Number of found documents: 47255
Published from to

ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition
2020 -
Keywords: globální pozemní dopravní systém; silniční doprava; železniční doprava; dopravní řešení; snížení spotřeby; snížení CO2 Available in the ZČU Library.
ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction
2020 -
The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy grid maps. The detection algorithm is based on computing fused map from the maps obtained in the last two-time steps. Frontiers are detected in the fused map instead of the current map. Moreover, the set of detected frontiers is then reduced by applying two restriction rules. The proposed algorithm is verified in the experiment performed in the simulation environment. The results are compared with a basic naive detection approach and with an approach which does not apply the reducing step. Available in the ZČU Library.
Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction

The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method
2020 -
Available in the ZČU Library.
Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Application of concatenable queue for parallel computational geometry algorithms
2020 -
Keywords: sjednocená struktura dat; simulační problém; sada vzájemně propojených problémů; jednotné algoritmické prostředí; spojitelná fronta Available in the ZČU Library.
Application of concatenable queue for parallel computational geometry algorithms

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Modeling of ultrasound tomographic imaging for non-destructive inspection of underwater structures
2020 -
Keywords: ultrazvuková tomografie; inverze tvaru vlny; fyzikální modelování; nedestruktivní kontrola Available in the ZČU Library.
Modeling of ultrasound tomographic imaging for non-destructive inspection of underwater structures

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Automated Microwave Tomography (MWT) Image Segmentation: State-of-the-Art Implementation and Evaluation
2020 -
Keywords: segmentace obrazu; Otsu; k-znamená; mikrovlnná tomografie Available in the ZČU Library.
Automated Microwave Tomography (MWT) Image Segmentation: State-of-the-Art Implementation and Evaluation

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Fast View Synthesis for Immersive Video Systems
2020 -
Keywords: syntéza virtuálního pohledu; pohlcující video systémy; zpracování videa v reálném čase Available in the ZČU Library.
Fast View Synthesis for Immersive Video Systems

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Estimation of the Optimum Depth Quantization Parameter for a Given Bitrate of Multiview Video Plus Depth in 3D-HEVC Coding
2020 -
Keywords: vícečetné video plus hloubka; bitové alokace; 3D-HEVC; 3D kódování videa Available in the ZČU Library.
Estimation of the Optimum Depth Quantization Parameter for a Given Bitrate of Multiview Video Plus Depth in 3D-HEVC Coding

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Pose and Visual Attention: Exploring the Effects of 3D Shape Near-Isometric Deformations on Gaze
2020 -
Keywords: analýza tvaru; síťové modely; vizuální pozornost; vnímání; analýza pohledu Available in the ZČU Library.
Pose and Visual Attention: Exploring the Effects of 3D Shape Near-Isometric Deformations on Gaze

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Využití ocelí třetí generace pro technologii hot stamping
2020 -
Středně manganové oceli s obsahem uhlíku 3-12% patří do skupiny moderních vysokopevných ocelí třetí generace. AHS oceli jsou používány ve velké míře hlavně v automobilovém průmyslu z důvodu jejich ceny a díky jejich vynikajícím mechanickým vlastnostem. Mezi jejich další přednosti patří i zvyšování bezpečnosti cestujících během nárazu. Díky svému legování používají celou řadu zpevňujících mechanismů jako je TRIP a TWIP efekt. Jednou z možností výroby tvarových bezpečnostních dílů je technologie press-hardening, která umožňuje s vysokou přesností tvářet díly i z vysokopevných materiálů. V experimentálním programu bylo odzkoušeno tváření třech vysokopevných ocelí s obsahem uhlíku 0,2% a různým obsahem manganu od 1,5 do 5% a hliníku od 1,4 do 3%. Tváření bylo provedeno v tvarovém nástroji. Bylo odzkoušeno nejenom tváření a zakalení v nástroji o pokojové teplotě, ale i tváření v předehřátém nástroji na teplotu 425°C. Byl zkoumán i vliv délky prodlevy v nástroji na vývoj struktury a mechanické vlastnosti. Výsledky prokázaly, že je možné dosáhnout meze pevnosti přes 1400 MPa s tažností téměř 20%. Keywords: hot stamping; středně manganové oceli; hliník; AHSS Available in the ZČU Library.
Využití ocelí třetí generace pro technologii hot stamping

Středně manganové oceli s obsahem uhlíku 3-12% patří do skupiny moderních vysokopevných ocelí třetí generace. AHS oceli jsou používány ve velké míře hlavně v automobilovém průmyslu z důvodu jejich ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases