Number of found documents: 476
Published from to

Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek
Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Kahle, Vladislav; Lunerová, K.
2022 - Czech
Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie (HPLC). Postupné rozšíření přenosných HPLC lze očekávat všude tam, kde v místě odběru vzorku postačí jeho rychlá a snadná úprava s následnou krátkou HPLC analýzou.\nNaše výzkumná skupina vyvinula koncept přenosného HPLC, jehož základem je jednoduché hydraulické schéma a originální optický detektor umožňující současnou detekci absorbujících i fluoreskujících látek po jejich separaci na mikrokoloně. V oblasti analýzy nebezpečných látek v terénních podmínkách může tento typ přístroje rozšířit interval sledovaných látek o ty, které z nejrůznějších fyzikálních/fyzikálně-chemických důvodů nelze detekovat/stanovit pomocí přenosných přístrojů pracujících na jiných principech (např. toxiny bakterií a sinic). Progress in technology of microchips, batteries and LEDs in the last two decades enable development of portable instruments which can satisfy the requirements of modern liquid chromatography (LC). Application of portable LC is advantageous if simple and rapid sample treatment procedure followed by a short HPLC run can be executed in the point of sampling. Our research group have developed a concept of portable HPLC based on simple hydraulic scheme and a unique optical detector for simultaneous detection of absorbance and fluorescence of compounds eluted off microcolumn. Considering in-field analysis of hazardous substances, this instrument can be advantageous for analysis of compounds which are difficult to detect and quantify by other contemporary portable instruments utilizing different working principles due to incompatibility with their physico-chemical properties (e. g. microbial toxins). Keywords: portable liquid chromatograph; optical detector; toxins Available in digital repository of the ASCR
Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek

Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie ...

Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Kahle, Vladislav; Lunerová, K.
Ústav analytické chemie, 2022

GC-MS identification of photochemically generated volatile species of tungsten
Vyhnanovský, Jaromír; Forczek, Sándor; Musil, Stanislav
2022 - English
The presentation focused on the identification of volatile products of photochemical vapor generation of tungsten by GC-MS. Keywords: photochemical vapor generation; gas chromatography mass spectrometry; tungsten Available in digital repository of the ASCR
GC-MS identification of photochemically generated volatile species of tungsten

The presentation focused on the identification of volatile products of photochemical vapor generation of tungsten by GC-MS.

Vyhnanovský, Jaromír; Forczek, Sándor; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2022

Vývoj čipu pro separaci biologických agens pomocí izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku
Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
2022 - Czech
Izoelektrická fokusace (IEF) je účinnou metodou schopnou separovat jednotlivé druhy bakterií. IEF v rozbíhavém toku (DF-IEF) umožnuje kontinuálně separovat větší objem vzorku a separované analyty jímat do frakcí k pozdější analýze. Těchto vlastností bylo využito při vývoji DF-IEF čipu pro separaci biologických agens (B-agens) inaktivovaných parami H2O2. Čip byl navržen pro separaci ve vertikální poloze, která zabránila sedimentaci běžně se vyskytující u bakteriálních vzorků a znemožňující účinnou separaci. Po optimalizaci separační metody za využití barevných markerů izoelektrického bodu byla provedena separace čtyř druhů B-agens. Všechny získané frakce byly dále analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie s matricí asistovanou laserovou desorpcí/ionizací (MALDI-MS). Hmotnostní spektra prokázala účinnost vyvinutého DF-IEF čipu pro separaci inaktivovaných b-agens. Isoelectric focusing (IEF) is an efficient method for separation of different bacterium species. Divergent flow format of IEF (DF-IEF) enables continual separation of large volumes of samples and fractionation of the separated analytes for later analysis. The mentioned properties enabled development of DF-IEF chip for separation of H2O2 inactivated biological agents (B-agents). The chip was designed to perform separation in vertical alignment which solved issues connected with sedimentation of bacterial cells. The separation method was optimized using colored markers of isoelectric point and four different b-agents were separated using the DF-IEF chip. The obtained fractions were subsequently analyzed with matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS). The mass spectra proved that the developed DF-IEF chip is an effective tool for separation of inactivated B-agents. Keywords: isoelectric focusing; B-agents; chip Available in digital repository of the ASCR
Vývoj čipu pro separaci biologických agens pomocí izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku

Izoelektrická fokusace (IEF) je účinnou metodou schopnou separovat jednotlivé druhy bakterií. IEF v rozbíhavém toku (DF-IEF) umožnuje kontinuálně separovat větší objem vzorku a separované analyty ...

Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
Ústav analytické chemie, 2022

Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry
Sagapova, Linda; Svoboda, Milan; Matoušek, Tomáš; Kratzer, Jan
2022 - English
Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was performed in the presence of Cr3+/KCN as modifiers. Keywords: chemical vapor generation; cadmium; atomic spectrometry Available in digital repository of the ASCR
Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry

Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was ...

Sagapova, Linda; Svoboda, Milan; Matoušek, Tomáš; Kratzer, Jan
Ústav analytické chemie, 2022

Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS
Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
2022 - English
We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to unseparated samples. Keywords: bacteria; isoelectric; divergent Available in digital repository of the ASCR
Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS

We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to ...

Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
Ústav analytické chemie, 2022

Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph
Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Lunerová, K.
2022 - English
Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous absorbance and fluorescence monitoring. Here we present some latest improvements of our concept. Keywords: portable liquid chromatograph; miniaturization; microcolumn liquid chromatography Available in digital repository of the ASCR
Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph

Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous ...

Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Lunerová, K.
Ústav analytické chemie, 2022

Multi-cationic aminopyrene-based tag for oligosaccharide analysis by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection
Smolková, Denisa; Duša, Filip; Čmelík, Richard; Lavická, Jana
2022 - English
We present further optimization of the labeling method with a new multi-cationic aminopyrene-based tag, APTMP (4,4’,4’’-(8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonyl)tris(1-methylpiperazine) in order to achieve higher resolution and sensitivity of CE/LIF analysis of APTMP labeled oligosaccharides. Keywords: oligosaccharides labeling; CE/LIF; APTMP Available in digital repository of the ASCR
Multi-cationic aminopyrene-based tag for oligosaccharide analysis by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection

We present further optimization of the labeling method with a new multi-cationic aminopyrene-based tag, APTMP (4,4’,4’’-(8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonyl)tris(1-methylpiperazine) in order to achieve ...

Smolková, Denisa; Duša, Filip; Čmelík, Richard; Lavická, Jana
Ústav analytické chemie, 2022

Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination
Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
2021 - English
The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as well as its possible applications were pointed out and discussed. Keywords: photochemical vapor generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; rhenium Available in digital repository of the ASCR
Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination

The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as ...

Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2021

Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek
Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
2021 - Czech
Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro detekci a stanovení vybraných mykotoxinů v komplexních vzorcích. The portable liquid chromatograph is a new instrument of compact dimensions, which enables the implementation of HPLC analyzes in conditions outside the laboratory. It was used for the development of a certified methodology for the detection and determination of selected mycotoxins in complex samples.\n\n Keywords: portable liquid chromatograph; mykotoxins; miniaturization Available on request at various institutes of the ASCR
Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek

Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro ...

Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
Ústav analytické chemie, 2021

Bioluminescent probe for caspase imaging inside cells based on Foerster resonance energy transfer between quantum dot and quencher
Procházková, Markéta; Klepárník, Karel
2021 - English
In this work testing of novel quantum dot luminescent probe is presented. The quantum dot FRET-based luminescent probe enables long-time luminescent imaging of active caspases in living cells under microscope. Keywords: caspase; fluorescence; quantum dot Available in digital repository of the ASCR
Bioluminescent probe for caspase imaging inside cells based on Foerster resonance energy transfer between quantum dot and quencher

In this work testing of novel quantum dot luminescent probe is presented. The quantum dot FRET-based luminescent probe enables long-time luminescent imaging of active caspases in living cells under ...

Procházková, Markéta; Klepárník, Karel
Ústav analytické chemie, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases