Number of found documents: 418
Published from to

Zhodnocení stavu reofilních ryb v povodí Vltavy a klíčových faktorů ovlivňující jejich populace.
Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
2022 - Czech
Zpráva popisuje vyhodnocení ekologického potenciálu v povodí Vltavy s důrazem na výskyt a reprodukci reofilních ryb. The report describes ecological status of fish in Vltava River basin with special attention to rheophilic fish species. Keywords: habitat degradation; rheophilic fish; stranding Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení stavu reofilních ryb v povodí Vltavy a klíčových faktorů ovlivňující jejich populace.

Zpráva popisuje vyhodnocení ekologického potenciálu v povodí Vltavy s důrazem na výskyt a reprodukci reofilních ryb....

Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2022

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2021.
Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2021 a doporučení pro další sledování. The report summarizes the research results of the limnological components of the ecosystem of the newly created Medard postmining lake achieved for the year 2021 and recommendations for further monitoring. Keywords: ecology; restoration; mining lakes Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2021.

Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2021 a doporučení pro další sledování....

Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír
Biologické centrum, 2022

Zpráva z vybraných lokalit Hydrobiologické exkurze v roce 2022.
Blabolil, Petr; Bláha, M.; Kajgrová, L.; Kaštovský, J.; Kolář, Vojtěch; Vrba, Jaroslav
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky odběru a určení biologických složek (ryby, zoobentos, perifyton) ve vybraných lokalitách navštívených během Hydrobiologické exkurze. The report describes the results of sampling and determination of biological components (fish, zoobenthos, periphyton) in selected sites visited during the Hydrobiological Excursion. Keywords: community; limnology; fish Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z vybraných lokalit Hydrobiologické exkurze v roce 2022.

Zpráva popisuje výsledky odběru a určení biologických složek (ryby, zoobentos, perifyton) ve vybraných lokalitách navštívených během Hydrobiologické exkurze....

Blabolil, Petr; Bláha, M.; Kajgrová, L.; Kaštovský, J.; Kolář, Vojtěch; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2022

Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2022.
Jůza, Tomáš
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu rybí obsádky na Boleveckém rybníce za rok 2022 a doporučení pro další sledování. The report summarizes the research results of fish stock assessment in Bolevecky pond achieved for the year 2022 and recommendations for further monitoring. Keywords: electrofishing; fish communities; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2022.

Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu rybí obsádky na Boleveckém rybníce za rok 2022 a doporučení pro další sledování....

Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2022

Výsledky záchranného transferu rybovitých obratlovců a velkých mlžů v Mlýnské stoce v Českých Budějovicích.
Peterka, Jiří
2022 - Czech
Zpráva informuje o výsledcích záchranného transferu rybovitých obratlovců a velkých mlžů v Mlýnské stoce v Českých Budějovicích. The report informs about the results of the rescue transfer of fish vertebrates and large bivalves in Mlýnská stoka in České Budějovice. Keywords: large bivalves; rescue transfer; protection Available at various institutes of the ASCR
Výsledky záchranného transferu rybovitých obratlovců a velkých mlžů v Mlýnské stoce v Českých Budějovicích.

Zpráva informuje o výsledcích záchranného transferu rybovitých obratlovců a velkých mlžů v Mlýnské stoce v Českých Budějovicích....

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2022

Zpráva o struktuře ichtyofauny říčky Černé a rybníka U Kovárny v roce 2022.
Blabolil, Petr
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje výsledky ichtyologických průzkumů v říčce Černé a rybníce U Kovárny. The report summarizes the results of ichthyological surveys in the Černá river and the U Kovárny pond. Keywords: fish community; pond; river Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o struktuře ichtyofauny říčky Černé a rybníka U Kovárny v roce 2022.

Zpráva sumarizuje výsledky ichtyologických průzkumů v říčce Černé a rybníce U Kovárny.


The report summarizes the results of ichthyological surveys in the Černá river and the U Kovárny pond.

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2022

Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na nádrži Slapy včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu.
Peterka, Jiří
2022 - Czech
Zpráva hodnotí problematiku ochrany populací velkých mlžů na nádrži Slapy. The report evaluates the issue of protecting large bivalve populations in the Slapy Reservoir. Keywords: large bivalves; protection; biodiversity Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na nádrži Slapy včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu.

Zpráva hodnotí problematiku ochrany populací velkých mlžů na nádrži Slapy.


The report evaluates the issue of protecting large bivalve populations in the Slapy Reservoir.

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2022

Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů.
Blabolil, Petr
2022 - Czech
Redakčně upravená zpráva sumarizuje výsledky řešeného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum. The edited report summarizes the results of the National Agricultural Research Agency project. Keywords: project; summarisation; NAZV Available at various institutes of the ASCR
Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů.

Redakčně upravená zpráva sumarizuje výsledky řešeného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum....

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2022

Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka v roce 2022.
Blabolil, Petr; Dvořáková, M.
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky měření základních parametrů vody a ichtyologických odlovů na vodní ploše Bagr. The report describes the results of measurements of basic water parameters and ichthyological catches in the pond Bagr. Keywords: fish; sampling; community Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka v roce 2022.

Zpráva popisuje výsledky měření základních parametrů vody a ichtyologických odlovů na vodní ploše Bagr....

Blabolil, Petr; Dvořáková, M.
Biologické centrum, 2022

Katodoluminiscenční zobrazování karotenoidů v biologických vzorcích pomocí kryo-skenovací elektronové mikroskopie s využitím funkčního vzorku katodoluminiscenčního detektoru Crytur
Vancová, Marie; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim; Horodyský, P.
2022 - Czech
Zde poprvé referujeme o katodoluminiscenčních vlastnostech karotenoidů přítomných v různých biologických vzorcích (Diplonemidae spp, kořen mrkve, embrya Arabidopsis, řasa Vischeria sp., jednobuněčná pigmentovaná kvasinka Rhodontorula, žloutek slepičího) pomocí kryo-SEM. Přítomnost karotenoidů byla prokázána Ramanovou spektroskopií. Here, we report for the first time the cathodoluminescence properties of carotenoids present in different biological specimens (Diplonemidae spp, carrot root, Arabidopsis embryos, algae Vischeria sp., unicellular pigmented yeast Rhodontorula, hen´s egg yolk) using cryo-SEM. The presence of carotenoids was proven by Raman spectroscopy. Keywords: cathodoluminescence; scanning electron microscopy; detector Available at various institutes of the ASCR
Katodoluminiscenční zobrazování karotenoidů v biologických vzorcích pomocí kryo-skenovací elektronové mikroskopie s využitím funkčního vzorku katodoluminiscenčního detektoru Crytur

Zde poprvé referujeme o katodoluminiscenčních vlastnostech karotenoidů přítomných v různých biologických vzorcích (Diplonemidae spp, kořen mrkve, embrya Arabidopsis, řasa Vischeria sp., jednobuněčná ...

Vancová, Marie; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim; Horodyský, P.
Biologické centrum, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases