Number of found documents: 493
Published from to

Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu
Vaněk, J.; Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Tanzinger, L.
2022 - Czech
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v oblasti VaV a zkušebnictví a při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 19/1997 Sb. The methodology utilizes a portable liquid chromatograph for rapid detection and identification of selected chemical warfare agent simulants and degradation products. It is primarily designated for SÚJCHBO, v. v. i. to control compliance with the law 19/1997 Sb. and for research activity. Keywords: chemical warfare agent simulants; chemical warfare agent degradation products; portable liquid chromatograph Available on request at various institutes of the ASCR
Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu

Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v ...

Vaněk, J.; Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Tanzinger, L.
Ústav analytické chemie, 2022

Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids
Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
2022 - English
Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass concentration of PM doesn´t consider the different compositions and toxicological effects of its components. Majority of PM mass constitutes low-toxicity components, while minority of trace components may have high toxicological activity (Tonne, 2012). Oxidative potential (OP), defined as the ability of PM to induce oxidative stress, is in recent years recognized as one of the main biological mechanisms considered to be contributing to negative impacts from air pollution exposure. Oxidative stress is caused through the capability of PM to generate reactive oxygen species (ROS) within the lung, which leads to pro-inflammatory responses that can ultimately results in cell apoptosis (Borlaza, 2021). Keywords: aerosol; oxidative potential; elements Available in digital repository of the ASCR
Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids

Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass ...

Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
Ústav analytické chemie, 2022

Determination of cadmium by chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora; Sagapova, Linda; Musil, Stanislav
2022 - English
Development of a methodology for determination of cadmium based on chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry. Keywords: atomic fluorescence spectrometry; cadmium; chemical vapour generation Available in digital repository of the ASCR
Determination of cadmium by chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry

Development of a methodology for determination of cadmium based on chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry.

Štádlerová, Barbora; Sagapova, Linda; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2022

Vývoj čipu pro separaci biologických agens pomocí izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku
Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
2022 - Czech
Izoelektrická fokusace (IEF) je účinnou metodou schopnou separovat jednotlivé druhy bakterií. IEF v rozbíhavém toku (DF-IEF) umožnuje kontinuálně separovat větší objem vzorku a separované analyty jímat do frakcí k pozdější analýze. Těchto vlastností bylo využito při vývoji DF-IEF čipu pro separaci biologických agens (B-agens) inaktivovaných parami H2O2. Čip byl navržen pro separaci ve vertikální poloze, která zabránila sedimentaci běžně se vyskytující u bakteriálních vzorků a znemožňující účinnou separaci. Po optimalizaci separační metody za využití barevných markerů izoelektrického bodu byla provedena separace čtyř druhů B-agens. Všechny získané frakce byly dále analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie s matricí asistovanou laserovou desorpcí/ionizací (MALDI-MS). Hmotnostní spektra prokázala účinnost vyvinutého DF-IEF čipu pro separaci inaktivovaných b-agens. Isoelectric focusing (IEF) is an efficient method for separation of different bacterium species. Divergent flow format of IEF (DF-IEF) enables continual separation of large volumes of samples and fractionation of the separated analytes for later analysis. The mentioned properties enabled development of DF-IEF chip for separation of H2O2 inactivated biological agents (B-agents). The chip was designed to perform separation in vertical alignment which solved issues connected with sedimentation of bacterial cells. The separation method was optimized using colored markers of isoelectric point and four different b-agents were separated using the DF-IEF chip. The obtained fractions were subsequently analyzed with matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS). The mass spectra proved that the developed DF-IEF chip is an effective tool for separation of inactivated B-agents. Keywords: isoelectric focusing; B-agents; chip Available in digital repository of the ASCR
Vývoj čipu pro separaci biologických agens pomocí izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku

Izoelektrická fokusace (IEF) je účinnou metodou schopnou separovat jednotlivé druhy bakterií. IEF v rozbíhavém toku (DF-IEF) umožnuje kontinuálně separovat větší objem vzorku a separované analyty ...

Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
Ústav analytické chemie, 2022

Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry
Sagapova, Linda; Svoboda, Milan; Matoušek, Tomáš; Kratzer, Jan
2022 - English
Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was performed in the presence of Cr3+/KCN as modifiers. Keywords: chemical vapor generation; cadmium; atomic spectrometry Available in digital repository of the ASCR
Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry

Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was ...

Sagapova, Linda; Svoboda, Milan; Matoušek, Tomáš; Kratzer, Jan
Ústav analytické chemie, 2022

Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu
Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
2022 - Czech
Atmosférické aerosoly (ParticulateMatter, PM) mají významný dopad na zdraví a životní prostředí. Schopnost aerosolů produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) je jedním z často navrhovaných mechanismů souvisejících s negativními účinky aerosolu na lidské zdraví. Oxidační stres, který je způsobený zvýšenou koncentrací ROS, je spojován s celou řadou kardiovaskulárních a respiračních onemocnění. Schopnost aerosolu produkovat ROS je nazývána oxidativní potenciál (OP). Přestože schopnost PM tvořit ROS je dobře korelována s hmotnostní koncentrací PM, může více\nzáviset na fyzikálně-chemických vlastnostech PM. Bylo prokázáno, že prvky vázané na PM významně přispívají k OP aerosolu. Expozice prvkům bývá spojena s několika zdravotními problémy (např. respirační a kardiovaskulární onemocnění, astma, zánětlivé procesy, rakovina plic). Atmospheric aerosols (Particulate Matter, PM) have significant impact on health and environment. The ability of aerosol to produce reactive oxygen species (ROS) is one of the widely proposed mechanisms related to the negative effects of aerosol on human health. Oxidative stress, caused by the production of ROS, is associated with several cardiovascular and respiratory diseases.\nThe capacity of aerosol to produce ROS is also called oxidative potential (OP). Although ROS generation capacity of PM exhibits a good correlation with PM mass concentration, it may depend more on physico-chemical properties of PM. Elements bound to PM play a significant role in contributing to the OP of aerosol. Exposure to elements was linked with several health issues (e.g. respiratory and cardiovascular diseases, asthma, inflammatory effects, lung cancer). Keywords: urban aerosol; bioaccessibility of elements; oxidative potential Available in digital repository of the ASCR
Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu

Atmosférické aerosoly (ParticulateMatter, PM) mají významný dopad na zdraví a životní prostředí. Schopnost aerosolů produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) je jedním z často navrhovaných mechanismů ...

Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
Ústav analytické chemie, 2022

Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS
Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
2022 - English
We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to unseparated samples. Keywords: bacteria; isoelectric; divergent Available in digital repository of the ASCR
Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS

We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to ...

Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Horká, Marie; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.; Kubíček, O.
Ústav analytické chemie, 2022

Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph
Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Lunerová, K.
2022 - English
Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous absorbance and fluorescence monitoring. Here we present some latest improvements of our concept. Keywords: portable liquid chromatograph; miniaturization; microcolumn liquid chromatography Available in digital repository of the ASCR
Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph

Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous ...

Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Lunerová, K.
Ústav analytické chemie, 2022

Multi-cationic aminopyrene-based tag for oligosaccharide analysis by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection
Smolková, Denisa; Duša, Filip; Čmelík, Richard; Lavická, Jana
2022 - English
We present further optimization of the labeling method with a new multi-cationic aminopyrene-based tag, APTMP (4,4’,4’’-(8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonyl)tris(1-methylpiperazine) in order to achieve higher resolution and sensitivity of CE/LIF analysis of APTMP labeled oligosaccharides. Keywords: oligosaccharides labeling; CE/LIF; APTMP Available in digital repository of the ASCR
Multi-cationic aminopyrene-based tag for oligosaccharide analysis by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection

We present further optimization of the labeling method with a new multi-cationic aminopyrene-based tag, APTMP (4,4’,4’’-(8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonyl)tris(1-methylpiperazine) in order to achieve ...

Smolková, Denisa; Duša, Filip; Čmelík, Richard; Lavická, Jana
Ústav analytické chemie, 2022

The map of quercetin and its derivatives occurence in parts of onion (Allium cepa L.) varieties
Benešová, K.; Lojková, L.; Kudláčková, Barbora
2022 - English
Determination of quercetin and its derivatives in dependency on the onion variety and the part from which it was extracted. Keywords: onion; quercetin; pressurized liquid extraction Available in digital repository of the ASCR
The map of quercetin and its derivatives occurence in parts of onion (Allium cepa L.) varieties

Determination of quercetin and its derivatives in dependency on the onion variety and the part from which it was extracted.

Benešová, K.; Lojková, L.; Kudláčková, Barbora
Ústav analytické chemie, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases