Number of found documents: 2695
Published from to

Politicians´ Interest in the Views of Citizens and Citizens' Ability to Influence the Public Sphere and Public Opinion on the Respect to Human Rights in the Czech Republic - February 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
In its regular February survey the Public Opinion Research Centre further examined whether people think that politicians are interested in the views of citizens, and whether in the opinion of the Czech public, people have certain opportunities to influence the public sphere. Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Dále jsme se občanů zeptali, jestli si myslí, že je s nimi v současném politickém systému zacházeno rovnoprávně a spravedlivě a také jak jsou v České republice respektována lidská práva. Keywords: politicians; influence the public sphere Fulltext is available at external website.
Politicians´ Interest in the Views of Citizens and Citizens' Ability to Influence the Public Sphere and Public Opinion on the Respect to Human Rights in the Czech Republic - February 2020

In its regular February survey the Public Opinion Research Centre further examined whether people think that politicians are interested in the views of citizens, and whether in the opinion of the ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Public Opinion on the Role of Men and Women in Family - February 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
In its February survey CVVM examined attitudes of Czech citizens to roles of men and women in family. According to the Czech public opinion should be the domain of men in a family doing common household repairs. Cooking and tidying up were considered as typical women's activities. V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobně zaměřilo na názory českých občanů na role mužů a žen v rodině. Keywords: family; gender Fulltext is available at external website.
Public Opinion on the Role of Men and Women in Family - February 2020

In its February survey CVVM examined attitudes of Czech citizens to roles of men and women in family. According to the Czech public opinion should be the domain of men in a family doing common ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Public opinion on foreign nationals settling in the Czech Republic – March 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
In March 2018 the Public Opinion Research Centre examined as a part of its survey the opinions of the Czech public on long-term or permanently residing foreigners in the Czech Republic. Specifically, there were examined attitudes whether there are too many, appropriate amount, or too few foreigners living in the country, whether foreigners should have the right for the long-term residing in the country and whether the state should allow them to settle here permanently. There were also examined the reasons for the acceptance of immigrants and whether they should adapt to Czech customs. V březnu 2020 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na množství cizinců žijících v ČR, zda a za jakým účelem by měl být pobyt cizinců v ČR umožněn. Keywords: foreigners; long-term residing; immigrants Fulltext is available at external website.
Public opinion on foreign nationals settling in the Czech Republic – March 2020

In March 2018 the Public Opinion Research Centre examined as a part of its survey the opinions of the Czech public on long-term or permanently residing foreigners in the Czech Republic. Specifically, ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Czech Public's Attitudes to the integration of Foreigners – March 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
In March 2020 CVVM investigated Czech public's views with regard to foreigners who live in the long term or permanently in the Czech Republic. Majority (73 %) claimed that foreigners living in the Czech Republic should become conformed to Czech cultural habits as much as possible, another of informants (24 %) said that foreigners should adapt to czech cultural habits just in some aspects. And 2 % said that foreigners should be allowed to live according to their habits. V březnu 2020 se Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zabývalo postojem české společnosti k otázce, zda by se cizinci žijící v České republice měli nebo neměli přizpůsobit našim životním zvyklostem. Kromě toho byla položena otázka na hodnocení důležitosti okolností, které ovlivňují přijetí cizinců. Keywords: foreigners; immigrants; cultural habits Fulltext is available at external website.
Czech Public's Attitudes to the integration of Foreigners – March 2020

In March 2020 CVVM investigated Czech public's views with regard to foreigners who live in the long term or permanently in the Czech Republic. Majority (73 %) claimed that foreigners living in the ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Czech Public about the UK Leaving the EU - December 2019
Čadová, Naděžda
2020 - Czech
In the December survey the Public Opinion Research Centre examined a set of questions concerning the UK leaving the EU. Do svého prosincového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k odchodu Velké Británie z Evropské unie.\nČeská veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii, Evropskou unii jako celek i Českou republiku budou nepříznivé.\nNázory českých občanů na důsledky odchodu Velké Británie z Evropské unie se v průběhu roku 2019 významně neměnily.\nVinu za to, že mezi Velkou Británií a Evropskou unií zatím nedošlo k dohodě na podmínkách odchodu, čeští občané nejčastěji připisují oběma stranám, tedy jak představitelům Velké Británie, tak Evropské unie. Pokud ale lidé vinu spatřují na straně někoho z nich, pak častěji u představitelů Velké Británie. Keywords: brexit; United Kingdom Fulltext is available at external website.
Czech Public about the UK Leaving the EU - December 2019

In the December survey the Public Opinion Research Centre examined a set of questions concerning the UK leaving the EU.

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2020

Attitudes towards Czech social security system – December 2019
Spurný, Martin
2020 - Czech
In December 2019, the Public Opinion Research Centre asked a set of questions related to attitudes of the Czech citizens towards social policy. Questions investigated opinions of the Czech public on the involvement of the state and the citizens themselves to funding the sphere of social policy. Other questions focused on whether the current distribution of responsibilities is divided equally between state and citizens. Finally, we were interested in opinion on the fair distribution of benefits and abuse of the social security system. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na spravedlivost či rovnoměrnost systému sociálního zabezpečení a na míru štědrosti tohoto systému. Další otázky zjišťovaly názory na to, jakou váhu přikládá vláda péči o sociální situaci občanů, či jakou váhu ji přikládají sami občané. V neposlední řadě nás zajímal i názor na zneužívání systému sociálního zabezpečení. Keywords: social policy; equality; social security system Fulltext is available at external website.
Attitudes towards Czech social security system – December 2019

In December 2019, the Public Opinion Research Centre asked a set of questions related to attitudes of the Czech citizens towards social policy. Questions investigated opinions of the Czech public on ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Popularity of Party Representatives - January 202
Červenka, Jan
2020 - Czech
In January 2020 the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology the Czech Academy of Sciences investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list with 20 names of top politicians who represent political parties present in the Chamber of Deputies. CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 20 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové. Mezi představiteli parlamentních stran v lednu 2020 občané nejčastěji vyjadřovali důvěru Andreji Babišovi (40 %) a Václavu Klausovi mladšímu (39 %), nejvyšší podíl nedůvěry se objevil v případě Tomia Okamury (64 %). V porovnání s posledním předchozím výzkumem zřetelně vzrostla důvěra u Marka Výborného (nárůst důvěry o 11 procentních bodů), statisticky významné zvýšení podílu důvěřujících se objevilo i u Víta Rakušana (o 6 procentních bodů), Petra Fialy (o 5 procentních bodů při stejně velkém souběžném poklesu podílu nedůvěřujících), Jana Hamáčka, Markéty Pekarové Adamové a Alexandry Udženiji (u všech shodně o 4 procentní body). V případě Šárky Jelínkové byl zaznamenán pokles podílu nedůvěřujících (o 7 procentních bodů). Naopak zhoršení ve formě zvýšení podílu nedůvěry a poklesu podílu důvěřujících se oproti poslednímu srovnatelnému šetření objevilo v případě Tomia Okamury (zvýšení podílu nedůvěřujících o 4 procentní body) a u Radima Fialy (pokles podílu důvěřujících o 6 procentních bodů). Keywords: politicians; political parties Fulltext is available at external website.
Popularity of Party Representatives - January 202

In January 2020 the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology the Czech Academy of Sciences investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Public Opinion on Performance of President Miloš Zeman - January 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
In its regular survey in January 2020 the Public Opinion Research Centre focused on questions about the Miloš Zeman's presidency. Most Czechs think that president Zeman is in contact with people and knows their problems (59%) and fulfills his constitutional functions (55%). V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Keywords: president; Miloš Zeman Fulltext is available at external website.
Public Opinion on Performance of President Miloš Zeman - January 2020

In its regular survey in January 2020 the Public Opinion Research Centre focused on questions about the Miloš Zeman's presidency. Most Czechs think that president Zeman is in contact with people and ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - January 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
According to the January 2020 survey of CVVM, 51% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 35% view it as neither good nor bad, and 13% consider it to be bad. 13% of citizens think that the economic situation will improve in this year, 48% expect no change, and 34% await worsening of economic situation. 57% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 10% consider it to be bad, and 33% characterize it as neither good, nor bad. V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v tomto roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. 51 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 13 % ji vnímá jako špatnou a 35 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“. 13 % české veřejnosti očekává zlepšení ekonomické situace, 48 % předpokládá setrvalý stav a 34 % počítá se zhoršením. Necelé tři pětiny (57 %) české veřejnosti hodnotí životní ú Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - January 2020

According to the January 2020 survey of CVVM, 51% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 35% view it as neither good nor bad, and 13% consider it to be bad. ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Citizens on Material Living Conditions of Their Households - January 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
In the January 2020 survey the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of these conditions in this year. More than one half (55%) of Czechs evaluates material living conditions of their households as good, 12% consider them to be bad, and 33% think they are "neither good, nor bad". 54% of Czechs expect no change of their current material living conditions, according to 19% they will improve, and 24% think that material living conditions of their households will worsen in this year. V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Více než polovina (55 %) Čechů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré, 12 % je pokládá za špatné a 33 % za „ani dobré, ani špatné“. Hodnocení materiálních životních podmínek vlastní domácnosti se oproti červnu 2019 mírně zlepšilo, když vzrostl podíl těch, kdo je hodnotí jako dobré, o 4 procentní body na své nové maximum od roku 1999, což se ale promítlo jen do poklesu podílu neutrálního hodnocení „ani dobré, ani špatné“. Nadpoloviční (54 %) většina Čechů se domnívá, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností nezmění, necelá pětina (19 %) očekává zlepšení a téměř čtvrtina (24 %) předpokládá zhoršení, což je o 7 procentních bodů více než při posledním měření v červnu 2019. Keywords: economic situation; living conditions Fulltext is available at external website.
Citizens on Material Living Conditions of Their Households - January 2020

In the January 2020 survey the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases