Number of found documents: 513
Published from to

The hydrogen plasma doping of ZnO thin films and nanoparticles
Remeš, Zdeněk; Neykova, Neda; Potocký, Štěpán; Chang, Yu-Ying; Hsu, H.S.
2018 - English
The optical absorptance and photoluminescence studies has been applied on the hydrogen and oxygen plasma treated, nominally undoped ZnO thin films and aligned nanocolumns grown on the nucleated glass substrate by the hydrothermal process in an oil bath containing a flask with ZnO nutrient solution. The localized defect states at 2.3 eV below the optical absorption edge were detected by photothermal deflection spectroscopy (PDS) in a broad spectral range from near UV to near IR. The optical absorptance spectroscopy shows that hydrogen doping increases free electron concentration changing ZnO to be electrically conductive (hydrogen doping).\n Keywords: ZnO; nanoparticles; hydrothermal growth; hotoluminescence spectroscopy; PDS Available at various institutes of the ASCR
The hydrogen plasma doping of ZnO thin films and nanoparticles

The optical absorptance and photoluminescence studies has been applied on the hydrogen and oxygen plasma treated, nominally undoped ZnO thin films and aligned nanocolumns grown on the nucleated glass ...

Remeš, Zdeněk; Neykova, Neda; Potocký, Štěpán; Chang, Yu-Ying; Hsu, H.S.
Fyzikální ústav, 2018

Study of cesium hafnium chloride by methods of thermal analysis
Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
2018 - Czech
This work deals with the study of processes in cesium hafnium chloride (Cs2HfCl6) and its single crystal under thermal treatment by thermal analyses (different scanning calorimetry, thermogravimetry and thermomechanical analysis). Results showed thermal instability of Cs2HfCl6 and its significant decomposition to cesium and hafnium chloride above the eutectic temperature. Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální skenovací kalorimetrií a termogravimetrií (DSC-TG) a termomechanickou analýzou (TMA). Výsledky prokázaly tepelnou nestabilitu Cs2HfCl6 a jeho rozklad na chlorid cesný a hafničitý nad eutektickou teplotou.\n Keywords: Cs.sub.2./sub.HfCl.sub.6./sub.; DSC-TG; TMA; krystal Available at various institutes of the ASCR
Study of cesium hafnium chloride by methods of thermal analysis

This work deals with the study of processes in cesium hafnium chloride (Cs2HfCl6) and its single crystal under thermal treatment by thermal analyses (different scanning calorimetry, thermogravimetry ...

Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
Fyzikální ústav, 2018

Secure erasing memory chips using electromagnetic pulse - phase 1
Fitl, Přemysl; Vrňata, M.; Fišer, L.; Novotný, Michal; Scholtz, V.; Vlček, J.; Tomeček, D.
2018 - Czech
The subject of this contractual research was to perform study of technologies and principles of flash memories currently available on the market. The research report focuses on technological advancements in their development, the readability of stored / deleted data by available laboratory techniques, and the interaction of these memories with the electromagnetic pulse.\nThe outcome was handed over to NUKIB representatives on 29 March 2018. \nThe project was fulfilled; the agreed amount was invoiced for this report.\n\n\n Předmětem smluvního výzkumu bylo provedení rešerše principu funkce pamětí typu flash aktuálně dostupných na trhu. Souhrnná výzkumná zpráva popisuje technologický pokrok v jejich vývoji, možnosti vyčítání uložených/smazaných dat dostupnými laboratorními technikami a interakci těchto pamětí s elektromagnetickým pulzem.\nVýstup byl předán zástupcům NÚKIB dne 29.3.2018. Projekt byl splněn, za vypracování této zprávy byla fakturována sjednaná částka.\n\n Keywords: flash memory; memory erasing; electromagnetic pulse Available at various institutes of the ASCR
Secure erasing memory chips using electromagnetic pulse - phase 1

The subject of this contractual research was to perform study of technologies and principles of flash memories currently available on the market. The research report focuses on technological ...

Fitl, Přemysl; Vrňata, M.; Fišer, L.; Novotný, Michal; Scholtz, V.; Vlček, J.; Tomeček, D.
Fyzikální ústav, 2018

Plasma deposition system for long electrically conductive tubes
Hubička, Zdeněk
2018 - Czech
The report describes a plasma deposition method with pulsed hollow cathode for coatings of long electrically conductive tubes. Zpráva popisuje plazmatickou metodu využívající pulzní výboj v duté katodě pro povlakování dlouhých elektricky vodivých trubek. Keywords: plasma; hollow cathode discharge; thin film Available at various institutes of the ASCR
Plasma deposition system for long electrically conductive tubes

The report describes a plasma deposition method with pulsed hollow cathode for coatings of long electrically conductive tubes.

Hubička, Zdeněk
Fyzikální ústav, 2018

XXIII Czech-Polish seminar: Structural and ferroelectric phase transitions
Hlinka, Jiří; Pokorný, Jan; Bubnov, Alexej
2018 - English
This is the Book of Abstracts for the XXIII Czech-Polish Seminar (CPSEM-2018 conference) held in Kouty on May 21 - 25, 2018. The special objective of the conference is expressed in the conference subtitle: Structural and Ferroelectric Phase Transitions. The continuous worldwide interest to this conference series is proving that it has a respected position within the series of International/European conferences covering all interdisciplinary field of the research related to structural and ferroelectric phase transitions. At the CPSEM-2018 conference more than 110 participants from 14 countries all over the world presented 16 invited lectures and selected 36 oral contributions. About 60 posters were presented during two poster sessions. Keywords: ferroelectric phase transitions; structural Available at various institutes of the ASCR
XXIII Czech-Polish seminar: Structural and ferroelectric phase transitions

This is the Book of Abstracts for the XXIII Czech-Polish Seminar (CPSEM-2018 conference) held in Kouty on May 21 - 25, 2018. The special objective of the conference is expressed in the conference ...

Hlinka, Jiří; Pokorný, Jan; Bubnov, Alexej
Fyzikální ústav, 2018

Final report of the project - Secure erasing memory chips using electromagnetic pulse
Fitl, Přemysl; Vrňata, M.; Fišer, L.; Novotný, Michal; Scholtz, V.; Vlček, J.; Tomeček, D.
2018 - Czech
The subject of this contractual research was the theoretical analysis and the mathematical model of the problem of electromagnetic pulse penetration and involvement of storage function of the memory chips. The report includes description of the experimental preparation memory chip, methodology of memory media testing, experiment shielding, software scanning of the memory chip, EMP generation, EMP intensity measurement. \nSummary of results of experiments of EMP influence on the memory media.\nA comprehensive research report was handed over to NUKIB representatives on 31 May 2018. NUKIB representatives confirmed receipt of the report. \nDefense of the project results took place on 27.6.2018 in the NUKIB building. Project goals were fulfilled. The agreed amount was invoiced for this report.\n\n Předmětem smluvního výzkumu byl teoretický rozbor a matematický model problematiky průniku elektromagnetického pulzu. Popis přípravy experimentu obsahující odpájení a odpouzdřování paměťových čipů, metodiky testování paměťových médií, stínění experimentu, stínění zkoumaného paměťového čipu, generování EMP, měření intenzity EMP. \nShrnutí výsledků provedeného experimentu.\nSouhrnná výzkumná zpráva byla předána zástupcům NUKIB dne 31.5.2018. \nZástupci NUKIB potvrdili převzetí zprávy. Oponentura výsledků projektu proběhla 27.6.2018 v budově NUKIB. Projekt byl splněn. Za vypracování této zprávy byla fakturována sjednaná částka.\n\n\n Keywords: flash memory; memory erasing; electromagnetic pulse Available at various institutes of the ASCR
Final report of the project - Secure erasing memory chips using electromagnetic pulse

The subject of this contractual research was the theoretical analysis and the mathematical model of the problem of electromagnetic pulse penetration and involvement of storage function of the memory ...

Fitl, Přemysl; Vrňata, M.; Fišer, L.; Novotný, Michal; Scholtz, V.; Vlček, J.; Tomeček, D.
Fyzikální ústav, 2018

Hybrid reactive HiPIMS deposition system for the deposition of functional metal oxide thin films
Hubička, Zdeněk; Čada, Martin; Olejníček, Jiří; Kšírová, Petra; Tvarog, Drahoslav
2018 - Czech
The report describes a hybrid reactive HiPIMS deposition system for the deposition of functional metal oxide thin films with defined optical properties. Zpráva popisuje hybridní reaktivní HiPIMS depoziční systém s pro depozici optických funkčních vrstev na bázi oxidů kovů s definovanými optickými vlastnostmi. Keywords: plasma; discharge; thin film; HiPIMS Available at various institutes of the ASCR
Hybrid reactive HiPIMS deposition system for the deposition of functional metal oxide thin films

The report describes a hybrid reactive HiPIMS deposition system for the deposition of functional metal oxide thin films with defined optical properties.

Hubička, Zdeněk; Čada, Martin; Olejníček, Jiří; Kšírová, Petra; Tvarog, Drahoslav
Fyzikální ústav, 2018

Characterization of hydrogenated silicon thin films and diode structures with integrated germanium nanoparticles
Stuchlík, Jiří; Fajgar, Radek; Kupčík, Jaroslav; Remeš, Zdeněk; Stuchlíková, The-Ha
2018 - English
Substrates with ZnO (or ITO) conductive layers were covered by thin film of a-Si:H deposited by PECVD technique. Under a turbo-molecular vacuum (10-4 Pa) the reactive laser ablation (RLA) was used to cover this a-Si:H thin film by germanium NPs. The RLA was performed using focused excimer ArF laser beam (193 nm, 100 mJ/pulse) under SiH4 background atmosphere (0.5 Pa). As a target the elemental germanium was used. Reaction between ablated Ge and silane led to formation of Ge NPs covered by thin SiGe layer. Then the deposited NPs were covered and stabilized by a-Si:H layer by PECVD. Those two deposition processes was alternated and applied a few times. The Si:H thin films with integrated Ge NPs were characterized by microscopic, spectroscopic and diffraction techniques. I-V characteristics of final diode structures without and under illumination were measured as well as their electroluminescence behaviour. Keywords: PECVD; a-Si:H diode structures; Ge; nanoparticles Available at various institutes of the ASCR
Characterization of hydrogenated silicon thin films and diode structures with integrated germanium nanoparticles

Substrates with ZnO (or ITO) conductive layers were covered by thin film of a-Si:H deposited by PECVD technique. Under a turbo-molecular vacuum (10-4 Pa) the reactive laser ablation (RLA) was used to ...

Stuchlík, Jiří; Fajgar, Radek; Kupčík, Jaroslav; Remeš, Zdeněk; Stuchlíková, The-Ha
Fyzikální ústav, 2018

Histology and micro-CT study of diamond-coated metal bone implants
Potocký, Štěpán; Ižák, Tibor; Dragounová, Kateřina; Kromka, Alexander; Rezek, Bohuslav; Mandys, V.; Bartoš, M.; Bačáková, Lucie; Sedmera, David
2018 - English
A conformal coating of a thin diamond layer on three-dimensional metal bone implants was shown directly on stainless steel and TiAl6V4 cortical screw implant using ultrasonic and composite polymer pretreatment method. The best conformation coverage was achieved in the case of the WO3 interlayer for both stainless steel and TiAl6V4 screws. The process of osteointegration of the screw implants into rabbit femurs is evidenced by the formation of a bone edge via desmogenous ossification around the screws in less than six months after implantation. A detailed evaluation of the tissue reaction around the implanted screws shows good biocompatibility of diamond-coated metal bone implants. Keywords: screw implant; diamond coating; osteointegration; histology Available at various institutes of the ASCR
Histology and micro-CT study of diamond-coated metal bone implants

A conformal coating of a thin diamond layer on three-dimensional metal bone implants was shown directly on stainless steel and TiAl6V4 cortical screw implant using ultrasonic and composite polymer ...

Potocký, Štěpán; Ižák, Tibor; Dragounová, Kateřina; Kromka, Alexander; Rezek, Bohuslav; Mandys, V.; Bartoš, M.; Bačáková, Lucie; Sedmera, David
Fyzikální ústav, 2018

Electronic transfer between nanostructures. Negative differential resistance in conductive polymers.
Král, Karel; Menšík, Miroslav
2018 - English
The effect of negative differential resistance can be observed experimentally in some material systems based on polymers. These observation are explained usually to be due to the presence of certain carrier traps which can capture the carriers of the electric current. In the present theoretical work we are going to show that besides this carrier trapping origin of the negative differential resistance there can also be an intrinsic mechanism present, causing such an effect. Namely, instead of the traps, the electron-phonon interaction can cooperate with the tunneling of the charge carriers between their localized states and can provide the effect the negative differential resistance. This electron-phonon interaction is included in a non-perturbative way. The theory will be briefly summarized and explained. Keywords: electronic transfer; charge transfer; nanostructures; quantum dots; nonequilibrium transport theory Available at various institutes of the ASCR
Electronic transfer between nanostructures. Negative differential resistance in conductive polymers.

The effect of negative differential resistance can be observed experimentally in some material systems based on polymers. These observation are explained usually to be due to the presence of certain ...

Král, Karel; Menšík, Miroslav
Fyzikální ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases