Number of found documents: 495
Published from to

Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe
Gabriel, Jiří
2019 - Czech
The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of fungi in the room. Keywords: Wood Decaying Fungi; Wood Decaying Fungi Available at various institutes of the ASCR
Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe

The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of ...

Gabriel, Jiří
Mikrobiologický ústav, 2019

Nanofiber dressing consisting of antisense rna-functionalized nanodiamonds for therapy of non-healing wounds in diabetic individuals
Neuhoferová, Eva; Petráková, V.; Vocetková, K.; Kindermann, Marek; Křivohlavá, Romana; Benson, Veronika
2018 - English
Non-healing wounds are serious complication in diabetic patients and represent an attractive challenge for development of suitable carrier system possessing constant and localized release of therapeutic biomolecule into the wound without any undesired side effects. Given the fact that these non-healing wounds are result of impaired balance in metalloproteinases synthesized by immune cells residing the wounds, gene therapy offering knock down of such enzymes is of great interest. \nHere we challenged a development of functional and biocompatible wound dressing enabling controlled release of trackable carrier loaded with therapeutic siRNA. Our dressing consists of scaffold from degradable polymer nanofibers enriched with fluorescent nanodiamond particles (FND). We have previously shown the nanodiamond particles are great carriers for antisense RNAs. Their advantages represent high biocompatibility, stable luminescence giving us the possibility to track the carrier system in the wound, and effective release of antisense RNA in the wound. Embedding of nanodiamond-siRNA systems into nanofiber scaffold enables continuous release of siRNA and maintaining the stable siRNA concentration in the wound site resulting in a promotion of wound healing. \nWe developed FND-siRNA complexes specific to MMP-9 that efficiently inhibit the expression of target MMP-9 mRNA. The complexes were embedded into core/shell nanofibers from PVA and PCL, visualized by confocal microscopy, and characterized by electron microscopy. Real-time PCR was used to assess the silencing effect of siRNA that has been delivered to target murine fibroblasts by FND released from nanofiber dressing. Nanofiber system with embedded FNDs was applied on wounds in diabetic animal models to evaluate its suitability regarding short and long term toxicity, efficacy, and handling in vivo. \n Keywords: Electrospun nanofibers; fluorescent nanodiamonds; RNA interference Available on request at various institutes of the ASCR
Nanofiber dressing consisting of antisense rna-functionalized nanodiamonds for therapy of non-healing wounds in diabetic individuals

Non-healing wounds are serious complication in diabetic patients and represent an attractive challenge for development of suitable carrier system possessing constant and localized release of ...

Neuhoferová, Eva; Petráková, V.; Vocetková, K.; Kindermann, Marek; Křivohlavá, Romana; Benson, Veronika
Mikrobiologický ústav, 2018

BETA-GLUCANS: WHAT APPLICATIONS? A GENERAL OVERVIEW
Vannucci, Luca; Mishra, Rajbardhan; Lukáč, Pavol; Tenti, Paolo; Rajsiglová, Lenka; Větvička, Václav; Šíma, Petr
2018 - English
Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting cells. Otherwise, interest is rising for their use not only for modulation of immunity, but also of cholesterol levels, or as possible vaccine adjuvants, nanocarriers and functional food components. We will shortly review some aspects in human and veterinarian applications. Keywords: Antitumor immune-responses; growth-performance; gastrointestinal-tract Available at various institutes of the ASCR
BETA-GLUCANS: WHAT APPLICATIONS? A GENERAL OVERVIEW

Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting ...

Vannucci, Luca; Mishra, Rajbardhan; Lukáč, Pavol; Tenti, Paolo; Rajsiglová, Lenka; Větvička, Václav; Šíma, Petr
Mikrobiologický ústav, 2018

BETA-GLUCANS: WHAT APPLICATIONS? A GENERAL OVERVIEW
Vannucci, Luca; Mishra, Rajbardhan; Lukáč, Pavol; Tenti, Paolo; Rajsiglová, Lenka; Větvička, Václav; Šíma, Petr
2018 - English
Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting cells. Otherwise, interest is rising for their use not only for modulation of immunity, but also of cholesterol levels, or as possible vaccine adjuvants, nanocarriers and functional food components. We will shortly review some aspects in human and veterinarian applications. Keywords: antitumor immune-responses; growth-performance; gastrointestinal-tract Available at various institutes of the ASCR
BETA-GLUCANS: WHAT APPLICATIONS? A GENERAL OVERVIEW

Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting ...

Vannucci, Luca; Mishra, Rajbardhan; Lukáč, Pavol; Tenti, Paolo; Rajsiglová, Lenka; Větvička, Václav; Šíma, Petr
Mikrobiologický ústav, 2018

Biodegradace aktivních farmaceutických látek termotolerantním biokatalyzátorem
Palyzová, Andrea; Marešová, Helena
2018 - Czech
Charakterizace růstových vlastností kmenů/směsné kultury mikroorganismů v minerálním mediu při vyšších teplotách. Stanovení biodegradačního potenciálu termotolerantních kmenů/směsné kultury pro residuální koncentrace farmak v prostředí. \n\n Characterization of growth parameters of strains / mixed cultures of microorganisms in mineral medium at higher temperatures. Determination of biodegradation potential of thermotolerant strains / mixed cultures for residual drug concentrations in the environment Keywords: degradation; pharmaceutical substance; thermotolorant Available at various institutes of the ASCR
Biodegradace aktivních farmaceutických látek termotolerantním biokatalyzátorem

Charakterizace růstových vlastností kmenů/směsné kultury mikroorganismů v minerálním mediu při vyšších teplotách. Stanovení biodegradačního potenciálu termotolerantních kmenů/směsné kultury pro ...

Palyzová, Andrea; Marešová, Helena
Mikrobiologický ústav, 2018

Role mikrobioty v experimentálním myším modelu psoriázy
Jirásková Zákostelská, Zuzana; Stehlíková, Zuzana; Klimešová, Klára; Rossmann, Pavel; Dvořák, Jiří; Novosádová, Iva; Kostovčík, Martin; Coufal, Štěpán; Šrůtková, Dagmar; Hudcovic, Tomáš; Štěpánková, Renata; Rob, F.; Jůzlová, P.; Herzogová, J.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Kverka, Miloslav
2018 - Czech
Myší model psoriázy a gnotobiotické techniky jsou velmi důležitými nástroji pro pochopení, jakou roli hrají střevní a kožní mikrobiota v patogenezi psoriázy. V našich experimentech jsme ukázali, že bezmikrobní myši, stejně tak jako konvenční myši léčené antibiotiky, mají nižší míru kožního zánětu, než myši kontrolní. Léčba širokospektrými antibiotiky vedla u myší k dramatickým změnám ve složení střevní mikrobioty, především jsme pozorovali extenzivní nárůst řádu Lactobacillales. Abychom zodpověděli otázku, zda má řád Lactobacillales potenciální efekt na tíži kožního zánětu, monokolonizovali jsme myši kmenem L. plantarum WCFS1. Také tyto monokolonizované myši vykazovali nižší míru zánětu, než myši konvenční. Abychom ale porozuměli tomu, jestli je mikrobiální dysbióza příčinou či následkem onemocnění, je třeba mikrobiální kolonizaci dále analyzovat. Anotace v anglickém jazyce\n\nMouse model of human psoriasis and gnotobiotic are important tools in understanding the role of gut and skin microbiota in pathogenesis of psoriasis. In our experiments we showed that gnotobiotic mice, as well as conventional mice treated with antibiotics, have milder skin inflammation in comparison with control conventional mice. Treatment with broad spectrum antibiotics led to dramatic shift in gut microbial composition, in particular, we observed extensive increase of order Lactobacillales. To analyze the potential effect of Lactobacillales on skin inflammation, we further monocolonized mice with L. plantarum WCFS1. Also monocolonized mice showed lower skin inflammation in comparison with conventional mice. To understand whether microbial dysbiosis is cause or effect of psoriasis needs to be further investigated.\n\n Keywords: mouse; gnotobiotic; microbiota Available at various institutes of the ASCR
Role mikrobioty v experimentálním myším modelu psoriázy

Myší model psoriázy a gnotobiotické techniky jsou velmi důležitými nástroji pro pochopení, jakou roli hrají střevní a kožní mikrobiota v patogenezi psoriázy. V našich experimentech jsme ukázali, že ...

Jirásková Zákostelská, Zuzana; Stehlíková, Zuzana; Klimešová, Klára; Rossmann, Pavel; Dvořák, Jiří; Novosádová, Iva; Kostovčík, Martin; Coufal, Štěpán; Šrůtková, Dagmar; Hudcovic, Tomáš; Štěpánková, Renata; Rob, F.; Jůzlová, P.; Herzogová, J.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Kverka, Miloslav
Mikrobiologický ústav, 2018

Složení kožního mikrobiomu pacientů s psoriázou
Stehlíková, Zuzana; Jůzlová, P.; Rob, F.; Herzogová, J.; Koren, O.; Uzan, A.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Jirásková Zákostelská, Zuzana
2018 - Czech
Psoriáza je chronické, neinfekční a zánětlivé onemocnění kůže, na jejíž patogenezi se kromě faktorů životního prostředí podílí také mikrobiota. V naší práci jsme porovnali složení kožní mikrobioty mezi zdravými kontrolami a pacienty s psoriázou pomocí sekvenace V1V2 úseků 16S rRNA. Zjistili jsme, že psoriatické léze disponují větší druhovou diverzitou, než kontralaterální zdravé místo stejného pacienta, nebo totéž místo zdravé kontroly. Rod Propionibacterium byl u psoriatických pacientů více zastoupen na zdravém místě kůže (57,77%), než na místě postiženém psoriázou (47, 12%). Opačný trend jsme pozorovali u rodu Staphylococcus, který byl naopak více zastoupen na psoriatických lézích (18,78%), méně pak na zdravé kůži stejného pacienta (9,52%). Protože jsou bakterie Propionibacterium kožní komenzálové, může být jejich snížený výskyt na postižené kůži způsoben tím, že dochází k narušení jejich přirozeného životního prostředí. Výskyt bakterií rodu Staphylococcus je bez znalosti jejich druhového zastoupení obtížné interpretovat. Pro kompletní představu o psoriatickém mikrobiomu se budeme v budoucnu zabývat také složením fungální mikrobioty. Psoriasis is a chronic noninfectious and inflammatory skin disease, whose pathogenesis involves environmental triggers, including microbiota. In our study we compared bacterial composition between healthy controls and psoriatic patients using V1V2 hypervariable region of 16S rRNA. We found higher species diversity in psoriatic lesions than in contralateral psoriatic healthy site or in healthy control skin. Genus Propionibacterium was more abundant in contralateral healthy sites (57.77%) than in affected psoriatic sites of psoriatic patients (47.12%). On the other hand, we found higher abundance of genus Staphylococcus in psoriatic lesions (18.78%), while lower abundance in contralateral healthy sites (9.52%). Since Propionibacterium are commensal bacteria, the shift in their abundance from healthy to psoriatic skin could be due to disturbation of natural skin habitat. Interpretation of higher presence of Staphylococcus in psoriatic lesions comparing to contralateral healthy sites requires further species characterization. To complete the picture about psoriatic microbiome we will further investigate skin fungal composition in identical samples. Keywords: psoriasis; microbiota; skin Available at various institutes of the ASCR
Složení kožního mikrobiomu pacientů s psoriázou

Psoriáza je chronické, neinfekční a zánětlivé onemocnění kůže, na jejíž patogenezi se kromě faktorů životního prostředí podílí také mikrobiota. V naší práci jsme porovnali složení kožní mikrobioty ...

Stehlíková, Zuzana; Jůzlová, P.; Rob, F.; Herzogová, J.; Koren, O.; Uzan, A.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Jirásková Zákostelská, Zuzana
Mikrobiologický ústav, 2018

Nanodiamonds as an innovative system for intracellular delivery of mirna-34a inprostatic cancer therapy
Bitti, G.; Abate, M.; Neuhoferová, Eva; Kindermann, Marek; Petráková, V.; Boccellino, M.; Quagliuolo, L.; Filová, Eva; Benson, Veronika; Caraglia, M.; Amler, Evžen
2018 - English
The microRNA(miRNA)-34a is an important regulator of tumor suppression. It controls the expression of several target proteins involved in cell cycle, differentiation and apoptosis, and antagonizes processes that are necessary for basic cancer cell viability as well as cancer stemness, metastasis, and chemoresistance. It is downregulated in numerous cancer types, including prostatic cancer, and inhibits malignant growth by repressing genes involved in various oncogenic signaling pathways. Given the anti-oncogenic activity of miR-34a, here we proved the substantial benefits of a new therapeutic concept based on nanotechnology delivery of miRNA mimics. In order to monitor the miRNA-34a replacement, we used a fluorescent nanodiamond particles (FND) system with linked miRNA-34a mimic, which was delivered to PC3 and DU145 prostatic cancer cell lines. We used functionalized nanodiamonds coated with polyethylenimine to transfer miRNA-34a into PC3 and DU145 prostatic cancer cell lines and we measured the zeta-potential of these complexes before using them for in vitro experiments. A replacement of miRNA-34 was observed by monitoring levels of miRNA-34 via real-time PCR. Moreover, our in vitro experiments demonstrated that miRNA-34a replacement, using this FND delivery system, decreased viability and induced apoptosis in prostatic cancer cell lines. Our findings suggest the replacement of oncosuppressor miRNA-34a provides an effective strategy for cancer therapy and the FND-based delivery systems seems to be an excellent strategy for a safe and effective targeting of the tumor. Keywords: miR-34a; nanodiamonds; prostate cancer Available on request at various institutes of the ASCR
Nanodiamonds as an innovative system for intracellular delivery of mirna-34a inprostatic cancer therapy

The microRNA(miRNA)-34a is an important regulator of tumor suppression. It controls the expression of several target proteins involved in cell cycle, differentiation and apoptosis, and antagonizes ...

Bitti, G.; Abate, M.; Neuhoferová, Eva; Kindermann, Marek; Petráková, V.; Boccellino, M.; Quagliuolo, L.; Filová, Eva; Benson, Veronika; Caraglia, M.; Amler, Evžen
Mikrobiologický ústav, 2018

Effect of nanodiamond particles on neuronal tissue
Šimková, Veronika; Benson, Veronika
2018 - English
High-Pressure High-Temperature nanodiamonds are considered to be highly biocompatible due to\ntheir low acute toxicity, which makes them suitable for biomedical applications. However, next to interaction with the cell membrane, nanoscale allows particles to penetrate the plasma membrane and even accumulate in the cell cytoplasm. Recently it brought up questions regarding sustainable nanoparticle application in vivo and potential toxicity hazards. The neuronal tissue consists of neurons and glial cells, and it is separated by a bloodbrain barrier from the peripheral blood system. Neurons are nerve cells forming a complex network of synapses that carry signals in the brain. The neurons are nourished and protected by glial cells. This project aims to find out whether nanodiamonds pass the blood-brain barrier when applied intravenously as a drug carrier and whether they directly interact with the neuronal tissue. Keywords: nanodiamonds; cell cytoplasm; neuronal tissue Available on request at various institutes of the ASCR
Effect of nanodiamond particles on neuronal tissue

High-Pressure High-Temperature nanodiamonds are considered to be highly biocompatible due to\ntheir low acute toxicity, which makes them suitable for biomedical applications. However, next to ...

Šimková, Veronika; Benson, Veronika
Mikrobiologický ústav, 2018

UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V.; Doucha, Jiří; Kuchařová, V.; Doubek, J.
2017 - English
We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05). Keywords: Chlorella; feed supplement; flue gas utilization Available at various institutes of the ASCR
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES

We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass ...

Kotrbáček, V.; Doucha, Jiří; Kuchařová, V.; Doubek, J.
Mikrobiologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases