Number of found documents: 437
Published from to

Seasonal and spatial dynamics of sexual generation of \kur{Daphnia galeata} in Římov Reservoir
KLEČKOVÁ, Irena
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Seasonal and spatial dynamics of sexual generation of \kur{Daphnia galeata} in Římov Reservoir

KLEČKOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Development of social behaviour and comparative ethology of two fox species \kur{Vulpes chama} and \kur{Vulpes zerda}
KAŠPAROVÁ, Markéta
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Development of social behaviour and comparative ethology of two fox species \kur{Vulpes chama} and \kur{Vulpes zerda}

KAŠPAROVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Genotoxicity of organic compounds adsorbed on the urban air particles
HANZALOVÁ, Kateřina
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genotoxicity of organic compounds adsorbed on the urban air particles

HANZALOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

The issue of \kur{Carpinus betulus} distribution in South and Southwest Bohemia
BRYCH, Pavel
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The issue of \kur{Carpinus betulus} distribution in South and Southwest Bohemia

BRYCH, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Fluorescence in situ hybridization as a tool of screening in recurent tumors in bladder cancer
RIEGELOVÁ, Lenka
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fluorescence in situ hybridization as a tool of screening in recurent tumors in bladder cancer

RIEGELOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Bryological research results of spring area in Luzenské valley (Bohemian Forest)
JANDOVÁ, Julie
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bryological research results of spring area in Luzenské valley (Bohemian Forest)

JANDOVÁ, Julie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF THE SELECTED BUSINESS SUBJECT WITH REGARD TO THE ANALYSIS OF THE INTENSITY IN THE PRODUCTION
ŠOLC, David
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF THE SELECTED BUSINESS SUBJECT WITH REGARD TO THE ANALYSIS OF THE INTENSITY IN THE PRODUCTION

ŠOLC, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Characterization of human paralogs of adenosin deaminase
POSPĚCH, Alexandr
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of human paralogs of adenosin deaminase

POSPĚCH, Alexandr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Possibilities Of Art Therapy In Track Social Practice
GLOZ, Zdeněk
2009 - Czech
I chose this theme of my thesis because I was highly by elective subject Artetherapy at the Faculty of Health and Social Studies in České Budějovice. Artetherapy has a broad range of application. It is a psychotherapeutic branch various forms of which have been used worldwide. This specific kind of therapy has vast application in social work in general. Artetherapeutic techniques can be used at work with children, handicapped and mentally disordered people, or seniors. Due to very broad range of this theme I focused my research work on target group of chronic alcoholics, because I had not found many works dealing with artetherapy applied to this target group. I also wanted to find out if artetherapeutic techniques might lead to any changes of these people. I decided to focus on this particular target group to find out whether application of artetherapeutic techniques might enable penetrating into their heart, and thus contribute to their development, or sustain their general condition. I made use of artetherapeutic techniques to understand their personality. Creating collages turned out to be the best. I also carried out drawing projective tests. Establishing cooperation with chronic alcoholics was extremely difficult. These people lack motivation to any kind of activity. They believe that there will always be someone to help them. In research part I illustrate general condition of the addicted by means of case reports and artefact, and describe ways of motivation I was able to use. Práci na toto téma jsem si zvolil proto, že mě velmi oslovil volitelný předmět Arteterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Arteterapie má široké využití. Je to psychoterapeutický obor v různých formách rozšířený po celém světě. Tato specifická terapie má velmi široké uplatnění v celé sociální práci. Pomocí arteterapeutických technik můžeme pracovat s dětmi, zdravotně postiženými, duševně nemocnými, či seniory. Jako cílovou skupinu svého výzkumu jsem, vzhledem k široké oblasti tématu své práce, zvolil chronické alkoholiky a to z důvodu, že jsem neobjevil příliš mnoho publikací, zabývající se touto skupinou ve spojení s arteterapií.. Také jsem chtěl zjistit, zda je u nich možná nějaká změna způsobená arteterapeutickými technikami. Tuto cílovou skupinu jsem si vybral proto, abych zjistil, zda je možné arteterapeutickým působením proniknout do jejich nitra, a tak napomoci k rozvoji, resp. udržení jejich celkového stavu. Využil jsem arteterapeutických technik k pochopení jejich osobností. Nejvíce se osvědčila tvorba koláží. Dále jsem použil kresebné projektivní testy. Navázání spolupráce s uživateli s chronickou závislostí na alkoholu bylo velmi náročné. Těmto lidem chybí motivace k jakékoliv činnosti. Spoléhají na to, že se o ně někdo postará Ve výzkumné části dokládám prostřednictvím kazuistik i artefaktů celkové stavy uživatelů a popisuji způsoby motivace, které jsem mohl použít. Keywords: ARTETERAPIE; ALKOHOLISMUS; SCHIZOFRENIE; PREVENCE ALKOHOLISMU; ART THERAPY; ALCOHOLISM; SCHIZOPHRENIA; PREVENTION OF ALCOHOLISM Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Possibilities Of Art Therapy In Track Social Practice

Práci na toto téma jsem si zvolil proto, že mě velmi oslovil volitelný předmět Arteterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Arteterapie má široké využití. Je to ...

GLOZ, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Analysis of Macroeconomic Situation Development in the Czech Republic in Last Four Years and Specification of Main Factors Determining This Development
PEŠEK, Robert
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of Macroeconomic Situation Development in the Czech Republic in Last Four Years and Specification of Main Factors Determining This Development

PEŠEK, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases