Number of found documents: 49419
Published from to

Metoda: ENTEROtest 24
2021 -
Keywords: metoda; ENTEROtest 24; biochemické identifikační testy; bakterie; Enterobacteriaceae; aeromonády; vibrio Available in the ZČU Library.
Metoda: ENTEROtest 24

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy
2021 -
Keywords: metoda; průtoková cytometrie; funkční testy; test oxidačního vzplanutí fagocytů Available in the ZČU Library.
Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX
2021 -
Keywords: metoda; multiplexová metoda ALEX; kolorimetrická enzymová analýza; stanovení IgE Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Laboratorní diagnostika respiračních infekcí
2021 -
Keywords: metoda; laboratorní diagnostika; respirační infekce; analýza dat; viry Available in the ZČU Library.
Laboratorní diagnostika respiračních infekcí

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)
2021 -
Keywords: metoda; MALDI TOF; doba letu; identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií; spektrometr Microflex LT; software MALDI Biotyper Available in the ZČU Library.
Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny
2021 -
Keywords: ledviny; transplantace; donor; protilátka Available in the ZČU Library.
Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC
2021 -
Keywords: metoda; ISAC; stanovení IgE; biočip Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Elektronizace veřejné správy v ČR- e-Goverment
2021 -
Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci veřejné správy v České republice, tj. eGovernment. Poskytuje čtenáři vysvětlení pojmu eGovernment, zabývá se jeho právní úpravou v právním řádu české republiky a rovněž se zaměřuje na důvody jeho vzniku a jeho postupný historický vývoj. Dále diplomová práce popisuje jednotlivé prvky eGovernmentu a jejich využívávání v praxi. Keywords: egovernment; elektronizace; czechpoint; datové schránky; základní registry Available in the ZČU Library.
Elektronizace veřejné správy v ČR- e-Goverment

Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci veřejné správy v České republice, tj. eGovernment. Poskytuje čtenáři vysvětlení pojmu eGovernment, zabývá se jeho právní úpravou v právním řádu české ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Smart Cities and Communities
2021 -
Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné prvky, které by v projektu neměly chybět. V praktické části je popsána realizace konceptu v jednotlivých městech České republiky a také ve světě. Součástí práce je i sociologický průzkum, který se věnuje názorům obyvatelstva na parkovací systém v Plzni. V závěru práce jsou uvedena doporučení a návrhy ke zlepšení a změnám městkého parkovacího systému. Keywords: chytré město; udržitelné město; mobilita; chytré projekty; inteligentní parkování Available in the ZČU Library.
Smart Cities and Communities

Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty. První část je zaměřena na veřejné zakázky, které se úzce vážou k PPP projektům. Ve druhé části jsou popsány PPP projekty. Praktická část je složena ze dvou dotazníkových šetření, kde bylo cílem zjistit názor veřejnosti a emailové korespondence, kde bylo cílem získání subjektivních názorů z řad zastupitelstva města Plzně. Cílem práce je informovat veřejnost o PPP projektech a návrh projektu na revitalizaci parkoviště pod mostem Generála Pattona. Závěr práce je takový, že veřejnost i zastupitelstvo města Plzně jsou ochotní takové projekty podpořit, pokud bude hájen veřejný zájem a nedojde zde ke korupcím. Keywords: veřejná zakázka; ppp projekt; veřejný sektor; soukromý sektor; konsorcium. Available in the ZČU Library.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty. První část je zaměřena na veřejné zakázky, které se úzce vážou k PPP projektům. Ve druhé části jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases