Number of found documents: 455
Published from to

Golden and always Victorious. Přemysl Otakar II. in historical Tradition
Kofránková, Václava
2018 - Czech
Keywords: Přemysl Otakar II.; historical tradition; Czech-Austrian relationships Available at various institutes of the ASCR
Golden and always Victorious. Přemysl Otakar II. in historical Tradition

Kofránková, Václava
Historický ústav, 2018

King in turbulent times: Přemysl Otakar II.
Žemlička, Josef
2018 - Czech
The study is concerning to the political and economic activity of Přemysl Otakar II. (1253-1278), especialy to the founding of the cities. Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst. Keywords: Přemysl Otakar II.; middle ages; history Available at various institutes of the ASCR
King in turbulent times: Přemysl Otakar II.

The study is concerning to the political and economic activity of Přemysl Otakar II. (1253-1278), especialy to the founding of the cities.

Žemlička, Josef
Historický ústav, 2018

The Prague university from its foundation until the Hussitism (the dream of Wenceslaus II which came true)
Čornej, Petr
2018 - Czech
This summary follows the development of the Prague university from its founding in 1348, through the split into the university consisting of three faculties and the law university, up to the shock caused by Hussitism. Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím. Keywords: Charles IV.; pope Clemens VI.; education; faculties; students teaching; Jan Hus; Decree of Kutná Hora; Hussitism Available at various institutes of the ASCR
The Prague university from its foundation until the Hussitism (the dream of Wenceslaus II which came true)

This summary follows the development of the Prague university from its founding in 1348, through the split into the university consisting of three faculties and the law university, up to the shock ...

Čornej, Petr
Historický ústav, 2018

Introduction
Krafl, Pavel
2017 - Czech
The text deals with content of the volume Sacri canones editandi. Stať pojednává o obsahu sborníku Sacri canones editandi. Keywords: medieval canon law; memorial book; Jiří Kejř Available at various institutes of the ASCR
Introduction

The text deals with content of the volume Sacri canones editandi.

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy
Fejtová, O.; Hlavačka, Milan
2017 - English
The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy. Keywords: poverty; Central European cities; social welfare Available at various institutes of the ASCR
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy

The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy.

Fejtová, O.; Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2017

Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania
Blechová, Lenka
2017 - English
Available at various institutes of the ASCR
Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania

Blechová, Lenka
Historický ústav, 2017

Bohemian-Bavarian perspective changes in the late 15th century: influences of the military system on mutual perceptions
Šimůnek, Robert; Tresp, U.
2017 - Czech
The study is based on a comparative perspective on the current situation and study opportunities Czech-Bavarian cultural history of the late Middle Ages; special part is the phenomenon of Czech mercenary abroad, mainly in Bavaria, and shaping the image of the Czechs in this region. Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku; zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, především v Bavorsku, a formování obrazu Čechů v tomto regionu. Keywords: Mercenary warriors; Nobility; Late Middle Ages; Bohemia; Bavaria Available at various institutes of the ASCR
Bohemian-Bavarian perspective changes in the late 15th century: influences of the military system on mutual perceptions

The study is based on a comparative perspective on the current situation and study opportunities Czech-Bavarian cultural history of the late Middle Ages; special part is the phenomenon of Czech ...

Šimůnek, Robert; Tresp, U.
Historický ústav, 2017

Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries
Fejtová, O.; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, V.
2017 - English
Available at various institutes of the ASCR
Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries

Fejtová, O.; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, V.
Historický ústav, 2017

Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
Krafl, Pavel
2017 - English
Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law. Jedenáct badatelů z osmi zemí (Argentina, Česko, Itálie, Kypr, Německo, Polsko, Španělsko a USA) publikovali příspěvky ke středověkému kanonickému právu. Keywords: medieval canon law; Europe; codicology; Jiří Kejř Available at various institutes of the ASCR
Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř

Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law.

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

Why do we view Russian and Soviet history with contempt? Gaps in the study of Russian and Soviet history by Czech historiographers after 1990
Vlček, Radomír
2017 - Czech
This paper traces the development of Czechoslovak and Czech scholarship on Russian history. After outlining the origins of various view of Russian history and their connection with Czech history, the author presents a detailed overview of research to date by Czech scholats of Russian history, focusing on the most important works of the pas 20 years which explore various aspekcts of Russian history. Stať sleduje vývoj českého a slovenského studia ruských dějin. Upozorňuje na tradici různých pohledů na ruské dějiny a minulost česko-ruských vztahů a nastiňuje bílá místa, která se ani v posledních dvaceti letech nepodařilo překonat. Keywords: contemporary history; Russian studies; historiography; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Why do we view Russian and Soviet history with contempt? Gaps in the study of Russian and Soviet history by Czech historiographers after 1990

This paper traces the development of Czechoslovak and Czech scholarship on Russian history. After outlining the origins of various view of Russian history and their connection with Czech history, the ...

Vlček, Radomír
Historický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases