Number of found documents: 38
Published from to

Evropský konvent
SCHAFFEROVÁ, Ivana
2003 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evropský konvent

SCHAFFEROVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003

Odborná praxe ve společnosti Link Company.
MOUSQUETON, Vivien
2010 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; the individual activities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Link Company.

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In ...

MOUSQUETON, Vivien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

L´idéalisme romantique dans les romans " champ\^{e}tres " de George Sand
SOCHORKOVÁ, Kristýna
2023 - French
This bachelor thesis is concerned with the work of George Sand, an important French writer of the 19th century. The aim of the thesis is to fathom the writer's rural novels and to determinate the role of idealized elements in these novels. The thesis contains a theoretical and an analytical section. The theoretical section briefly introduces the historical and literary context of the Romantic movement in France and, subsequently, mentions George Sand's biography and literary output. The analytical section consists of analysis of Sand's rural novels (The Devil's Pool, The Country Waif, Little Fadette and Les Maîtres Sonneurs) with emphasis on identifying idealized elements. The analysis focuses on characteristics of main characters and the rural setting where George Sand strove to portray an image of an ideal human being. A summary of all four analyses follows and pursues interconnected themes in her rural novels. Tato bakalářská práce se zabývá dílem George Sandové, významné francouzské spisovatelky 19. století. Cílem práce je proniknout do venkovských románů této autorky a stanovit, jakou roli mají v těchto románech idealizované prvky. Práce obsahuje teoretickou a analytickou část. Teoretická část podává stručný přehled o historickém a literárním kontextu romantického hnutí ve Francii a následně připomíná biografii a literární tvorbu George Sandové. Analytická část obsahuje jednotlivé rozbory sandovských venkovských románů (Ďáblův močál, Nalezenec, Malá Fadetka a Mistři dudáci) s důrazem na nalezení idealizovaných prvků. Analýza je zaměřena na charakteristiku hlavních postav a venkovského prostředí, protože právě v tomto prostředí se George Sandová snažila vykreslit podobu ideálního člověka. Následuje shrnutí všech čtyř rozborů, které se věnuje vzájemnému propojení témat v jejích venkovských románech. Keywords: France; George Sand; Romanticism; idealism; rural novel; The Devil's Pool; The Country Waif; Little Fadette; Les Maîtres Sonneurs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L´idéalisme romantique dans les romans " champ\^{e}tres " de George Sand

This bachelor thesis is concerned with the work of George Sand, an important French writer of the 19th century. The aim of the thesis is to fathom the writer's rural novels and to determinate the role ...

SOCHORKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.
BOISSINOT, Maël
2020 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.

BOISSINOT, Maël
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Odborná praxe ve společnosti Schneider Electric a.s.
DEMAY, Anais
2008 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Schneider Electric a.s.

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. ...

DEMAY, Anais
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Odborná praxe ve společnosti Delmon Industrie.
BERNARDO, Cécile
2009 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; course of practice; individual activities; the benefits from the completed practice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Delmon Industrie.

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. ...

BERNARDO, Cécile
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Odborná praxe ve společnosti SIBJET Technologies
LE FLECHER, Damien
2013 - French
The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. Keywords: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SIBJET Technologies

The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In ...

LE FLECHER, Damien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868)
ČERNÁ, Renata
2015 - French
The aim of the thesis is to introduce two fantastics novellas of french author Prosper Méerimée La Vénus d´Ille (1837) and Lokis (1868). After an introduction and short portrait of author follows the major part of the thesis whose chapters aim at analysis of individuals works from the point of view of composition and expression and their comparision. On the basis of this the thesis tries to find their function in the whole of the author´s work. Cílem této práce je představit dvě fantastické novely francouzského autora Prospera Mériméeho La Vénus d´Ille (1837) a Lokis (1868). Po úvodu a krátkém představení autora následuje stěžejní část práce, jejíž kapitoly jsou zaměřené na rozbory jednotlivých novel z hlediska kompozičního a výrazového a jejich komparaci. Na základě tohoto se práce zároveň snaží zjistit, jakou funkci zaujímají v celku autorovy umělecké tvorby. Keywords: Mérimée Prosper; Lokis; La Vénus d´Ille; fantasy prose literature; fantastic novella; biography; literary scientific analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868)

The aim of the thesis is to introduce two fantastics novellas of french author Prosper Méerimée La Vénus d´Ille (1837) and Lokis (1868). After an introduction and short portrait of author follows the ...

ČERNÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

L'exception culturelle face \`{a} la mondialisation
VONDROVÁ, Lucie
2009 - French
The objective of my memoire is the position of culture in face globalization. Firstly, this memoire presents the revolution of transportation and means of communication, which has led to globalization. The following paragraphs present the principal international accords, the organizations affected by this problem, as well as the essential conventions concerning {<<} l´exception culturelle {>>}. Furthermore, it shows that culture has consequently come into play in globalization by opposing European culture with the concept of America. This memoire demonstrates how globalization accompanied by cultural hégémonie is responsible for the birth of the principal of cultural exception and moreover of cultural diversity. Cílem mé bakalářské práce je popsat pozici, jakou zastává kultura v procesu globalizace. Nedříve tato práce představuje revoluci dopravních a komunikačních prostředků, která vedla ke vzniku globalizace. V dalších částech jsou zmíněny hlavní mezinárodní Dohody, mezinárodní organizace i s jejich konvencemi týkajících se této problematiky. Následně práce popisuje, jak se kultura stala jednou z důležitých ekonomických oblastí globalizace v důsledku rozdílnosti evropské a americké koncepce. Tato bakalářská práce ukazuje, že globalizace jde ruku v ruce s kulturní nadvládou a je zodpovědná na zrod principu kulturní výjimky, která později začala být nazývána kulturní rozmanitostí. Keywords: cultural diversity; globalization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L'exception culturelle face \`{a} la mondialisation

The objective of my memoire is the position of culture in face globalization. Firstly, this memoire presents the revolution of transportation and means of communication, which has led to ...

VONDROVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Odborná praxe ve společnosti SENS Foods
LUCAS, Manon
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SENS Foods

LUCAS, Manon
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases