Number of found documents: 321
Published from to

Monitoring of young-of-the-year asp and Northern pike in Svihov reservoir
Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Keywords: biomanipulation; marking; piscivorous fish; recapture Available at various institutes of the ASCR
Monitoring of young-of-the-year asp and Northern pike in Svihov reservoir

Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Final report on ichthyological work within NAZV project No. QJ1620240 in 2018
Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
2018 - Czech
The aim of the study was to carry out a survey of fish stocks in the inshore part of Švihov Reservoir with a special attention on the natural reproduction of pike and the spatial dispersion of marked asp fry. Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného plůdku bolena dravého. Keywords: piscivorous fish; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Final report on ichthyological work within NAZV project No. QJ1620240 in 2018

The aim of the study was to carry out a survey of fish stocks in the inshore part of Švihov Reservoir with a special attention on the natural reproduction of pike and the spatial dispersion of marked ...

Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal; Muška, Milan
2018 - English
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake. Keywords: biomass; abundance; open-water distribution Available at various institutes of the ASCR
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017

This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2018

Complex fish stock survey of Lake Most in 2017
Peterka, Jiří
2018 - Czech
Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Complex fish stock survey of Lake Most in 2017

Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Complex ichtyological investigation of the Lipno Reservoir in 2017
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; De Moraes, K. R.; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
2018 - Czech
The aim of the study was to monitor the overall status of the fish stock of the Lipno reservoir in the key year 2017, when the fishing rules were changed. The catches of multimesh gillnets, fry trawling, seining and electrofishing, and the assessment of European catfish were evaluated. The species composition and relative abundance of fish in all significant reservoir volumes were found, and the year class strength of all species 2017 was quantified. The report also contains recommendations for further fishery management of the reservoir. Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže. Keywords: fish stock assessment; angling; population dynamics Available at various institutes of the ASCR
Complex ichtyological investigation of the Lipno Reservoir in 2017

The aim of the study was to monitor the overall status of the fish stock of the Lipno reservoir in the key year 2017, when the fishing rules were changed. The catches of multimesh gillnets, fry ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; De Moraes, K. R.; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
Biologické centrum, 2018

Survey of the European catfish population in the Žlutice Reservoir in 2017
Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
2018 - Czech
Keywords: apex predator; fish biomass; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Survey of the European catfish population in the Žlutice Reservoir in 2017

Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Assessment of asp reproductive population in Švihov Reservoir in 2017
Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Bartoň, Daniel; Kolařík, T.; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Boborová, K.; Michalička, P.; Zemanová, Z.; Kočvara, Luboš; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
The aim of the contract was to capture reproducing asp by electrofishing and tag fish individually using individual marking technique (PIT-tags). Estimate of asp reproductive population in the Švihov Reservoir was performed on the basis of mark-recapture methods. Furthermore, the length and weight increments were computed for recaptured asp individuals. Tagged individuals were monitored using passive telemetry systems on the tributary of Švihov Reservoir. Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov. Keywords: asp; fish reproduction; water management Available at various institutes of the ASCR
Assessment of asp reproductive population in Švihov Reservoir in 2017

The aim of the contract was to capture reproducing asp by electrofishing and tag fish individually using individual marking technique (PIT-tags). Estimate of asp reproductive population in the Švihov ...

Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Bartoň, Daniel; Kolařík, T.; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Boborová, K.; Michalička, P.; Zemanová, Z.; Kočvara, Luboš; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Report on the results of reduction the fish stock of the PEN and the subsequent stocking of predatory fish
Peterka, Jiří
2018 - Czech
Keywords: eutrophication; biomanipulation; apex predators Available at various institutes of the ASCR
Report on the results of reduction the fish stock of the PEN and the subsequent stocking of predatory fish

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

14th Central European Workshop on Soil Zoology, Book of abstracts
Kokořová, Petra; Bryndová, Michala; Tajovský, Karel
2018 - English
Keywords: Central Europe; soil zoology; abstracts Available at various institutes of the ASCR
14th Central European Workshop on Soil Zoology, Book of abstracts

Kokořová, Petra; Bryndová, Michala; Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2018

Monitoring the fish stock of Bolevecké ponds in 2018
Jůza, Tomáš
2018 - Czech
The aim of the study was to investigate fish community composition in Bolevecké ponds after fish stock reduction and massive development of submerged macrophytes.\n Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt. Keywords: revitalisation; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Monitoring the fish stock of Bolevecké ponds in 2018

The aim of the study was to investigate fish community composition in Bolevecké ponds after fish stock reduction and massive development of submerged macrophytes.\n

Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases