Number of found documents: 1334
Published from to

SMV-2021-04: Pokročilá EDS analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
2021 - Czech
Vzorky byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Samples were analysed in experimentally reached and optimised high pressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Keywords: art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-04: Pokročilá EDS analýza miniaturních maleb v EREM

Vzorky byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker....

Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-06: EDS analýza průmyslových vzorků
Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
2021 - Czech
Uživatelský workshop zaměřený na ovládání softwaru Esprit 2.2. fungujícího jako součást X-Ray EDS analyzátoru firmy Bruker, včetně praktických ukázek prvkových analýz vzorků speciálně vybraných objednatelem a dále základní rutiny při morfologické analýze těchto vzorků pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. The user workshop aimed at handling of the software Esprit 2.2. functioning as a component part of X-Ray EDS analyzer (firm Bruker). The workshop includes the practical demonstrations of elements analyses of samples specially chosen by customer. Further, the workshop is aimed at the basic routines of the morphological analysis of these samples by means of scanning electron microscope. Keywords: X-Ray; EDS analysis; industrial samples Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-06: EDS analýza průmyslových vzorků

Uživatelský workshop zaměřený na ovládání softwaru Esprit 2.2. fungujícího jako součást X-Ray EDS analyzátoru firmy Bruker, včetně praktických ukázek prvkových analýz vzorků speciálně vybraných ...

Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-43: Návrh a simulace elektronově optických systémů
Radlička, Tomáš
2021 - Czech
V rámci smluvního výzkum bylo zpracováno několik studií proveditelnosti týkajících se optických vlastností elektronově optických elementů, optimalizace jejich designu a jejich možné integrace do elektronového mikroskopu. Výzkum také zahrnoval vývoj programů, které se používají na elektronově optický design a jejich integrace do programového prostředí Julia. The contractual research covered several feasibility studies in the field of electron-optical design and simulations. We studied several electron-optical systems, including calculating the electron-optical properties, optimizing the design, and possible integration into the primary beam column. The contractual research also covered development of software packages for the electron optical design and their integration to the Julia language environment. Keywords: Electron optical design; aberrations; resolution Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-43: Návrh a simulace elektronově optických systémů

V rámci smluvního výzkum bylo zpracováno několik studií proveditelnosti týkajících se optických vlastností elektronově optických elementů, optimalizace jejich designu a jejich možné integrace do ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-29: Antireflexe safírových průzorů s okolním prostředím voda-vzduch pro VIS
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2021 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: Thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-29: Antireflexe safírových průzorů s okolním prostředím voda-vzduch pro VIS

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-35: Mapování procesu fragmentace krystalů API
Mika, Filip
2021 - Czech
Vyhotovení expertízy v oblasti vývoje procesu fragmentace krystalů API včetně morfologické analýzy modelových vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem. Expertise in the filed of fragmentation proces of the API crystals includes morfological Analysis of the test samples with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-35: Mapování procesu fragmentace krystalů API

Vyhotovení expertízy v oblasti vývoje procesu fragmentace krystalů API včetně morfologické analýzy modelových vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-13: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2021 - Czech
Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum. The project deals with a further research and development of welding and brazing technology for steam condensate traps. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-13: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum....

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2021 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. Výsledkem projektu byly ověřené technologické postupy pro značně tvarově a materiálově rozmanité strojní sestavy. The subject of the project was development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing for an instrumentation. The outcome of the project were verified technological procedures for various assemblies of wide variations of shape and material. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; instrumentation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku

Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-20: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2021 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro vakuové konektory využívané v jaderném výzkumu. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů. The subject of the project was research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for vacuum feedthroughs utilised in nuclear research. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies of vacuum connectors. Keywords: electron beam welding; feedthroughs; nuclear research Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-20: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro vakuové konektory využívané v jaderném výzkumu. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-44: Tecpa_svar_komora
Mrňa, Libor
2021 - Czech
Vývoj nerozebíratelných heterogenních spojů s využitím laserového svařování, realizace zkušebních vzorků. Development of permanent hetero joints using laser welding, implementation of test samples. Keywords: laser welding; weldability of dissimilar alloy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-44: Tecpa_svar_komora

Vývoj nerozebíratelných heterogenních spojů s využitím laserového svařování, realizace zkušebních vzorků....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2021

SMV-2021-52: Lascam_svar+ořez
Mrňa, Libor
2021 - Czech
Testování možností využití laserového svazku pro otavení hran dodaných vzorků ocelových dílů, testování laserového trimmingu plastů, testy vhodnosti laserového svařování dodaných Al profilů, testy skenerového laserového přivařování lisovacích matic. Testing the possibilities of using a laser beam for melting the edges of supplied samples of steel parts, testing of laser trimming of plastics, tests of suitability of laser welding of supplied Al profiles, tests of scanner laser welding of press nuts. Keywords: laser 3D cutting Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-52: Lascam_svar+ořez

Testování možností využití laserového svazku pro otavení hran dodaných vzorků ocelových dílů, testování laserového trimmingu plastů, testy vhodnosti laserového svařování dodaných Al profilů, testy ...

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases