Number of found documents: 38
Published from to

Odborná praxe v Alliance fran\c{c}aise de Boh\^{e}me du Sud.
LE TOHIC, Olivier
2010 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe v Alliance fran\c{c}aise de Boh\^{e}me du Sud.

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In ...

LE TOHIC, Olivier
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Odborná praxe ve společnosti Festival interceltique de Lorient
HENAULT, Marine Claire
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Festival interceltique de Lorient

HENAULT, Marine Claire
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Le stage au sein de la société Hill-Rom
COURTILLAT, Camille
2014 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Le stage au sein de la société Hill-Rom

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. ...

COURTILLAT, Camille
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Le temps, l'espace et les personnages dans le récit Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry
MATUŠKOVÁ, Radka
2013 - French
Subject of my bachelor´s work is literary theoretical analysis of the story of The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), which is not only in czech countries known as of the most popular books. Study of categories space - characters - time alows to better understand narrative perspective of the story. In the first part of my work we focus on character of the author of the book, whom I presented a little unusual way, by eyes of two women, who played an important role in his life. We also closely introduced the story of The Little Prince and the book as such. We divided next part into chapters by categories space - characters - time and in each we elaborately attend to according issue. The aim of my study was to point out, by analysing categories mentioned above, the intellectual depth of the story, which is not reflected by the readers in many cases. Tématem bakalářské práce je literárně teoreticky zaměřená analýza příběhu Malý princ od francouzského autora Antoina de Saint-Exupéryho (1900-1944), který je nejen v českém prostředí vnímán jako jedna z nejoblíbenějších knih. Studium kategorií prostor - postavy - čas umožňuje hlouběji do díla proniknout a lépe pochopit naratologickou perspektivu příběhu. V první části práce jsme se zaměřili na postavu autora knihy, jehož jsme představili trochu netradičním způsobem a to očima dvou žen, které sehrály v jeho životě důležitou roli. Také jsme zde blíže představili příběh Malého prince a knihu jako takovou. Další část jsme rozdělili na kapitoly dle kategorií prostor - postavy - čas a v každé se podrobně věnovali příslušné problematice. Cílem práce bylo pomocí analýzy výše zmíněných kategorií poukázat na myšlenkovou hloubku příběhu, která nebývá čtenáři v mnoha případech reflektována. Keywords: Adulthood; childhood; aviation; literature; looking for essential; looking by heart Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Le temps, l'espace et les personnages dans le récit Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry

Subject of my bachelor´s work is literary theoretical analysis of the story of The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), which is not only in czech countries known as of the most ...

MATUŠKOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Současné podmínky rozvoje tvořivosti dítěte v mateřské i základní škole
POSLUŠNÁ, Jana
2010 - French
The bachelor paper in concerning the point of child´s creativity in preschool and younger school period. The subject matter of the theoretical part is the specialized knowledge well founded on literature which is related to this issue. The basic terms, related to this topic, are defined there. The teoreticalpart also contains the brief historical view to the creativity, characteristics of the creative child and the factors influencing the creativity and current conditions for its development. The practical part finds out and compares the conditions for developing the creativity in kindergarden and at the basic school. The approach amd the view of teachers answering this question are also compared. Bakalářská práce se zabývá problematikou tvořivosti dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část obsahuje poznatky, podložené literaturou, jenž se vztahuje k této problematice. Vymezuje základní pojmy, lteré se této oblasti týkají, obsahuje stručný historický pohled na tvbořivost, charakteristiku tvořivého dítěte, faktory ovlivňující tvořivost a současné podmínky pro její rozvoj. Keywords: creativity; creative child; creative process Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Současné podmínky rozvoje tvořivosti dítěte v mateřské i základní škole

The bachelor paper in concerning the point of child´s creativity in preschool and younger school period. The subject matter of the theoretical part is the specialized knowledge well founded on ...

POSLUŠNÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain
HRDINOVÁ, Amálie
2019 - French
The aim of this bachelor's thesis is analysis of the relations between man and nature in the Trilogie de Pan. The author of this trilogy is a French writer of the 20th century Jean Giono. The trilogy consists of novels Colline, Un de Baumugnes and Regain. The first part of this thesis describes the life and literary production of the author, the elements that inspired him and introduces the Trilogie de Pan. In the second part of the thesis, the story of each book is summarized and then analysed. The analyses deal particularly with the motifs of the man and the nature and define the relationships between them. This bachelor's thesis is written in the French language and contains the résumé in Czech language at the end. Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, Un de Baumugnes a Regain. První část této bakalářské práce představuje autora a jeho Trilogie de Pan a také popisuje prvky, které ho inspirovaly při umělecké tvorbě. Ve druhé části práce je u jednotlivých románů shrnut děj a poté následuje jeho tematický rozbor. Konkrétně jsou rozbory zaměřeny na téma člověka a přírody a definují jejich vzájemné vztahy. Práce je psána ve francouzském jazyce. Na konci obsahuje i résumé v jazyce českém. Keywords: Jean Giono; Trilogie de Pan; Colline; Regain; Un de Baumugnes; french literature; man and nature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain

The aim of this bachelor's thesis is analysis of the relations between man and nature in the Trilogie de Pan. The author of this trilogy is a French writer of the 20th century Jean Giono. The trilogy ...

HRDINOVÁ, Amálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
KERHERVÉ, Marie
2018 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

KERHERVÉ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

La représentation de la spéculation financi?re dans les romans d´Émile Zola La Curée et L´Argent
FEJTKOVÁ, Blanka
2021 - French
In this Bachelor thesis, I pursue a thematic analysis of the financial word and the financial speculations in two novels written by a French writer Émile Zola, a representative of French naturalisme, L'Argent and La Curée. I devote the theoretical part to the historical context, the period in which Émile Zola lived, which is the second half of the 19th century. Further, I develop the literary context with the characteristics of realism, naturalism and the naturalistic novel. At the end of the theoretical part, I study the life of Émila Zola, the cycle of Rougon-Macquart and other pieces of his literary work. The second part of the bachelor thesis is analytical. I focus in detail on two selected novels from the Rougon-Macquart cycle (La Curée and L'Argent), which I thematically analyse in order to show how Émile Zola projects the theme of money and financial speculation into them. The whole bachelor thesis is written in French. Tato bakalářská práce se věnuje tematické analýze finančního světa a finančních spekulací v románech francouzského spisovatele Émila Zoly, představitele francouzského naturalismu, Štvanice, resp. Kořist (La Curée) a Peníze (L'Argent). V teoretické části se nejprve věnuji historickému kontextu, době, ve které Émile Zola žil, tedy období druhé poloviny 19. století. Dále rozvíjím literární kontext s charakteristikou realismu, naturalismu a naturalistického románu. V závěru tematické části popisuji život Émila Zoly, cyklus Rougon-Macquartové a další díla z jeho literární tvorby. Druhá část bakalářské práce je analytická. Zaměřuji se podrobně na dva vybrané romány z cyklu Rougon-Macquartové (La Curée a L'Argent), které tematicky analyzuji s cílem ukázat, jak do nich Émile Zola promítnul téma peněz a finančních spekulací. Celá bakalářská práce je psána ve francouzštině. Keywords: Émile Zola; naturalisme; La Curée; L'Argent; Les Rougon-Macquart Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La représentation de la spéculation financi?re dans les romans d´Émile Zola La Curée et L´Argent

In this Bachelor thesis, I pursue a thematic analysis of the financial word and the financial speculations in two novels written by a French writer Émile Zola, a representative of French naturalisme, ...

FEJTKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Odborná praxe ve společnosti Motionlab, s.r.o.
BAINVEL, Brieg
2021 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Motionlab, s.r.o.

BAINVEL, Brieg
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Odborná praxe ve společnosti Capitaine Houat
RIOUAL, Émeline
2013 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Capitaine Houat

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. ...

RIOUAL, Émeline
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases