Number of found documents: 418
Published from to

Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička.
Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
2022 - Czech
Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž. The synthesis of the results of the multi-criteria evaluation indicates a lateral multi-purpose reservoir as the most suitable option for flood protection on the Bečva River in the Skalička profile. Keywords: flood-protection; multi-criteria evaluation; lateral reservoir Available at various institutes of the ASCR
Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička.

Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž....

Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
Biologické centrum, 2022

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2021.
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
2022 - Czech
Zpráva popisuje vyhodnocení vývoj rybích společenstev a jejich množství v nádrži Lipno r. 2021. The report describes the evaluation of the development of fish communities and their quantity in the Lipno reservoir in 2021. Keywords: pikeperch; fish community; fishing Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2021.

Zpráva popisuje vyhodnocení vývoj rybích společenstev a jejich množství v nádrži Lipno r. 2021....

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
Biologické centrum, 2022

Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.
Blabolil, Petr; Hůda, J.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hladík, Milan; Vrba, Jaroslav
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy. The report describes the results of ichthyological surveys in the areas below the glacial lakes of Šumava. Keywords: recovery; brown trout; migration Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.

Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy....

Blabolil, Petr; Hůda, J.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hladík, Milan; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2022

Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.
Šmejkal, Marek; Kiran, Thomas; Gottwald, M.
2022 - Czech
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022. The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022. Keywords: silver bream; common bream; recovery ecology Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.

Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022.


The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022.

Šmejkal, Marek; Kiran, Thomas; Gottwald, M.
Biologické centrum, 2022

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.
Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování. The report summarizes the research results of the limnological components of the ecosystem of the newly created Medard postmining lake achieved for the year 2022 and recommendations for further monitoring. Keywords: ecology; restoration; mining lakes Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.

Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování....

Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2022

Ochrana borovice lesní (Pinus sylvestris L.) před kůrovci v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2022 - Czech
Zpráva obsahuje praktická doporučení směřující k vyšší efektivitě ochranných zásahů proti kůrovcům na borovici lesní v ČR. Věnuje se i zástupcům rodu Orthotomicus, jejichž praktický význam v posledních letech stoupá. The report contains practical recommendations aimed at increasing the effectiveness of protective measures against bark beetles on Scots pine in the Czech Republic. It also contains data on species of the genus Orthotomicus, whose practical importance has increased in recent years. Keywords: bark beetles; Scots pine; forest protection; Orthotomicus sp. Available at various institutes of the ASCR
Ochrana borovice lesní (Pinus sylvestris L.) před kůrovci v ČR

Zpráva obsahuje praktická doporučení směřující k vyšší efektivitě ochranných zásahů proti kůrovcům na borovici lesní v ČR. Věnuje se i zástupcům rodu Orthotomicus, jejichž praktický význam v ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2022

Komplexní průzkum rybí obsádky nádrží Karhov, Obecnice a Pilská v roce 2021.
Muška, Milan; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu nádrží Karhov, Pilská a Obecnice a doporučení pro jejich další obhospodařování. The report describes the results of an complex survey of Karhov, Obecnice and Pilská Reservoirs fish assemblages and recommendations for their further management. Keywords: fish community; Brdy Protected Area; survey Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky nádrží Karhov, Obecnice a Pilská v roce 2021.

Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu nádrží Karhov, Pilská a Obecnice a doporučení pro jejich další obhospodařování....

Muška, Milan; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2022

Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.
Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
2022 - Czech
Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v sedimentech mělkých nádrží. V rámci prezentované studie bylo sledováno 12 rybníků z různých lokalit České republiky. Rybníky byly rozděleny na základě geologie povodí do dvou skupin i) povodí s kyselými půdami (pH 5,1 - 6,3) bohatými na železo (H_Fe) a ii) povodí s neutrálními půdami (pH = 6,8–7,6) a nízkým obsahem železa (L_Fe). Ve sledovaných rybnících byly porovnávaný parametry vodního sloupce, pórové vody a extrakce sedimentů z hlediska stabilizace organické hmoty a navazujících živinových koloběhů. Bylo ukázáno, jak vyšší koncentrace hydratovaných oxidů Fe, spolu s aromatickým charakterem organických látek přispívá k celkové stabilizaci sedimentu. Naopak nízké koncentrace Fe byly doprovázeny nižší mineralizaci sediment a vyšší rizikovosti pro vodní ekosystém z hlediska uvolňovaní živin nebo rozvoje anoxii. The effect of watershed geochemistry, in terms of soil pH, Fe concentration and organic matter quality, on the stability of organic carbon and nutrients level in freshwater sediments of shallow lakes was studied. Twelve fishponds were divided into two groups based on the typical soil pH: i) watershed with acidic soils (pH 5.1 – 6.3) rich in Fe called H_Fe and ii) watershed with neutral pH soils (pH 6.8 – 7.6) poor in Fe called L_Fe. The parameters of the water column, pore water and sediment chemical extractions were compared. A higher concentration of hydrated Fe oxides, together with the aromatic character of organic substances were shown to highly contribute to the overall stabilization of the sediment. Conversely, low Fe concentrations were accompanied by lower mineralization of sediments and a higher risk for the aquatic ecosystem in terms of nutrient release or the development of anoxic conditions. Keywords: sediments; watersheds; organic matter quality Available at various institutes of the ASCR
Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.

Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v ...

Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2022

Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody.
Porcal, Petr
2022 - Czech
V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování množství vody odtékající z jezera a koncentrace olova ve vrchních vrstvách sedimentů. A balance study of radon activity in Lake Plešný and its tributaries was carried out in 2020 to refine the estimate of groundwater resources. The balance is based on quantification of sources, monitoring of the amount of water draining from the lake, and lead concentrations in the overlying sediments. Keywords: radon; water balance; lake Available at various institutes of the ASCR
Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody.

V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování ...

Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

Monitoring stavu rybí obsádky v Kamenném rybníce v roce 2022.
Draštík, Vladislav; Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje výsledky průzkumu Kamenného rybníka v roce 2022. The report summarizes the research result of stock assessment in Kamenný pond in 2022. Keywords: electrofishing; fish communities; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu rybí obsádky v Kamenném rybníce v roce 2022.

Zpráva sumarizuje výsledky průzkumu Kamenného rybníka v roce 2022.


The report summarizes the research result of stock assessment in Kamenný pond in 2022.

Draštík, Vladislav; Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases