Number of found documents: 5093
Published from to

Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako možný přístup k léčbě hypertenze
Bürgelová, Marcela; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - Czech
Keywords: kardiologie; angiologie; farmacie a farmakologie; farmakoterapie; hypertenze; systém (enzymů) cytochromů P-450; kyseliny hydroxyeikosatetraenové; epoxidhydrolasy; receptor typu 2 angiotensinu II - blokátory; klinické lékařství; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako možný přístup k léčbě hypertenze

Bürgelová, Marcela; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení :
Urgošík, Dušan; Hořínek, Daniel; Nemocnice Na Homolce (Praha, Česko)
2014 - Czech
Keywords: neurologie; neuralgie trigeminu; syndrom horní hrudní apertury; atrofie; magnetická rezonanční tomografie; počítačová tomografie s kuželovým svazkem; radiochirurgie; mikrovaskulární dekomprese - chirurgie; zobrazování difuzních tenzorů; lékařství Available in a digital repository NRGL
Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení :

Urgošík, Dušan; Hořínek, Daniel; Nemocnice Na Homolce (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Určení funkčního stavu cirkadiánního systému člověka a jeho změny u depresivní a bipolární poruchy
Sumová, Alena; Praško, Ján; Fyziologický ústav (Akademie věd ČR)
2014 - Czech
Keywords: fyziologie; psychiatrie; cirkadiánní rytmus - signální peptidy a proteiny; proteiny CLOCK; melatonin; ústní sliznice; depresivní poruchy; bipolární porucha; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; fyziologie člověka Available in a digital repository NRGL
Určení funkčního stavu cirkadiánního systému člověka a jeho změny u depresivní a bipolární poruchy

Sumová, Alena; Praško, Ján; Fyziologický ústav (Akademie věd ČR)
Národní lékařská knihovna, 2014

Imunohistochemické a ultrastrukturální hodnocení remodelace stěny dýchacích cest u experimentálně vyvolaného bronchiálního astmatu
Uhlík, Jiří; Vajner, Luděk; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: pneumologie a ftizeologie; alergologie a imunologie; bronchiální astma; remodelace dýchacích cest; imunohistochemie; elektronová mikroskopie; modely u zvířat; krysy; lékařství Available in a digital repository NRGL
Imunohistochemické a ultrastrukturální hodnocení remodelace stěny dýchacích cest u experimentálně vyvolaného bronchiálního astmatu

Uhlík, Jiří; Vajner, Luděk; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie
Křížová, Pavla; Kozáková, Jana; Státní zdravotní ústav
2014 - Czech
Keywords: infekční lékařství; biologie; meningokokové vakcíny; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; meningokokové infekce; Neisseria meningitidis, séroskupina B; molekulární biologie; databáze genetické; zdravotní politika; biologie Available in a digital repository NRGL
Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie

Křížová, Pavla; Kozáková, Jana; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Tkáňové inženýrství autologní perikardiální chlopenní náhrady
Pirk, Jan; Straka, František; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - Czech
Keywords: kardiologie; kardiochirurgie; srdeční chlopně; transplantace autologní; perikard; srdce - implantace chlopenních protéz; srdeční chlopně umělé; tkáňové inženýrství; biomechanika; kardiochirurgické výkony; hrudní chirurgické výkony; lékařství Available in a digital repository NRGL
Tkáňové inženýrství autologní perikardiální chlopenní náhrady

Pirk, Jan; Straka, František; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů
Bouzková, Helena; Národní lékařská knihovna (Praha, Česko)
2014 - Czech
Keywords: lékařská informatika; knihovnictví, informační věda a muzeologie; lékařské knihovny; digitální knihovny; počítačové systémy; archivy; webová vysílání jako téma; internet; software; uživatelské rozhraní počítače; ukládání a vyhledávání informací; on-line systémy; výzkum; publikace; přístup k informacím; publikování; databáze bibliografické; impakt faktor časopisů; Medical Subject Headings; knihovnické služby; knihovnictví Available in a digital repository NRGL
Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů

Bouzková, Helena; Národní lékařská knihovna (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Pilotní projekt databáze operací ve všeobecné hrudní chirurgii
Jedlička, Václav; Čapov, Ivan; Masarykova univerzita
2014 - Czech
Keywords: chirurgie; vnitřní lékařství; hrudní chirurgie; hrudní chirurgické výkony; databáze jako téma; internet; interpretace statistických dat; mezioborová komunikace; lékařství Available in a digital repository NRGL
Pilotní projekt databáze operací ve všeobecné hrudní chirurgii

Jedlička, Václav; Čapov, Ivan; Masarykova univerzita
Národní lékařská knihovna, 2014

Ovlivnění intrakraniálních parametrů v průběhu nebiologické eliminační léčby akutního selhání jater v experimentu
Ryska, Miroslav; Pantoflíček, Tomáš; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: hepatologie; neurologie; akutní selhání jater; extracelulární tekutina; mozkomíšní mok; plazmatické buňky; mozek; glutamin; hemodynamika; experimenty na zvířatech; prasata; klinické lékařství; lékařství Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění intrakraniálních parametrů v průběhu nebiologické eliminační léčby akutního selhání jater v experimentu

Ryska, Miroslav; Pantoflíček, Tomáš; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Molekulárně-genetická charakterizace alfa-talasemií a biochemická a molekulárně-genetická charakterizace enzymopatií způsobujících vrozenou hemolytickou anémii
Mojzíková, Renáta; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: hematologie a transfuzní lékařství; biochemie; biologie; diagnostické techniky molekulární; talasemie alfa; hemoglobinopatie; molekulární biologie; erytrocyty; erytrocytární membrána; hypoplastická kongenitální anemie; biologie Available in a digital repository NRGL
Molekulárně-genetická charakterizace alfa-talasemií a biochemická a molekulárně-genetická charakterizace enzymopatií způsobujících vrozenou hemolytickou anémii

Mojzíková, Renáta; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases