Number of found documents: 55
Published from to

Výzkum Hospodářství - 1/1949 leden ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se týkal především zavedení volného trhu, názorů na pětiletý plán a jeho naplňování a také sběru a využití odpadových surovin. The research was primarily concerned with the attitudes to introduction of free market, attitudes to five-year plan and its implementation and finally opinions on the collection and use of waste materials. Keywords: pětiletka; volný trh; využití odpadních surovin; five-years plan; free market; waste materials use; trh; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Hospodářství - 1/1949 leden ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum se týkal především zavedení volného trhu, názorů na pětiletý plán a jeho naplňování a také sběru a využití odpadových surovin....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Pětiletka - 7/1949 duben ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na názory respodentů na pětiletý plán. Doplňkovými tématy byly názory na efektivitu hospodářského plánování a na jednotná zemědělská družstva. The research focused on the respodents views on a five-year plan. Additional topics were views on the effectiveness of economic planning and the collective farms. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; pětiletý plán; jednotná zemědělská družstva; plánování ekonomiky; public opinion; sociological research; sociology; five-years plan; collective farming; planned economy; sociologický výzkum; plánovaná ekonomika Available in a digital repository NRGL
Výzkum Pětiletka - 7/1949 duben ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum se zaměřil na názory respodentů na pětiletý plán. Doplňkovými tématy byly názory na efektivitu hospodářského plánování a na jednotná zemědělská družstva....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Abstinence - 13/1949 srpen ÚVVM/CVVM (Kouření)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na téma kouření a zjišťoval zda respodenti kouří a pokud ano, tak jak silní jsou kuřáci. Zjišťovány byly také postoje ke kouření. The research focused on smoking and investigated whether respondents smoke. Attitudes towards smoking were also surveyed. Keywords: kouření; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; smoking; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Abstinence - 13/1949 srpen ÚVVM/CVVM (Kouření)

Výzkum se zaměřil na téma kouření a zjišťoval zda respodenti kouří a pokud ano, tak jak silní jsou kuřáci. Zjišťovány byly také postoje ke kouření....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Letní textil - 17/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum byl proveden na vzorku základní populace ženb starších 18 let. Výzkum byl zaměřen na zjištění preferencí týkajících se pokrývek hlavy. The research was conducted on a sample from base population of women older than 18 years. The research was aimed at finding preferences on headgear. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; pokrývky hlavy; public opinion; purchasing textiles; sociological research; sociology; headgear; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Letní textil - 17/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum byl proveden na vzorku základní populace ženb starších 18 let. Výzkum byl zaměřen na zjištění preferencí týkajících se pokrývek hlavy....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Volný obchod - 18/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum byl zaměřen na zjišťování spokojenosti na trhu s textilem a obuví a na na využítí šatenek v roce 1949. The research was focused on surveying satisfaction in the market for clothing and footwear, and on the use of "clothing market coupons" in 1949. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; trh s textilem; trh s obuví; chování na trhu; public opinion; sociological research; sociology; market of textiles; shoe market; market behavior; sociologický výzkum; trh Available in a digital repository NRGL
Výzkum Volný obchod - 18/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum byl zaměřen na zjišťování spokojenosti na trhu s textilem a obuví a na na využítí šatenek v roce 1949....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum návštěvníků obchodního domu Bílá labuť - 3/1949 leden ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Šlo o výzkum zaměřený pouze na návštěvníky obchodního domu Bílá labuť. Výzkum zjišťoval popularitu Bílé labuti, nákupní chování návštěvníků tohoto obchodního domu a jejich postoje k volnému trhu. Research was focused only on Bílá labuť (White Swan)store visitors. The research investigated the popularity of the store, shopping behavior of visitors and their attitudes to the free market. Keywords: Bílá labuť; nákupní chování; volný trh; Bílá labuť shopping store; shopping behavior; free market; obchodní domy; trh Available in a digital repository NRGL
Výzkum návštěvníků obchodního domu Bílá labuť - 3/1949 leden ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Šlo o výzkum zaměřený pouze na návštěvníky obchodního domu Bílá labuť. Výzkum zjišťoval popularitu Bílé labuti, nákupní chování návštěvníků tohoto obchodního domu a jejich postoje k volnému ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Zdravotnictví - 4/1949 únor ÚVVM/CVVM (Zdravotnictví)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum zkoumal názory veřejnosti na léčiva a také názory na sexuální chování a povědomí o sexuálně přenosných chorobách. Research on the initiative of the Ministry of Health examined public opinion on medical drugs and opinions on sexual behavior and knowledge about sexually transmitted diseases. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; zdravotnictví; zdraví; sexuálně přenosné choroby; léčiva; sexually transmitted diseases; drugs; health; health care; public opinion; sociological research; sociology; sexuálně přenosné nemoci; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Zdravotnictví - 4/1949 únor ÚVVM/CVVM (Zdravotnictví)

Výzkum zkoumal názory veřejnosti na léčiva a také názory na sexuální chování a povědomí o sexuálně přenosných chorobách....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Volný obchod - 5/1949 březen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na chování respondentů na trhu s šaty a textilem. The survey focused on respondents' behavior in the market for clothes and textiles. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; volný trh; trh s textilem; public opinion; sociological research; sociology; free market; market for clothes; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Volný obchod - 5/1949 březen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum se zaměřil na chování respondentů na trhu s šaty a textilem.


The survey focused on respondents' behavior in the market for clothes and textiles.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Pražské dělnické rodiny - 8/1949 květen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na názory pražských dělnických rodin na volný trh a na současnou životní úroveň. The research focused on attitudes of Prague blue-collar families towards the free market and their current standard of living. Keywords: životní úroveň; názory na volný trh; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; attitudes towards free market; standards of living; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Pražské dělnické rodiny - 8/1949 květen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum se zaměřil na názory pražských dělnických rodin na volný trh a na současnou životní úroveň....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Volný obchod - 11/1949 červen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na jejich postoje k volnému a regulovanému trhu. The research focused on citizens' behavior in the market and their attitudes to the free and regulated market. Keywords: postoje k volnému trhu; postoje k regulovanému trhu; chování na trhu; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; attitudes towards regulated market; attitudes towards free market; market behavior; public opinion; sociological research; sociology; trh; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Volný obchod - 11/1949 červen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na jejich postoje k volnému a regulovanému trhu....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases