Number of found documents: 12
Published from to

Zdravotně sociální problematika utonutí a zranění související s vodou
Velemínský, Miloš; Samková, Jana; Jihočeská univerzita.
2005 - Czech
Keywords: sociální lékařství; veřejné zdravotnictví; urgentní lékařství; utonutí; utonutí neúplné; úrazy a nehody; rizikové faktory; prevence úrazů; řízení bezpečnosti; dospělí; dítě; traumatologie; epidemiologické studie; sběr dat; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Zdravotně sociální problematika utonutí a zranění související s vodou

Velemínský, Miloš; Samková, Jana; Jihočeská univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2005

Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU
Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
2011 - Czech
Keywords: sociální lékařství; ošetřovatelství; zdravotní sestry; zdravotnické služby - výzkum; komunitní lékařství; komunitní psychiatrie; ošetřovatelská péče; odborná způsobilost; ošetřování týmové; zákonodárství ošetřovatelské; veřejné zdravotnictví; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU

Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Jihočeská univerzita
Národní lékařská knihovna, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases