Number of found documents: 489
Published from to

Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry
Sagapova, Linda; Svoboda, Milan; Matoušek, Tomáš; Kratzer, Jan
2022 - English
Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was performed in the presence of Cr3+/KCN as modifiers. Keywords: chemical vapor generation; cadmium; atomic spectrometry Available in digital repository of the ASCR
Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry

Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was ...

Sagapova, Linda; Svoboda, Milan; Matoušek, Tomáš; Kratzer, Jan
Ústav analytické chemie, 2022

Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu
Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
2022 - Czech
Atmosférické aerosoly (ParticulateMatter, PM) mají významný dopad na zdraví a životní prostředí. Schopnost aerosolů produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) je jedním z často navrhovaných mechanismů souvisejících s negativními účinky aerosolu na lidské zdraví. Oxidační stres, který je způsobený zvýšenou koncentrací ROS, je spojován s celou řadou kardiovaskulárních a respiračních onemocnění. Schopnost aerosolu produkovat ROS je nazývána oxidativní potenciál (OP). Přestože schopnost PM tvořit ROS je dobře korelována s hmotnostní koncentrací PM, může více\nzáviset na fyzikálně-chemických vlastnostech PM. Bylo prokázáno, že prvky vázané na PM významně přispívají k OP aerosolu. Expozice prvkům bývá spojena s několika zdravotními problémy (např. respirační a kardiovaskulární onemocnění, astma, zánětlivé procesy, rakovina plic). Atmospheric aerosols (Particulate Matter, PM) have significant impact on health and environment. The ability of aerosol to produce reactive oxygen species (ROS) is one of the widely proposed mechanisms related to the negative effects of aerosol on human health. Oxidative stress, caused by the production of ROS, is associated with several cardiovascular and respiratory diseases.\nThe capacity of aerosol to produce ROS is also called oxidative potential (OP). Although ROS generation capacity of PM exhibits a good correlation with PM mass concentration, it may depend more on physico-chemical properties of PM. Elements bound to PM play a significant role in contributing to the OP of aerosol. Exposure to elements was linked with several health issues (e.g. respiratory and cardiovascular diseases, asthma, inflammatory effects, lung cancer). Keywords: urban aerosol; bioaccessibility of elements; oxidative potential Available in digital repository of the ASCR
Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu

Atmosférické aerosoly (ParticulateMatter, PM) mají významný dopad na zdraví a životní prostředí. Schopnost aerosolů produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) je jedním z často navrhovaných mechanismů ...

Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
Ústav analytické chemie, 2022

Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022
Foret, František; Lavická, Jana; Chung, D. S.; Drobníková, Iveta; Přikryl, Jan; Lee, H.
2022 - English
The joint International Interdisciplinary Conference of Chemical Analysis, APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, comprising the 18th Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analyses, the 17th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, the 28th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, and IUPAC Special Symposia by Division of Chemistry and the Environment, provided full texts of 108 oral and 54 poster presentations. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, document the quality of the meeting. Similarly to previous years, the lectures were given by distinguished scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org or in the proceedings published in Separations (https://doi.org/10.3390/separations10020109). Keywords: interdisciplinary meeting; analytical chemistry; separation sciences; microfluidics; environmental analyses Fulltext is available at external website.
Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022

The joint International Interdisciplinary Conference of Chemical Analysis, APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, comprising the 18th Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analyses, ...

Foret, František; Lavická, Jana; Chung, D. S.; Drobníková, Iveta; Přikryl, Jan; Lee, H.
Ústav analytické chemie, 2022

Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Lunerová, K.; Šesták, Jozef
2022 - Czech
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/2002 Sb. The methodology utilizes a portable liquid chromatograph for rapid detection and identification of selected aflatoxins and microcystins. It is primarily designated for SÚJCHBO, v. v. i. to control the compliance with the law 281/2002 Sb. Keywords: microcystins; aflatoxins; portable liquid chromatograph Available on request at various institutes of the ASCR
Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové ...

Lunerová, K.; Šesták, Jozef
Ústav analytické chemie, 2022

Organické sloučeniny a markery ze spalování dřeva v kotlích používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Jaroch, M.; Hopan, F.; Kuboňová, L.
2022 - Czech
V emisích ze spalování tvrdého a měkkého dřeva byly měřeny organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (monosacharidové anhydridy, diterpenoidy) používané pro identifikaci zdrojů emisí aerosolů. Dřevo bylo spalováno v různých kotlích používaných k vytápění bytů v České republice, tj. v protápěcím kotli, kotli s tahem spalování, zplyňovacím kotli a automatickém kotli. Emisní faktory částic a všech měřených organických sloučenin byly nejvyšší ze spalování paliv v nejstarším (přehořívacím) kotli. Organic compounds (polycyclic aromatic hydrocarbons) and organic markers (monosaccharide anhydrides, diterpenoids) used for the identification of aerosol emission sources were measured in the emissions from the combustion of hard and soft wood. Wood was combusted in different boilers used for the residential heating in the Czech Republic, i.e., overfire boiler, boiler with down-draft combustion, gasification boiler and automatic boiler. Emission factors of particles and all measured organic compounds were the highest from the combustion of fuels in the oldest (overfire) boiler. Keywords: residential heating; wood combustion; levoglucosan Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny a markery ze spalování dřeva v kotlích používaných pro vytápění domácností

V emisích ze spalování tvrdého a měkkého dřeva byly měřeny organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (monosacharidové anhydridy, diterpenoidy) používané pro ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Jaroch, M.; Hopan, F.; Kuboňová, L.
Ústav analytické chemie, 2022

Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS
Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
2022 - English
We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to unseparated samples. Keywords: bacteria; isoelectric; divergent Available in digital repository of the ASCR
Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS

We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to ...

Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
Ústav analytické chemie, 2022

Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph
Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Lunerová, K.
2022 - English
Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous absorbance and fluorescence monitoring. Here we present some latest improvements of our concept. Keywords: portable liquid chromatograph; miniaturization; microcolumn liquid chromatography Available in digital repository of the ASCR
Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph

Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous ...

Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Lunerová, K.
Ústav analytické chemie, 2022

Multi-cationic aminopyrene-based tag for oligosaccharide analysis by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection
Smolková, Denisa; Duša, Filip; Čmelík, Richard; Lavická, Jana
2022 - English
We present further optimization of the labeling method with a new multi-cationic aminopyrene-based tag, APTMP (4,4’,4’’-(8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonyl)tris(1-methylpiperazine) in order to achieve higher resolution and sensitivity of CE/LIF analysis of APTMP labeled oligosaccharides. Keywords: oligosaccharides labeling; CE/LIF; APTMP Available in digital repository of the ASCR
Multi-cationic aminopyrene-based tag for oligosaccharide analysis by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection

We present further optimization of the labeling method with a new multi-cationic aminopyrene-based tag, APTMP (4,4’,4’’-(8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonyl)tris(1-methylpiperazine) in order to achieve ...

Smolková, Denisa; Duša, Filip; Čmelík, Richard; Lavická, Jana
Ústav analytické chemie, 2022

The map of quercetin and its derivatives occurence in parts of onion (Allium cepa L.) varieties
Benešová, K.; Lojková, L.; Kudláčková, Barbora
2022 - English
Determination of quercetin and its derivatives in dependency on the onion variety and the part from which it was extracted. Keywords: onion; quercetin; pressurized liquid extraction Available in digital repository of the ASCR
The map of quercetin and its derivatives occurence in parts of onion (Allium cepa L.) varieties

Determination of quercetin and its derivatives in dependency on the onion variety and the part from which it was extracted.

Benešová, K.; Lojková, L.; Kudláčková, Barbora
Ústav analytické chemie, 2022

Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek
Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
2021 - Czech
Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro detekci a stanovení vybraných mykotoxinů v komplexních vzorcích. The portable liquid chromatograph is a new instrument of compact dimensions, which enables the implementation of HPLC analyzes in conditions outside the laboratory. It was used for the development of a certified methodology for the detection and determination of selected mycotoxins in complex samples.\n\n Keywords: portable liquid chromatograph; mykotoxins; miniaturization Available on request at various institutes of the ASCR
Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek

Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro ...

Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
Ústav analytické chemie, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases