animals for students of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice within the course Field Practice II. The main purpose was to demonstrate the use of fishing methods to detect fish communities. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Hlavním účelem byla demonstrace použití lovných metod, používaných pro zjištění rybích společenstev vodních těles. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. Keywords: Bagr; Fish; Pond Available at various institutes of the ASCR
Report from the demonstration catching of water bodies in the public forest park Stromovka

Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské ...

Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases