Number of found documents: 2401
Published from to

Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
In April 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 49 % Čechů, vládě 31 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 26 % veřejnosti a Senát 31 %. Nejvyšší důvěře se těší starostové (62 %) a obecní zastupitelstva (62 %). S politickou situací byla spokojena jen o málo více než desetina (13 %) občanů, nespokojenost vyjadřovaly téměř tři pětiny (57 %) veřejnosti. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils Fulltext is available at external website.
Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 2018

In April 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Morality of Politicians Viewed by Public Opinion - April 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
In the April survey CVVM enquired how strictly according to public should be judged morality of politicians and what criteria should be considered in their deliberations. CVVM also focused on attitudes of Czech citizens to disputes, problems and affairs which appear in our political and public life. In this case, respondents were presented with a list of statements with which they expressed their agreement or disagreement. V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž zjišťovány postoje českých občanů ke sporům, problémům a aférám, které se objevují v našem politickém a veřejném životě. V tomto případě byl respondentům předložen seznam výroků, s nimiž dotázaní vyjadřovali souhlas, respektive nesouhlas. Naposled byly tyto otázky zjišťovány v březnu 2015. Keywords: morality; deliberation Fulltext is available at external website.
Morality of Politicians Viewed by Public Opinion - April 2018

In the April survey CVVM enquired how strictly according to public should be judged morality of politicians and what criteria should be considered in their deliberations. CVVM also focused on ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Influence on Political Decision Making - April 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to decision making of politicians. Czech public evaluated the level of influence of chosen areas and institutions on decisions of Czech politicians. V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů, vybraných institucí a dalších faktorů na rozhodování politiků. Podle českých občanů mají z vybraných faktorů na rozhodování politiků největší vliv úplatky a korupce. Keywords: decision making; politicians Fulltext is available at external website.
Influence on Political Decision Making - April 2018

In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to decision making of politicians. Czech public evaluated the level of influence of chosen areas and institutions ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
In May 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v květnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils Fulltext is available at external website.
Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May 2018

In May 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Confidence to Some Representatives in International Context - April 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
April 2018 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence to some main figures of international policy and persons involved in recent important events as well as supreme representatives of Central European countries. V dubnovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Keywords: international politics Fulltext is available at external website.
Confidence to Some Representatives in International Context - April 2018

April 2018 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence to some main figures of ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Popularity of Party Representatives - May 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
In May 2018 CVVM SOÚ AV ČR investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list with 18 names of top politicians who represent political parties present in the Chamber of Deputies. CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v květnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové. Keywords: politicians; political parties Fulltext is available at external website.
Popularity of Party Representatives - May 2018

In May 2018 CVVM SOÚ AV ČR investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list with 18 names of top politicians who represent political parties present in the ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Public Opinion on Abortion, Euthanasia and Death Penalty – May 2018
Čadová, Naděžda
2018 - Czech
In May 2018 within the regular survey the Public Opinion Research Centre focused on issues that could be perceived as morally controversial. Specifically, respondents answered questions concerned with the abortion, euthanasia and death penalty. V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti. Keywords: morally controversial; abortion; euthanasia; death penalty Fulltext is available at external website.
Public Opinion on Abortion, Euthanasia and Death Penalty – May 2018

In May 2018 within the regular survey the Public Opinion Research Centre focused on issues that could be perceived as morally controversial. Specifically, respondents answered questions concerned with ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2018

Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
In June 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils Fulltext is available at external website.
Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2018

In June 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
In January 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils Fulltext is available at external website.
Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January 2018

In January 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year - January 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
In January 2018 Public Opinion Resear Centre carried out a survey about the development of situation in selected areas of public life during the year 2017. V lednovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během roku 2017. Keywords: public life Fulltext is available at external website.
Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year - January 2018

In January 2018 Public Opinion Resear Centre carried out a survey about the development of situation in selected areas of public life during the year 2017.

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases