Number of found documents: 54
Published from to

The Gallery of Fine Arts in Ostrava will present its new visual style
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Creating a new visual style of a gallery-based institution is not easy. The authors have to deal with a number of complications, whether they are misunderstandings, different tastes or other limitations, for example in the case of a gallery, for example in the area of copyright. For the Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO) new visual language was prepared by graphic designers Robert V. Novák and Zuzana Burgrová. You have been able to record graphics changes in the past year. After a year of operation, the gallery, in cooperation with the graphic designers, decided to introduce a new brand, its creation and its operation at the exhibition SPEKTRUM / Visualization Visual Arts Visual Arts Gallery in Ostrava / Robert V. Novák and Zuzana Burgrová. He can be seen in the Art House in Ostrava from June 20 to September 9. Vytvořit nový vizuální styl instituce galerijního rázu není snadné. Autoři se musejí potýkat s celou řadou komplikací, ať už se jedná o nepochopení, odlišný vkus nebo jiná omezení, v případě galerie například v oblasti autorských práv. Pro Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) nový vizuální jazyk připravili grafičtí designéři Robert V. Novák a Zuzana Burgrová. Proměnu grafických materiálů jste mohli zaznamenat už vloni. Po roce provozu se galerie ve spolupráci s grafickými designéry rozhodla novou značku, její vznik i fungování představit na výstavě SPEKTRUM / Vznik nového vizuálního jazyka Galerie výtvarného umění v Ostravě / Robert V. Novák a Zuzana Burgrová. K vidění je v ostravském Domě umění od 20. června do 9. září. Keywords: Dům umění; Robert V. Novák; Zuzana Burgrová; nový vizuální styl; House of Art; new visual style; Robert V. Novák; Zuzana Burgrová; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
The Gallery of Fine Arts in Ostrava will present its new visual style

Creating a new visual style of a gallery-based institution is not easy. The authors have to deal with a number of complications, whether they are misunderstandings, different tastes or other ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

The tenth Ostrava Museum Night with a First-Republic Program did not miss 25,000 people
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Thirty-six cultural institutions in Ostrava welcomed the public free of charge on Saturday. From 18 o'clock until midnight, the streets of the city filled the crowds of adults and families with children. Ostrava's Museum Night in Ostrava was not missed by some 25,000 people. The tenth year of the Ostrava Museum Night can be described as a successful, first-republic program, good mood, laughter and ubiquitous children with tricolor balloons reviving the regional metropolis. Třicet šest kulturních institucí v Ostravě v sobotu přivítalo veřejnost zdarma. Od 18 hodin až do půlnoci ulice města zaplnily hloučky dospělých i rodiny s dětmi. Prvorepublikovou Ostravskou muzejní noc si nenechalo ujít asi 25 000 lidí. Desátý ročník Ostravské muzejní noci můžeme označit za vydařený, prvorepublikový program, dobrá nálada, smích a všudypřítomné děti s balonky v barvě trikolory oživily krajskou metropoli. Keywords: Ostravská muzejní noc; Ostravské muzeum; Dům umění; První republika; doprovodný program; desetileté výročí; Ostrava Museum Night; Ostrava Museum; House of Art; First Republic; accompanying program; 10th anniversary; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
The tenth Ostrava Museum Night with a First-Republic Program did not miss 25,000 people

Thirty-six cultural institutions in Ostrava welcomed the public free of charge on Saturday. From 18 o'clock until midnight, the streets of the city filled the crowds of adults and families with ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

A Black Land? Myth and reality
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Keywords: Renata Skřebská; regionální umění 1918-1938; Renata Skřebská; regional art 1918-1938; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
A Black Land? Myth and reality

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

The theme of time in the actual photographs of Ivan Pinkava and the objects of Eliáš Dolejší
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Youth, teenage, old age, death, myth and ritual. The commonality of these concepts is time. Linear, subjective and metaphysical, which permeates and templates the work of Ivan Pinkava and the sculptor Elias Dolejší. The Burning Through exhibition, which features the work of both artists mostly over the last three years, is not chronologically but meaningfully described. It will start on Tuesday, April 10, at 5 pm and you will be able to see it in the Ostrava House of Art until June 10. Mládí, dospívání, stáří, smrt, mýtus i rituál. Společnou veličinou těchto pojmů je právě čas. Lineární, subjektivní i metafyzický, který prostupuje a tematizuje tvorbu fotografa Ivana Pinkavy i sochaře Eliáše Dolejšího. Výstava Napřed uhořet / Burning Through, která představuje tvorbu obou umělců převážně z posledních tří let, není řazena chronologicky, ale významově. Zahájena bude v úterý 10. dubna v 17 hodin a v ostravském Domě umění si ji můžete prohlédnout do 10. června. Keywords: Ivan Pinkava; Eliáš Dolejší; Dům umění; Ivan Pinkava; Eliáš Dolejší; House of Art; galerie; výstavy; výtvarné umění; fotografie Available in a digital repository NRGL
The theme of time in the actual photographs of Ivan Pinkava and the objects of Eliáš Dolejší

Youth, teenage, old age, death, myth and ritual. The commonality of these concepts is time. Linear, subjective and metaphysical, which permeates and templates the work of Ivan Pinkava and the sculptor ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Who is the Victor?
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Keywords: Ferencová; současné umění; Ferencová; contemporary art; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Who is the Victor?

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Gift: A Tribute to Emanuel Křenek
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Keywords: Jůza; 20. století; Jůza; 20th century; galerie; výstavy; akvizice; výtvarné umění; novověké umění Available in a digital repository NRGL
Gift: A Tribute to Emanuel Křenek

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Quarterly Gallery Of Fine Arts In Ostrava
Mertha, Kateřina; Malášek Šrubařová, Jana
2018 - Czech
Keywords: příspěvkové organizace; galerie; umělecké výstavy; výstavnictví; sbírky; periodika Available in a digital repository NRGL
Quarterly Gallery Of Fine Arts In Ostrava

Mertha, Kateřina; Malášek Šrubařová, Jana
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Quarterly Gallery Of Fine Arts In Ostrava
Malášek Šrubařová, Jana; Staňková, Magdaléna
2018 - Czech
Keywords: příspěvkové organizace; galerie; umělecké výstavy; výstavnictví; sbírky; periodika Available in a digital repository NRGL
Quarterly Gallery Of Fine Arts In Ostrava

Malášek Šrubařová, Jana; Staňková, Magdaléna
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Mančuška, Korpaczewski, Kovanda… You will see the elite of contemporary art in Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
What can a joint sports championship and art gallery have? Exhibition! At the initiative of the IAAF Continental Cup at the Ostrava 2018 athletics, the art project Kdo je vítězem, which was prepared by Curator Yvon Ferencová, was created at the Gallery of Fine Arts in Ostrava. The exhibition project, which presents 26 well-known contemporary artists, does not want to introduce artworks primarily depicting sporting competitions; on the contrary, it offers space to different genres and media, and invites associations to other areas as well. Císařovský, Korpaczewski, Nikitin, Kovanda, Mančuška, Šerý or Vaněk ... An unconventional exhibition will be on display in the Art House in Ostrava from June 20 to September 9. Co může mít společného sportovní šampionát a umělecká galerie? Výstavu! Na podnět IAAF Kontinentálního poháru v atletice Ostrava 2018 vznikl v Galerii výtvarného umění v Ostravě umělecký projekt Kdo je vítězem?, který na míru ostravskému Domu umění připravila kurátorka Yvona Ferencová. Výstavní projekt, který prezentuje 26 známých současných výtvarníků, nechce představit umělecká díla primárně zobrazující sportovní klání, naopak nabízí prostor různým žánrům i médiím a vybízí k asociacím i v jiných oblastech. Císařovský, Korpaczewski, Nikitinová, Kovanda, Mančuška, Šerých nebo Vaněk… Netradiční výstava bude k vidění v ostravském Domě umění od 20. června do 9. září. Keywords: Dům umění; Yvona Ferencová; projekce; mix media; House of Art; projection; mix media; Yvona Ferencová; galerie; výstavy; výtvarné umění; umělecké výstavy; malby Available in a digital repository NRGL
Mančuška, Korpaczewski, Kovanda… You will see the elite of contemporary art in Ostrava

What can a joint sports championship and art gallery have? Exhibition! At the initiative of the IAAF Continental Cup at the Ostrava 2018 athletics, the art project Kdo je vítězem, which was prepared ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

The Ostrava Museum Night celebrates its 10th anniversary in the First Republic style
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
The Ostrava Museum Night will take place on Saturday, June 9th, for the tenth time. From five o'clock to midnight, Ostrava will revive a cultural festival that extends awareness of cultural life in the city. This year, 36 institutions will present their facilities, and entry is no longer the case. As part of the 100th anniversary celebrations of the Republic, the festival will revive the ride of veterans and velocipedists, as well as the cabaret and swing program. It will be launched by discharging the balloons in the tricolor color. From 17.30 they will be given free of charge in front of the New Town Hall in Ostrava. Ostravská muzejní noc se v sobotu 9. června uskuteční již po desáté. Od pěti hodin do půlnoci oživí Ostravu kulturní festival, který rozšiřuje povědomí o kulturním životě ve městě. V letošním roce představí své zázemí 36 institucí a vstup se nikde neplatí. V rámci oslav stého výročí republiky festival oživí jízdy veteránů a velocipedistů, ale i kabaretní a swingový program. Zahajovat se bude vypouštěním balonků v barvě trikolory. Už od 17.30 je budou před budovou Nové radnice v Ostravě rozdávat zdarma. Keywords: Ostravská muzejní noc; Ostravské muzeum; Dům umění; První republika; doprovodný program; desetileté výročí; Ostrava Museum Night; Ostrava Museum; House of Art; First Republic; accompanying program; 10th anniversary; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
The Ostrava Museum Night celebrates its 10th anniversary in the First Republic style

The Ostrava Museum Night will take place on Saturday, June 9th, for the tenth time. From five o'clock to midnight, Ostrava will revive a cultural festival that extends awareness of cultural life in ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases