Number of found documents: 1107
Published from to

Accuracy and numerical efficiency of approximate method for complex eigensolution of structure with specialized damping device
Hračov, Stanislav
2018 - English
The paper provides a detailed parametric analysis of the recently proposed approximate method for complex eigensolution of non-classically damped structures. This method is based on a combination of perturbation and incremental approaches and is applicable to the classically damped structures equipped with a specialized passive damping device. The numerical efficiency in terms of the required calculation times and the accuracy is demonstrated on a model of an existing structure for various combination of computational parameters. Wide numerical simulations revealed the selection of real eigenmodes of undamped system used in the approximate eigensolution as the most important parameter affecting the final accuracy. Keywords: non-classical damping; complex eigensolution; perturbation method; passive damper Fulltext is available at external website.
Accuracy and numerical efficiency of approximate method for complex eigensolution of structure with specialized damping device

The paper provides a detailed parametric analysis of the recently proposed approximate method for complex eigensolution of non-classically damped structures. This method is based on a combination of ...

Hračov, Stanislav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Monitorování poruch reprezentačního sálu Fürstenberského paláce na Malé Straně v Praze
Drdácký, Miloš; Zíma, Pavel
2018 - Czech
Zpráva popisuje a analyzuje poruchy historických konstrukcí a vztahuje je k dlouhodobému monitorování změn teploty a pohybu trhlin. The report describes and analyses damage and failure of historic structures and relates them to a long term monitoring of movement in cracks and temperature fluctuations. Keywords: historic structures; damage; failure; Fürstenberg Palace Available at various institutes of the ASCR
Monitorování poruch reprezentačního sálu Fürstenberského paláce na Malé Straně v Praze

Zpráva popisuje a analyzuje poruchy historických konstrukcí a vztahuje je k dlouhodobému monitorování změn teploty a pohybu trhlin....

Drdácký, Miloš; Zíma, Pavel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Influence of printing and loading direction on mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone
Doktor, Tomáš; Kumpová, Ivana; Wroński, S.; Śniechowski, M.; Tarasiuk, J.; Forte, G.; Kytýř, Daniel
2018 - English
The paper deals with investigation on directional variations of mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone. Sample of trabecular bone tissue was resected from human donor and 3D model was obtained by X-ray computed tomography. Then a series of cubical samples was prepared by additive manufacturing technique and tested by uniaxial compression loading mode. Mechanical response was compared in nine different combinations of direction of 3D printing and loading direction. The results show neglectible influence on the deformation response in elastic region (stiffness) and significant changes of the behaviour in plastic region (stress and strain at yield point, strain at full collapse). Keywords: additive manufacturing; tomography; deformation response Available at various institutes of the ASCR
Influence of printing and loading direction on mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone

The paper deals with investigation on directional variations of mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone. Sample of trabecular bone tissue was resected from human donor and 3D ...

Doktor, Tomáš; Kumpová, Ivana; Wroński, S.; Śniechowski, M.; Tarasiuk, J.; Forte, G.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Souhrnná výzkumná zpráva z měření vibrací v objektu ELI Beamlines
Pospíšil, Stanislav; Bayer, Jan; Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
2018 - Czech
Souhrnná zpráva popisuje postupy a výsledky série měření mikro-vibrací podlah a stěn laserových hal v objektu ELI. Úroveň změřených vibrací konstrukcí je posouzena s ohledem na kritéria NIST, která se aplikují pouze prostory s nejpřísnějšími vibračními požadavky. Speciální pozornost je zaměřena také na zhodnocení různých úprav podlah provedených lokálně, ve vybraných místech. Tyto úpravy byly realizovány za účelem snížení hladiny vibrací i z krátkodobého hlediska, které klientem zvolená metodika posouzení nepostihovala. The report describes the procedures and results of a set of dynamic measurements of micro-seismic vibrations of the floors and walls in ELI Beamlines research centre. The measured vibration level is assessed with respect to NIST criteria, which are applied only in case of areas with the highest vibration requirements. The special attention is also paid to assessment of several different improvements of the floors that were performed locally in the selected points. The improvements were made in order to decrease the vibration level also from a short-term perspective, which was omitted by methodology used and proposed by the client. Keywords: micro-seismic vibrations; vibration criteria; laboratory; floors Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva z měření vibrací v objektu ELI Beamlines

Souhrnná zpráva popisuje postupy a výsledky série měření mikro-vibrací podlah a stěn laserových hal v objektu ELI. Úroveň změřených vibrací konstrukcí je posouzena s ohledem na kritéria NIST, která se ...

Pospíšil, Stanislav; Bayer, Jan; Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Utilization of image and signal processing techniques for assessment of built heritage condition
Koudelka_ml., Petr; Koudelková, Veronika; Doktor, Tomáš; Kumpová, Ivana; Kytýř, Daniel; Valach, Jaroslav
2018 - English
Historical buildings represent invaluable heritage from the past and therefore their protection is a very important task. Assessment of their condition must not cause damage accumulation thus the least possible volume removed from the structure is essential. As many historical buildings in the Czech Republic are built using sandstone that can be considered as a typical heterogeneous system, statistical signal processing is a promising approach for determination of the representative volume element (RVE) dimensions. Such calculations can be carried out on the domain of logical arrays representing binary images of the materials microstructure. This paper deals with processing of image data obtained using SEM-BSE and high resolution flatbed scanner for determination of RVE dimensions. Advanced image processing techniques are employed and results from calculation using grayscale data are presented and compared with results calculated on the basis of color input images. Keywords: heterogeneous systems; natural stones; image processing; K-means clustering; representative volume element Available at various institutes of the ASCR
Utilization of image and signal processing techniques for assessment of built heritage condition

Historical buildings represent invaluable heritage from the past and therefore their protection is a very important task. Assessment of their condition must not cause damage accumulation thus the ...

Koudelka_ml., Petr; Koudelková, Veronika; Doktor, Tomáš; Kumpová, Ivana; Kytýř, Daniel; Valach, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Souhrnná zpráva o provedení radiografické dokumentace plastické výzdoby slavnostní síně na zámku v Bučovicích
Valach, Jaroslav; Eisler, Marek
2018 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky radiografického a endoskopického průzkumu štukové a figurální výzdoby slavnostního sálu na zámku v Bučovicích, okres Vyškov. Použitím mobilní sestavy zdroje a záznamových desek byla zdokumentována skrytá vnitřní konstrukce soch a ornamentů a její poškození trhlinami různého rozsahu. Radiograficky i použitím endoskopu byly také odhaleny pomocné konstrukce použité původními tvůrci jako východisko budoucího tvaru, které mají důležitost pro kunsthistorický průzkum památky. Součástí dokumentace je soubor snímků a jejich interpretací. This report summarizes the results of radiographic and endoscopic investigation of stucco and figural decorations located in the ceremony hall at the castle in Bučovice, Vyškov county. The internal structure of the statues and ornaments and their varying degree of fracture damage was documented using a portable set comprised of source and recording plates. The support structures used by the original artists as a vantage point for the modelling of their intended shapes were revealed and examined by means of radiography and endoscopy. This data is important for the art historian’s investigation of this cultural monument. Included in the report is a set of photographs and radiographs and their interpretation. Keywords: radiography; endoscopy; non-destructive testing; cultural heritage; statues Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná zpráva o provedení radiografické dokumentace plastické výzdoby slavnostní síně na zámku v Bučovicích

Zpráva shrnuje výsledky radiografického a endoskopického průzkumu štukové a figurální výzdoby slavnostního sálu na zámku v Bučovicích, okres Vyškov. Použitím mobilní sestavy zdroje a záznamových desek ...

Valach, Jaroslav; Eisler, Marek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu
Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Šimonová, H.; Keršner, Z.
2018 - Czech
Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry poškození betonového tělesa, které bylo odvrtáno z vybraného experimentálního panelu zatěžovaného vysokými teplotami na požární peci Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) FAST VUT v Brně. Nominální hodnota maxima teploty v peci činila 1000 °C. Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč (CET) kombinuje dva páry „rentgenka–detektor“ v ortogonálním uspořádání, které umožňuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické rekonstrukce. Zařízení má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „rentgenka–vzorek–detektor“. Tím lze měnit zvětšení zhruba od 1,2× po 100× (ve speciálních případech i více). Při dané velikosti pixelů detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí, tj. velikost jednoho prostorového bodu modelu, od 0,2 milimetrů až po mikrometrické. Další výhodu zařízení TORATOM představuje možnost paralelního zobrazování objektu ve dvou spektrech RTG záření. Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum. Pokud se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly pouze zdůraznit. The effect of high temperatures on concrete affects the internal structure of this composite material. The paper opens the question of the possibility of using a computed X–ray tomography to quantify the degree of damage of a concrete specimen that was drilled from the selected experimental panel loaded in a fire furnace with high temperatures at the AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) research centre at Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. The nominal value of the maximum temperature on the heated side of the panel was 1000 °C. Advanced workstation computer X–ray tomography TORATOM at Centre of Excellence Telč (CET) is parallel imaging of an object in two spectra of X–ray radiation, that allows to highlight differences between the material components to the full X–ray spectrum similar to the attenuation of the radiation. Keywords: TORATOM; concrete; high temperature; computed tomography Available at various institutes of the ASCR
Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu

Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry ...

Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Šimonová, H.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Crystallization force of sodium chloride
Koudelková, Veronika; Wolf, Benjamin
2018 - English
Soluble salts are one of the most deteriorating factor causing damage of historical building materials due to generation of crystallization pressure inside pore space. Direct measurement of crystallization force is quite challenging, hence we developed at our institute a novel device able to detect the force of growing crystal. The device is based on the monitoring of force developed with upper microscopic glass on the growing crystal to maintain constant position. The crystal could generate force because of the existence of thin liquid layer of solution between both surfaces come into contact. The driving force for the subsequent growth of crystal against obstacle is supersaturation, which is mainly induced by evaporation of the salt solution. In this experiment, the crystal of sodium chloride generated force 16.8 mN and the corresponding crystallization pressure was equal to the value 0.48 MPa. Keywords: crystallization force; sodium chloride; salt deterioration Fulltext is available at external website.
Crystallization force of sodium chloride

Soluble salts are one of the most deteriorating factor causing damage of historical building materials due to generation of crystallization pressure inside pore space. Direct measurement of ...

Koudelková, Veronika; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Kytýř, Daniel; Koudelka_ml., P.
2018 - English
In recent years, open-source applications have replaced proprietary software in many fields. Especially open-source software tools based on Linux operating system have wide range of utilization. In terms of CNC solutions, an open-source system LinuxCNC can be used. However, the LinuxCNC control software and the graphical user interface (GUI) could be developed only on top of Hardware Abstraction Layer. Nevertheless, the LinuxCNC community provided Python Interface, which allows for controlling CNC machine using Python programming language, therefore whole control software can be developed in Python. The paper focuses on a development of a multi-process control software mainly for in-house developed loading devices operated at our institute. The software tool is based on the LinuxCNC Python Interface and Qt framework, which gives the software an ability to be modular and effectively adapted for various devices. Keywords: CNC; controlling; LinuxCNC; Python Interface; Python; parallel programming; Qt; PyQt; Qwt; PythonQwt; LabJack Available at various institutes of the ASCR
Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices

In recent years, open-source applications have replaced proprietary software in many fields. Especially open-source software tools based on Linux operating system have wide range of utilization. In ...

Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Kytýř, Daniel; Koudelka_ml., P.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Acta Polytechnica CTU Proceedings
Kytýř, Daniel; Major, Z.; Doktor, Tomáš
2018 - English
The 16th symposium continues both the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The YSESM 2018 symposium provides a forum for young researchers and engineers, students and PhD students dealing with subjects of experimental mechanics. In addition, the combination of the experimental mechanics with modern numerical methods will be a new focus of this 16th Symposium. Keywords: experimental solid mechanics; numerical methods Available at various institutes of the ASCR
Acta Polytechnica CTU Proceedings

The 16th symposium continues both the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The YSESM 2018 symposium provides a forum for young researchers and engineers, students ...

Kytýř, Daniel; Major, Z.; Doktor, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases