Number of found documents: 451
Published from to

Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na VD Lipno včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu
Peterka, Jiří
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu lokalit VD Lipno s možností výskytu velkých mlžů a zhodnocení vlivu manipulace s vodní hladinou na výskyt velkých mlžů. Výsledky provedeného průzkumu a zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů ve VD Lipno s ohledem na plánovaný zákles hladiny jsou obsahem této zprávy. The report summarizes the results of the survey of sites of the Lipno Reservoir with the possibility of the occurrence of large bivalves and the evaluation of the influence of manipulation of the water level on the occurrence of large bivalves. The results of the conducted survey and the evaluation of the issue of the protection of large bivalve populations in the Lipno Reservoir with regard to the planned drop in water level are the content of this report. Keywords: large bivalves; conservation; community Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na VD Lipno včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu lokalit VD Lipno s možností výskytu velkých mlžů a zhodnocení vlivu manipulace s vodní hladinou na výskyt velkých mlžů. Výsledky provedeného průzkumu a zhodnocení ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

Zpráva z likvidace rybí obsádky v přírodní památce Jablonná – mokřad – velký mokřad hloubkovým agregátem
Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Prachař, Zdeněk
2023 - Czech
Byl proveden odlov nežádoucích druhů ryb v PP Jablonná - mokřad jako opatření na podporu místních populací obojživelníků. Unwanted fish species were removed from the PP Jablonná wetland as a measure to support local amphibian populations. Keywords: non-indigenous species; amphibians; predation Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z likvidace rybí obsádky v přírodní památce Jablonná – mokřad – velký mokřad hloubkovým agregátem

Byl proveden odlov nežádoucích druhů ryb v PP Jablonná - mokřad jako opatření na podporu místních populací obojživelníků....

Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Prachař, Zdeněk
Biologické centrum, 2023

Fish stock survey of the Lake Sevan in 2023 – catch summary report
Prchalová, Marie
2023 - English
Catch summary report on survey of fish stock of the Lake Sevan in July 2023.\n Keywords: gillnets; hydroacoustics; biomass Available at various institutes of the ASCR
Fish stock survey of the Lake Sevan in 2023 – catch summary report

Catch summary report on survey of fish stock of the Lake Sevan in July 2023.\n

Prchalová, Marie
Biologické centrum, 2023

Ohrožení motýli nížinných lesů v čase globální změny (Coenonympha hero, Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena)
Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Číp, D.; Sobík, D.; Spitzer, L.; Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Vrba, Pavel
2023 - Czech
Metodika, shrnující zásady péče o populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna), okáče jílkového (Lopinga achine), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), okáče hnědého (Coenonympha hero) a částečně pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena), druhů světlých lesů chráněných Směrnicí o stanovištích EU, v podmínkách měnícího se klimatu. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických změn lesních biotopů, výhledů lesního hospodářství v ČR a vodohospodářských poměrů. The material compiles conservation measures and methods for the care of endangered butterflies of open forests, protected by the EU Habitat Directive in the Czech Republic and under climate changes. These species are Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Coenonympha hero, and partially also Zerynthia polyxena. It results from predictions of vegetational and climatic changes of forest habitats, and outlooks of forest and water management conditions. Keywords: climatic modelling; Czech Republic; species conservation Available at various institutes of the ASCR
Ohrožení motýli nížinných lesů v čase globální změny (Coenonympha hero, Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena)

Metodika, shrnující zásady péče o populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna), okáče jílkového (Lopinga achine), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), okáče hnědého (Coenonympha hero) a ...

Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Číp, D.; Sobík, D.; Spitzer, L.; Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Vrba, Pavel
Biologické centrum, 2023

Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže.
Hejzlar, Josef; Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Jarošík, Jiří; Paule-Mercado, Ma
2023 - Czech
Pro hlavní přítok do vodárenské nádrže Římov byly vyhodnoceny dlouhodobé a sezónní změny koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a jejich příčiny v letech 1969–2021. Long-term and seasonal changes in dissolved organic carbon (DOC) concentration and their causes in the years 1969–2021 were evaluated for the main tributary to the Římov water supply reservoir. Keywords: water; dissolved organic matter; reservoir Available at various institutes of the ASCR
Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže.

Pro hlavní přítok do vodárenské nádrže Římov byly vyhodnoceny dlouhodobé a sezónní změny koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a jejich příčiny v letech 1969–2021....

Hejzlar, Josef; Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Jarošík, Jiří; Paule-Mercado, Ma
Biologické centrum, 2023

Zpráva o struktuře ichtyofauny říčky Černé a Kancléřského rybníka v roce 2023
Blabolil, Petr
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v říčce Černé a Kancléřském rybníce elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit. The report summarizes the results of the survey of fish and lamprey in the Černá River and Kancléřský Pond with an electric generator. The community structure, population characteristics (abundance and size composition) and locations are evaluated. Keywords: fish; diversity; community Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o struktuře ichtyofauny říčky Černé a Kancléřského rybníka v roce 2023

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v říčce Černé a Kancléřském rybníce elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní ...

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2023

Průzkum rybí obsádky jezera Piburg v roce 2023
Holubová, Michaela; Draštík, Vladislav; Peterka, Jiří
2023 - Czech
Zpráva byla zpracována na základě výsledků komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Piburg v roce 2023. Cílem ichtyologického průzkumu bylo zmapovat stav rybích populací v jezeře Piburg, zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb a doporučení dalšího hospodaření s rybí obsádkou. Součástí zprávy je shrnutí dosažených výsledků a návrh na zlepšení kvality vody managementem rybích populací. The report was prepared based on the results of complex survey of the fish stock of Lake Piburg in 2023. The aim of the ichthyological survey was to map the state of the fish populations in Lake Piburg, especially with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species and recommending further management of the fish stock. A summary of the achieved results and a proposal for improvement of water quality via management of fish populations are included in the report. Keywords: fish; community; diversity Available at various institutes of the ASCR
Průzkum rybí obsádky jezera Piburg v roce 2023

Zpráva byla zpracována na základě výsledků komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Piburg v roce 2023. Cílem ichtyologického průzkumu bylo zmapovat stav rybích populací v jezeře Piburg, zejména s ...

Holubová, Michaela; Draštík, Vladislav; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

Stanovení množství upytlačených ryb na vodárenské nádrži na základě přímé simulace hlavních pytláckých rybolovných metod: modelový případ ÚN Žlutice
Vejřík, Lukáš
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu pytláckého tlaku na vodní nádrži Žlutice prováděného na základě smlouvy č. PVL-1480/2022/SML. The report summarizes the results of the survey of poaching pressure on the Žlutice water reservoir carried out on the basis of contract No. PVL-1480/2022/SML. Keywords: predatory fish; fishing; Poachers Available at various institutes of the ASCR
Stanovení množství upytlačených ryb na vodárenské nádrži na základě přímé simulace hlavních pytláckých rybolovných metod: modelový případ ÚN Žlutice

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu pytláckého tlaku na vodní nádrži Žlutice prováděného na základě smlouvy č. PVL-1480/2022/SML....

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2023

Zpráva z mapování výskytu hlavačkovce Glenova (Percottus glenii) v povodí Oseckého a Voldušského potoka u Oseku u Rokycan
Muška, Milan; Tušer, Michal; Holubová, Michaela
2023 - Czech
Bylo provedeno mapování výskytu hlavačkovce Glenova (Perccottus glenii) na 15 lokalitách v povodí Oseckého a Voldušského potoka s cílem bude prověřit co největší počet lokalit s potenciálním výskytem hlavačkovce. Mapping of the occurrence of Chinese sleeper (Perccottus glenii) was carried out at 15 locations in the Osec and Voldušské creek basins, with the aim of checking as many locations as possible with the potential occurrence of Perccottus glenii. Keywords: invasive species; fish; diversity; Perccottus glenii Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z mapování výskytu hlavačkovce Glenova (Percottus glenii) v povodí Oseckého a Voldušského potoka u Oseku u Rokycan

Bylo provedeno mapování výskytu hlavačkovce Glenova (Perccottus glenii) na 15 lokalitách v povodí Oseckého a Voldušského potoka s cílem bude prověřit co největší počet lokalit s potenciálním výskytem ...

Muška, Milan; Tušer, Michal; Holubová, Michaela
Biologické centrum, 2023

Fish stock survey of the Lake Sevan in 2023 – final report
Prchalová, Marie; Kubečka, Jan
2023 - English
Final report on survey of fish stock of the Lake Sevan in July 2023. Keywords: gillnets; hydroacoustics; biomass Available at various institutes of the ASCR
Fish stock survey of the Lake Sevan in 2023 – final report

Final report on survey of fish stock of the Lake Sevan in July 2023.

Prchalová, Marie; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases