Number of found documents: 27070
Published from to

Models of physiological parameters for runners and cyclists
2019 -
Available in the ZČU Library.
Models of physiological parameters for runners and cyclists

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Indirect cardiac output and stroke volume assessment during spiroergometric examination
2019 -
Available in the ZČU Library.
Indirect cardiac output and stroke volume assessment during spiroergometric examination

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Aorist a imperfektum jako čas "minulejší" než minulý
2019 -
Příspěvek se zabývá (re)konstrukcí, užitím a funkcí jednoduchých minulých časů v českojazyčné literatuře 19. století. Dvojí jednoduchý minulý čas, aorist a imperfektum, jsou z recepčního horizontu čtenáře současného i toho z předminulého století největší zvláštností staročeského tvarosloví. Byly užívány v komunikátech zejména vrcholného (rytířského) středověku, k němuž vzhlíželi někteří národní buditelé s nemalými sympatiemi (např. V. Hanka); vytěsňovány byly z aktivní slovní zásoby od podzimu středověku, až se v 16. století z českých textů vytratily. Znovu je objevil až J. Dobrovský, do diskurzu tehdejších českých vlastenců se dostaly zásluhou Hankovy edice i zdánlivě staročeských textů. Příznakové tvary (odprosich, kupováše apod.) se ocitly v diskurzu nejen přísně vědeckém, ale také uměleckém. Zprvu jimi byl modelován časoprostor ideální, následováníhodné, "minulejší" minulosti (J. P. Koubek, A. Marek, A. Liška, J. Vlček Vlčkovský, J. Franta Šumavský), později sloužily k ironii a satiře vlasteneckých poměrů (J. Franta Šumavský, J. J. Langer, J. E. Kosina i další travestie Rukopisů), čímž upozornily na mystifikační ráz českého vlasteneckého světa, příliš zahleděného do (vlastní představy o) minulosti. Keywords: aorist; imperfektum; jednoduché časy minulé; Rukopisy; Václav Hanka; mystifikace Available in the ZČU Library.
Aorist a imperfektum jako čas "minulejší" než minulý

Příspěvek se zabývá (re)konstrukcí, užitím a funkcí jednoduchých minulých časů v českojazyčné literatuře 19. století. Dvojí jednoduchý minulý čas, aorist a imperfektum, jsou z recepčního horizontu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE
2019 -
V tomto príspevku sa diskutuje o regionálnom modelovaní tiažových porúch na strednej geocentrickej sfére blížiacej sa k Zemi v oblasti strednej Európy zo satelitných gravitačných gradientov. Hlavným cieľom tejto štúdie je preskúmať tri numerické prístupy na zníženie vplyvu vzdialených zón pri riešení inverznej gradiometrickej úlohy. Prvý prístup je založený na modifikácii integrálnych vzorcov, t.j., individuálne riešime príspevky v blízkej a vzdialenej zóne. Druhý prístup je jednoduchá modifikácia prvého scenára vyhladením meraných gravitačných gradientov pomocou gravitačného účinku topografických hmôt. V poslednom prístupe, ktorý sa tu nazýva tretí scenár, uplatňujeme dodatočnú úpravu vyhladením gravitačných gradientov o referenčný globálny geopotenciálny model. Pri všetkých troch prístupoch odhadujeme tiažové poruchy každého zo štyroch dobre meraných gravitačných gradientov oddelene, ako aj ich kombinácie. Naše regionálne riešenia gravitačných polí sú založené na gravitačných gradientoch GOCE EGG TRF 2 meraných v období od 1. novembra 2009 do 11. januára 2010. Ako celková referencia bol zvolený model EGM2008. Najlepšia zhoda z týmto modelom bola dosiahnutá pomocou druhého prístupu a komponentu Tzz (RMS 4,4 mGal). Keywords: downward continuation; GOCE; inverse problem Available in the ZČU Library.
Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE

V tomto príspevku sa diskutuje o regionálnom modelovaní tiažových porúch na strednej geocentrickej sfére blížiacej sa k Zemi v oblasti strednej Európy zo satelitných gravitačných gradientov. Hlavným ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Examination of properties and important elements of binary operations in future mathematics teachers’ education
2019 -
In order to prepare our students – future teachers of mathematics for potential problems, their pupils may encounter in math classes when working with binary operations, such as addition, multiplication, etc., subjects Elementary Algebra and Mathematics and Its Teaching Methodology are included in the study plans. In these subjects, when working with unusual binary operations, students get into the role of the pupils and are forced to think about each next step in their investigation. Available in the ZČU Library.
Examination of properties and important elements of binary operations in future mathematics teachers’ education

In order to prepare our students – future teachers of mathematics for potential problems, their pupils may encounter in math classes when working with binary operations, such as addition, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Long paths and toughness of k-trees and chordal planar graphs
2019 -
We show that every k-tree of toughness greater than k/3 is Hamilton-connected for k >= 3. (In particular, chordal planar graphs of toughness greater than 1 are Hamilton-connected.) This improves the result of Broersma et al. (2007) and generalizes the result of Böhme et al. (1999). On the other hand, we present graphs whose longest paths are short. Namely, we construct 1-tough chordal planar graphs and 1-tough planar 3-trees, and we show that the shortness exponent of the class is 0, at most log_{30}22, respectively. Both improve the bound of Böhme et al. Furthermore, the construction provides k-trees (for k >= 4) of toughness greater than 1. Available in the ZČU Library.
Long paths and toughness of k-trees and chordal planar graphs

We show that every k-tree of toughness greater than k/3 is Hamilton-connected for k >= 3. (In particular, chordal planar graphs of toughness greater than 1 are Hamilton-connected.) This improves the ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Úvodní strany
2018 -
Keywords: úvodní strany; obsah Available in the ZČU Library.
Úvodní strany

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Flexible (Zr,Ti,O) alloy films with enhanced resistance to cracking prepared by magnetron sputtering
2018 -
Keywords: magnetronové naprašování; slitinové vrstvy Available in the ZČU Library.
Flexible (Zr,Ti,O) alloy films with enhanced resistance to cracking prepared by magnetron sputtering

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Controlled reactive HiPIMS – effective technique for lowtemperature deposition of VO2-based multilayer coatings for smart window applications
2018 -
Keywords: tenké vrstvy; depozice; aplikace chytrých oken Available in the ZČU Library.
Controlled reactive HiPIMS – effective technique for lowtemperature deposition of VO2-based multilayer coatings for smart window applications

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Přechody mezi stavy myosinového nukleárního motoru
2018 -
Byl prezentován princip myosinu na analogii v podobě lodní kotvy. Dále byly zkoumány přechody myosinové hlavičky mezi jednotlivými stavy na základě numerického měření. Keywords: myosin; molekulární motory; živé organismy; matematické modelování Available in the ZČU Library.
Přechody mezi stavy myosinového nukleárního motoru

Byl prezentován princip myosinu na analogii v podobě lodní kotvy. Dále byly zkoumány přechody myosinové hlavičky mezi jednotlivými stavy na základě numerického měření.

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases